Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw model voor selectieprocedures - stand van zaken

De raad van bestuur van EPSO (bestaande uit de Europese instellingen waarvoor EPSO selectieprocedures organiseert) kwam op 21 juni bijeen in Luxemburg om verschillende voorstellen te bespreken met betrekking tot het nieuwe selectiemodel van EPSO. De raad van bestuur reageerde voorzichtig positief op de voorstellen van EPSO, maar stelde een aantal vragen over mogelijke juridische risico’s en vroeg om verder beraad.

De raad van bestuur heeft de directeur van EPSO opdracht gegeven tot een reflectieoefening met haar juridisch adviseur en de juridische diensten van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU en het Hof van Justitie. Dit juridische overleg zal zo spoedig mogelijk van start gaan en moet vóór de volgende vergadering van de raad van bestuur, die gepland is voor oktober 2022, richtsnoeren opleveren met betrekking tot de juridische risico’s.

In de tussentijd zal EPSO innovatieve methoden en processen blijven invoeren om de personeelsselectieprocedures eenvoudiger, korter en breder toegankelijker te maken.

Bijgewerkt
27/06/2022 - 09:23