Domača stran > Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc (SCBI)

Situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc (SCBI)

Referenca: 

Situational competency-based interview (SCBI)

S klikom spodnjega(-ih) gumba(-ov) boste našli nalogo za „situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc“, ki je del testov v ocenjevalnem centru na daljavo za natečaj(-e) iz sklicev. 

Naloga opisuje delovno situacijo, na katero se bo nanašal situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc.

Več informacij o testih v posameznem izbirnem postopku vsebuje ustrezni razpis natečaja ali razpis za prijavo interesa.

Za več informacij in primere testov obiščite našo stran z „vzorčnimi testi“.