Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik vind dat ik ten onrechte op grond van mijn kwalificaties en/of beroepservaring van deelname ben uitgesloten

Question categories:

Hoe u uw eigen kwalificaties en ervaring beoordeelt, is een persoonlijk oordeel dat niet noodzakelijk overeenstemt met dat van de jury. Als de jury een andere mening heeft, betekent dat dus niet dat zij per se een fout heeft gemaakt.

Bij de beoordeling gaat zij uit van bepaalde criteria die zij relevant acht, bijvoorbeeld ten aanzien van studierichting, behaalde diploma's, diplomaniveau, en relevantie, niveau en duur van de beroepservaring. 

Er zijn verschillende factoren die kunnen verklaren waarom de jury u niet heeft laten deelnemen op basis van de vooraf vastgestelde selectiecriteria:

  • Uw diploma is niet relevant genoeg voor het vakgebied van het vergelijkend onderzoek
  • Uw opleiding heeft niet het vereiste niveau of de vereiste duur
  • Uw ervaring is niet relevant genoeg voor het vakgebied 
  • U heeft te weinig ervaring op het vakgebied
  • U heeft onvoldoende relevante ervaring opgedaan na het behalen van het vereiste diploma voor het vergelijkend onderzoek