Премини към основното съдържание

Какво е новото?

ЕС търси административни ръководители, които да работят в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

С удоволствие обявяваме стартирането на нашия актуализиран уебсайт! Уебсайтът е с нов вид и е проектиран с оглед на нуждите на потребителите. 

 

 

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация.

ЕПСО започна процеса на своята трансформация. Първа стъпка от дневния ред — модернизиране на рамката за компетентностите.