Header

O úřadu EPSO

O úřadu EPSOEPSO – Brána k pracovním místům v evropských institucích

Úlohou úřadu EPSO je kvalitně a efektivně realizovat výběrová řízení pro orgány EU a zajistit tak včas na volné pozice ty nejvhodnější kandidáty. Podrobnější představu o tom, jak EPSO funguje, vám poskytne toto video: https://vimeo.com/104704292.

EPSO je interinstitucionální subjekt, který odpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců všech orgánů a agentur Evropské unie (Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropská služba pro vnější činnost, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, evropský inspektor ochrany údajů a evropský veřejný ochránce práv). Všechny tyto orgány nabírají zaměstnance právě z řad uchazečů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO.

Od zahájení činnosti v lednu 2003 prošel úřad EPSO významnými změnami, stal se centrálním bodem pro výběr zaměstnanců pro instituce EU a svou činnost neustále modernizuje. Aby orgány EU dostávaly ty nejlepší kandidáty, schopné řešit výzvy, kterým Evropa čelí, odborníci EPSO sledují trendy na pracovním trhu, rozšiřují sociální sítě úřadu a udržují kontakty s mezinárodními organizacemi, jako je OSN nebo Africká unie, se kterými si vyměňují osvědčené postupy.

Úřad EPSO používá nejmodernější metody testování uchazečů. V posledních letech se testování namísto znalostních zkoušek soustřeďuje více na simulace každodenních situací a komplexně tak ověřuje obecné předpoklady uchazečů. Testování obnáší stále více interaktivních prvků a neustále se zdokonaluje. Mezi poslední významné inovace patří zavedení testů práce s elektronickou poštou (e-tray test) a videopohovory na dálku.

Špičkové kvalitě a novátorským řešením realizace výběrových řízení se dostalo uznání ze strany obdobných institucí po celém světě. EPSO se také pravidelně aktivně účastní konferencí k danému tématu. Zanedlouho bude Úřadu EPSO udělena mezinárodní certifikace podle normy ISO 10667 pro testování na pracovišti. Jedním z cílů pro nadcházející období je zkrátit čas potřebný ke realizaci výběrových řízení.

EPSO v současné době ročně zajišťuje nábor pracovníků na 1500 míst, což mimo jiné obnáší zpracování v průměru 70 000 přihlášek. Testování se provádí v 24 jazycích, což je ve světe naprosto ojedinělé. Zajímá-li vás, jak výběrová řízení pořádaná Úřadem EPSO vypadají, můžete si vyzkoušet vzorové testy.

Obrovský počet přihlášek, které EPSO každý rok obdrží, stvrzuje atraktivitu míst, která EPSO nabízí. Uchazečům skýtají možnost vyzkoušet během celoživotní kariéry řadu různých pracovních příležitostí, možnost pracovat v zahraničí a v neposlední řadě motivující práci, která má dopad na životy milionů občanů v celé EU. Podle špičkové výzkumné instituce Trendence Graduate Barometer se evropské instituce řadí mezi 100 nejuznávanějších zaměstnavatelů v Evropě. Díky iniciativám Úřadu EPSO zaměřeným na značku Evropské komise zařadila v roce 2015 belgická pobočka nizozemské nadnárodní konzultační firmy pro oblast lidských zdrojů Randstad Holding NV Evropskou komisi ve svém žebříčku mezi nejlepší zaměstnavatele roku.

Úřad rovněž úzce spolupracuje s orgány EU na zdokonalení postupu náboru těch, kteří již uspěli v otevřených výběrových řízeních. Cílem je zajistit ještě větší transparentnost a uživatelskou vstřícnost celého systému.