Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Тестове на EPSO

Конкурсите или процедурите за подбор на EPSO включват поредица от тестове за оценка на общите и специфичните умения.

Основни стъпки

  • Допустимостоценка на критериите за допустимост и минималните изисквания.
  • Филтър на квалификациите — само за конкурси за специалисти. Във формуляра за кандидатстване кандидатите се приканват да посочат всички свои професионални умения, опит и квалификации, които след това ще бъдат оценени от конкурсната комисия.
  • Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютъртестове, чрез които се оценява езиковото, математико-логическото и абстрактното мислене, а за някои специализирани конкурси — уменията, свързани с областта. Тестовете обикновено се провеждат дистанционно и/или в един от центровете за провеждане на тестове по света. Кандидатите трябва да се явят на тестовете през определен период на провеждане на тестовете.
  • Център за оценяванепоследният етап от проверката на общите и свързаните с областта умения. Чрез различни тестове членовете на конкурсната комисия оценяват умения като анализ и решаване на проблеми, комуникация, приоритизиране и организиране, постигане на качество и резултати, както и други умения. За да се оцени дадено умение, се вземат предвид пет опорни точки. Тестовете в рамките на центъра за оценяване се организират в онлайн формат (дистанционно) и обикновено се провеждат на различни дати. Моля, имайте предвид, че EPSO ще използва нова рамка на уменията за конкурсите, публикувани през 2023 г. Можете да прочетете повече за нея тук: Начало на процеса на трансформация на ЕПСО | EU Careers (europa.eu)

Ако желаете да научите повече за процедурите за подбор на EPSO, ви предлагаме да разгледате и страницата Тестове на EPSO: Легенди и факти

Видове тестове

По-долу за всеки профил можете да намерите списък на съответните тестове и някои примерни въпроси, които могат да бъдат зададени на кандидатите.