Λίγα λόγια για την EPSO

Αρχική σελίδα > Λίγα λόγια για την EPSO

EPSO – Το πρώτο βήμα για να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

Ρόλος της EPSO είναι να υπηρετεί τα όργανα της ΕΕ παρέχοντάς τους υψηλού επιπέδου, αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες επιλογής, ώστε αυτά να μπορούν να προσλαμβάνουν το κατάλληλο πρόσωπο για την κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα του πώς λειτουργεί η EPSO, παρακολουθήστε το βίντεο!

Η EPSO είναι μια διοργανική υπηρεσία αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού όλων των οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κάθε όργανο προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων που καταρτίζει η EPSO.

Αφότου άρχισε να λειτουργεί, τον Ιανουάριο του 2003, η EPSO έχει εξελιχτεί σε έναν πρωτοποριακό, συνεχώς βελτιούμενο κόμβο επιλογής προσωπικού για τα όργανα της ΕΕ. Για να διασφαλίσει ότι τα όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν τους καλύτερους υποψηφίους που θα εργαστούν για τις απαιτητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η EPSO ενημερώνεται συνεχώς για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, διευρύνει τα κοινωνικά της δίκτυα και διατηρεί τακτικές επαφές με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η EPSO είναι πρωτοπόρος στις μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων. Τα τελευταία χρόνια, η αξιολόγηση δεν βασίζεται πλέον σε δοκιμασίες ελέγχου των γνώσεων αλλά έχει στραφεί σε προσομοιώσεις καθημερινής εργασίας, μέσω των οποίων αξιολογούνται οι γενικές ικανότητες των υποψηφίων. Οι αξιολογήσεις αυτές γίνονται όλο και πιο διαδραστικές και είναι πάντα εξειδικευμένες. Μεταξύ των σημαντικότερων πρόσφατων καινοτομιών συγκαταλέγεται η καθιέρωση δοκιμασίας με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) με χρήση υπολογιστή καθώς και συνεντεύξεις εξ αποστάσεως μέσω βίντεο.

Η συνεχής αναζήτηση της αριστείας από την EPSO στον τομέα της επιλογής υποψηφίων και οι καινοτομίες της στον τομέα της αξιολόγησης έχουν αναγνωριστεί από οργανισμούς αξιολόγησης διεθνώς. Έτσι, υπάλληλοι της EPSO προσκαλούνται συχνά ως ομιλητές σε συνέδρια με θέμα την αξιολόγηση. Πράγματι, η EPSO εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 10667 για την αξιολόγηση στον χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής.

Σήμερα, η EPSO διεκπεραιώνει κατά μέσον όρο 50.000 αιτήσεις κάθε χρόνο για περίπου 1.500 θέσεις εργασίας. Οι δοκιμασίες διεξάγονται σε 24 γλώσσες - γεγονός παγκοσμίως μοναδικό όσον αφορά την επιλογή υποψηφίων. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από το είδος των δοκιμασιών επιλογής υποψηφίων που διοργανώνει η EPSO, μετρήστε τις ικανότητές σας μέσα από τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων που λαμβάνει η EPSO κάθε χρόνο αποτελεί αναγνώριση των επαγγελματικών δυνατοτήτων που προσφέρει: σταδιοδρομία σε διαφορετικές θέσεις, δυνατότητα απασχόλησης στο εξωτερικό αλλά και μιας εργασίας ενδιαφέρουσας και γεμάτης προκλήσεις που επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ. Πράγματι, σύμφωνα με το πρωτοπόρο ερευνητικό ινστιτούτο Trendence Graduate Barometer, τα όργανα της ΕΕ κατατάσσονται πολύ ψηλά μεταξύ των 100 καλύτερων εργοδοτών της Ευρώπης. Μάλιστα, το 2015, το βελγικό παράρτημα της ολλανδικής πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων ανθρώπινων πόρων, Randstad Holding NV, κατέταξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - χάρη στην προβολή που της εξασφάλισαν οι πρωτοβουλίες της EPSO - στους κορυφαίους εργοδότες για το συγκεκριμένο έτος.

Η EPSO συνεργάζεται επίσης στενά με τα όργανα για να βελτιώσει τη διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων στους γενικούς διαγωνισμούς, καθιστώντας όλο το σύστημα πιο διαφανές και εύχρηστο.

Επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληροφορίες σχετικά με συνεδριάσεις που διοργανώνει ο διευθυντής της EPSO.