Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 24/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Минимален резултат: 153​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/368/19 - AD5

Дата на актуализиране
25/06/2021 - 07:11