Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Novi okvir kompetenc

Novi okvir kompetenc opredeljuje kompetence, ki so bistvene za učinkovito opravljanje nalog na določenem delovnem mestu, in zagotavlja pregledne informacije za izbirni postopek s pojasnitvijo pričakovanih lastnosti, ki jih morajo kandidati izkazati med posameznimi testi natečaja.

V nadaljevanju je več informacij o novih zahtevah glede splošnih kompetenc pri prihodnjih testih v ocenjevalnem centru.