Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Текущи процедури за подбор

Тук можете да намерите актуализирана информация (графици, свързани документи и др.) за текущите процедури за подбор, управлявани от EPSO. 

Длъжност Референтен номер
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Финанси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Комуникация (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Комуникация (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Политически въпроси / политики на ЕС (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Право (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Право (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Финанси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Управление на проект/програма (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Управление на проект/програма (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Секретари/деловодители (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
администрация / Човешки ресурси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Финанси (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Администратори в областта на енергетиката EPSO/AD/401/22 - 1
Администратори в областта на климата EPSO/AD/401/22 - 2
Администратори в областта на околната среда EPSO/AD/401/22 - 3
Асистенти — финансово управление EPSO/AST/154/22 - 1
Асистенти — счетоводство и финанси EPSO/AST/154/22 - 2
Асистенти — обществени поръчки EPSO/AST/154/22 - 3
Асистенти — графичен дизайн и създаване на визуално съдържание EPSO/AST/154/22 - 4
Асистенти — социални и цифрови медии EPSO/AST/154/22 - 5
Асистенти — уебмастер EPSO/AST/154/22 - 6
Административни ръководители в делегации на ЕС EPSO/AST/153/22
Администратори в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Експерти в областта на отбранителната промишленост EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Администратори в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Експерти в областта на космическото пространство EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Езикови асистенти — хърватски (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Езикови асистенти — италиански (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Езикови асистенти — нидерландски (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Езикови асистенти — полски (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Езикови асистенти — португалски (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Администратори в областта на одита EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4