Přejít k hlavnímu obsahu

Jakou odbornou kvalifikaci budu potřebovat?

Question categories:

V některých případech může být rovněž požadována odpovídající praxe.

Odborná praxe vám bude započítána pouze v případě, že se jednalo o skutečný pracovní vztah, který je definován těmito prvky:

  • skutečná,
  • placená práce,
  • kterou uchazeč vykonával jako zaměstnanec (na libovolný druh smlouvy) nebo poskytovatel služby.

Další podmínkou je, že obsah této odborné praxe souvisí s náplní práce popsanou v oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě o vyjádření zájmu.

Vaše odborná praxe se započte takto:

  • Jakákoli placená práce se smlouvou (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, úředník, podnikatel, externí konzultant apod.)
  • Dobrovolná práce: Dobrovolnická činnost bude zohledněna pouze v případě, že je nějakým způsobem hrazená. Musí být srovnatelná s prací na plný úvazek, a to jak z hlediska počtu odpracovaných hodin, tak z hlediska doby trvání.
  • Praxe a stáže: Praxe a stáž se zohlední pouze v případě, že byla placena.
  • Povinná vojenská služba: Povinná vojenská služba se započítává, a to v rozsahu, který nepřesáhne zákonnou dobu trvání uvedené služby v členském státě, jehož jste státním příslušníkem. (Vojenská služba může proběhnout před nebo po získání kvalifikace, jež vás opravňuje k účasti ve výběrovém řízení.)
  • Mateřská dovolená / rodičovská dovolená / dovolená za účelem adopce: Tato dovolená bude započítána pouze v případě, že probíhala v rámci pracovní smlouvy. Pokud k narození nebo osvojení/adopci dítěte dojde v době, kdy jste nezaměstnaní, příslušná dovolená zohledněna nebude. 
  • Doktorské studium: Doktorské studium (titul PhD) lze počítat jako odbornou praxi, i když nebylo placeno, a to po dobu maximálně tří let za předpokladu, že bylo úspěšně dokončeno.
  • Částečný pracovní úvazek: Práce na částečný úvazek se počítá poměrným dílem k odpracovanému období. Pokud jste například po dobu šesti měsíců pracovali na poloviční úvazek, započtou se vám jako odborná praxe tři měsíce.

Odborná praxe se započítává pouze tehdy, pokud jste ji nabyli po získání diplomu, který vám umožňuje účastnit se daného výběrového řízení.