Начало > Политика на разумни улеснения за жените кандидати във връзка с бременност и раждане.

Политика на разумни улеснения за жените кандидати във връзка с бременност и раждане.

На тази страница можете да намерите политиката на EPSO за жените кандидати, които искат разумни улеснения в процедурите за подбор на персонал, свързани с бременност и раждане.

За повече информация посетете нашата страница, посветена на равните възможности.