Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) Европейска публична администрация FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Образователни психолози (CAST Permanent) Помощен персонал FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Секретари/деловодители (CAST Permanent) Помощен персонал FG II Институции на ЕС N/A no deadline for application
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) Информационни технологии FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) Помощен персонал FG I Институции на ЕС N/A no deadline for application
Комуникация (CAST Permanent) Комуникация FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Коректори (CAST Permanent) Езици FG III Институции на ЕС N/A no deadline for application
Управление на проект/програма (CAST Permanent) Европейска публична администрация FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Право (CAST Permanent) Право FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) Помощен персонал FG II Институции на ЕС N/A no deadline for application
Управление на сградите (CAST Permanent) Европейска публична администрация FG II, FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) Човешки ресурси FG II, FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Преводачи (CAST Permanent) Езици FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Финанси (CAST Permanent) Икономика, финанси и статистика FG II, FG III, FG IV Институции на ЕС N/A no deadline for application
Job vacancies
Постоянен служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Директор Европейска публична администрация AD 14 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Служител по човешки ресурси Човешки ресурси AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (ЕАОС) Европейска агенция за околната среда Копенхаген (Дания)
Договорно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
Асистент по проекта Външни отношения FG III Европейска комисия Атина (Гърция)
Агент - финанси Икономика, финанси и статистика FG III (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Секретар Европейска публична администрация FG II Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Специалист в областта на комуникациите Комуникация FG III (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Валета (Малта)
Асистент по информационни технологии Информационни технологии FG III (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие Страсбург (Франция)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Информационни технологии FG IV Европейски надзорен орган по защита на данните Брюксел (Белгия)
Служител по политиката Европейска публична администрация FG IV Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Анализатор на данни Икономика, финанси и статистика N/A Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) Рига (Латвия)
Ръководител по проекта – кръгова икономика Европейска публична администрация FG IV (EDA) Европейска агенция по отбрана Брюксел (Белгия)
Мениджър „ИТ услуги“ Информационни технологии FG IV Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистент по проекта Наука и изследвания FG III (EuroHPC) Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии Люксембург (Люксембург)
Служител за поддръжка на всички звена / отдели Помощен персонал FG IV (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие Страсбург (Франция), Талин (Естония)
Служител по въпросите на ИТ Информационни технологии FG IV (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие Страсбург (Франция), Талин (Естония)
Служител по политиката Външни отношения FG IV Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането Будапеща (Унгария)
Научен сътрудник - Остатъци от продукти за растителна защита Наука и изследвания FG IV (ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните Парма (Италия)
Изследовател (м/ж) Наука и изследвания FG IV Joint Research Centre Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания) no deadline for application
Програмен ръководител Европейска публична администрация FG IV Европейска комисия Никозия (Кипър) no deadline for application
Временно нает служител
Длъжност Domain(s) Степен Institution/Agency Местоположение (-я) Краен срок
координатор за вътрешен контрол Европейска публична администрация AD 5 Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) Брюксел (Белгия)
Служител по политиката Европейска публична администрация AD 7 (ЕОТ) Европейски орган по труда Братислава (Словакия)
Езиков администратор Право AD 7 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Ръководител на отдел - Европейски център за борба с тероризма Европейска публична администрация AD 12 (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз Хага (Нидерландия)
Асистент в управлението на уеб съдържание и контакти Комуникация AST 3 (CEDEFOP) Европейски център за развитие на професионалното обучение Солун (Гърция)
Правен Асистент Право AST 3 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Директор на отдел „Обсерватория“ (М/Ж) Европейска публична администрация AD 10 (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост Аликанте (ИСПАНИЯ)
Финансов асистент Икономика, финанси и статистика AST 3 Европейска комисия Брюксел (Белгия)
Асистенти/Секретари Външни отношения AST 3 Съд на Европейския съюз Люксембург (Люксембург)
Началник сектор „Стратегически анализ“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Експерт по обучение в областта на общественото здраве Наука и изследвания AD 5 (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията Валета (Малта)
Началник сектор „Анализ на трети държави“ (RAU) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Началник сектор „Център за наблюдение“ (FSC) Европейска публична администрация AD 10 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) Варшава (Полша)
Мениджър „ИТ услуги“ Информационни технологии AD 7 Европейска комисия Люксембург (Люксембург)
Изпълнителният директор Наука и изследвания AD 14 Съвместно предприятие „Чист водород“ Брюксел (Белгия)
Datenschutzbeauftragter Право AD 8 Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Валета (Малта)
Ръководител на сектор „Съдебни спорове и жалби“ Право AD 8 Агенция на Европейския съюз в областта на убежището Валета (Малта)

Актуални свободни позиции

Искате да работите за ЕС?

По-долу можете да разгледате няколко възможности за кариера в институциите, органите и агенциите на ЕС, включително всички процедури за подбор, управлявани от EPSO: Конкурси за постоянни служители и безсрочни процедури CAST.

Можете да търсите различни възможности за работа, като използвате нашата „търсачка“ вдясно на уебстраницата, за да намерите вашата работа за ЕС!

Моля, имайте предвид, че в раздел „свободни работни места“ по-долу ще откриете избрани възможности за работа. За пълен списък на конкретните свободни работни места трябва да посетите и страниците с работни места на институциите и органите на ЕС.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Длъжност: Коректори (CAST Permanent)
Domain(s):
Езици
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Секретари/деловодители (CAST Permanent)
Domain(s):
Помощен персонал
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Преводачи (CAST Permanent)
Domain(s):
Езици
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Управление на проект/програма (CAST Permanent)
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Финанси (CAST Permanent)
Domain(s):
Икономика, финанси и статистика
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Право (CAST Permanent)
Domain(s):
Право
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent)
Domain(s):
Помощен персонал
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent)
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent)
Domain(s):
Помощен персонал
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Комуникация (CAST Permanent)
Domain(s):
Комуникация
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Образователни психолози (CAST Permanent)
Domain(s):
Помощен персонал
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent)
Domain(s):
Човешки ресурси
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Управление на сградите (CAST Permanent)
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Институции на ЕС
Краен срок: no deadline for application
Job vacancies

Постоянен служител

Длъжност: Директор
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по човешки ресурси
Domain(s):
Човешки ресурси
Institution/Agency: (ЕАОС) Европейска агенция за околната среда
Местоположение (-я): Копенхаген (Дания)
Краен срок:

Договорно нает служител

Длъжност: Асистент по проекта
Domain(s):
Външни отношения
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител по проекта – кръгова икономика
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (EDA) Европейска агенция по отбрана
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Мениджър „ИТ услуги“
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Секретар
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейски надзорен орган по защита на данните
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Агент - финанси
Domain(s):
Икономика, финанси и статистика
Institution/Agency: (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: Европейски надзорен орган по защита на данните
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по информационни технологии
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Местоположение (-я): Страсбург (Франция)
Краен срок:
Длъжност: Специалист в областта на комуникациите
Domain(s):
Комуникация
Institution/Agency: (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Изследовател (м/ж)
Domain(s):
Наука и изследвания
Institution/Agency: Joint Research Centre
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Гел (Белгия), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия), Севиля (Испания)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Служител за поддръжка на всички звена / отдели
Domain(s):
Помощен персонал
Institution/Agency: (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Местоположение (-я): Страсбург (Франция), Талин (Естония)
Краен срок:
Длъжност: Служител по политиката
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Програмен ръководител
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Никозия (Кипър)
Краен срок: no deadline for application
Длъжност: Научен сътрудник - Остатъци от продукти за растителна защита
Domain(s):
Наука и изследвания
Institution/Agency: (ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните
Местоположение (-я): Парма (Италия)
Краен срок:
Длъжност: Анализатор на данни
Domain(s):
Икономика, финанси и статистика
Institution/Agency: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Местоположение (-я): Рига (Латвия)
Краен срок:
Длъжност: Служител по политиката
Domain(s):
Външни отношения
Institution/Agency: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
Местоположение (-я): Будапеща (Унгария)
Краен срок:
Длъжност: Асистент по проекта
Domain(s):
Наука и изследвания
Institution/Agency: (EuroHPC) Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Служител по въпросите на ИТ
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Местоположение (-я): Страсбург (Франция), Талин (Естония)
Краен срок:

Временно нает служител

Длъжност: Експерт по обучение в областта на общественото здраве
Domain(s):
Наука и изследвания
Institution/Agency: (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Служител по подготовката за акредитация на сигурността
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Агенция на Европейския съюз за космическата програма
Местоположение (-я): Прага (Чешка република)
Краен срок:
Длъжност: Служител по качеството на данните
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (ЕОБХ) Европейски орган за безопасност на храните
Местоположение (-я): Парма (Италия)
Краен срок:
Длъжност: Директор на отдел „Обсерватория“ (М/Ж)
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Краен срок:
Длъжност: началник на отдел
Domain(s):
Човешки ресурси
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Служители, отговарящи за програма за научни изследвания
Domain(s):
Наука и изследвания
Institution/Agency: (ERCEA) Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Специалист в областта на комуникациите
Domain(s):
Комуникация
Institution/Agency: (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Краен срок:
Длъжност: Служител по проекта / Координация на програмата
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (EDA) Европейска агенция по отбрана
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ
Domain(s):
Право
Institution/Agency: (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Местоположение (-я): Талин (Естония)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на отдел – ИКТ стратегия и координация на изпълнението
Domain(s):
Информационни технологии
Institution/Agency: (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на проект за Безопасност на корабите
Domain(s):
Външни отношения
Institution/Agency: (ЕАМБ) Европейска агенция по морска безопасност
Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Краен срок:
Длъжност: Изпълнителният директор
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (ЕААБ) Европейска агенция за авиационна безопасност
Местоположение (-я): Кьолн (Германия)
Краен срок:
Длъжност: Правен Асистент
Domain(s):
Право
Institution/Agency: Европейска комисия
Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Краен срок:
Длъжност: Асистенти/Секретари
Domain(s):
Право
Institution/Agency: Съд на Европейския съюз
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Краен срок:
Длъжност: Datenschutzbeauftragter
Domain(s):
Право
Institution/Agency: Агенция на Европейския съюз в областта на убежището
Местоположение (-я): Валета (Малта)
Краен срок:
Длъжност: Ръководител на звено - ECTC - Експертиза и управление на заинтересованите страни
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: (Европол) Правоприлагаща агенция на Европейския съюз
Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Краен срок:
Длъжност: Началник сектор „Център за наблюдение“ (FSC)
Domain(s):
Европейска публична администрация
Institution/Agency: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX)
Местоположение (-я): Варшава (Полша)
Краен срок: