Skip to main content

Zaključeni izbirni postopki

Na tej strani so na voljo informacije o zaključenih izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni od aprila 2016 dalje

Informacije o izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni pred aprilom 2016, boste našli na tej strani

Naziv delovnega mesta Referenca
Upravni uslužbenci - napredna tehnologija: visokozmogljivostno računalništvo COM/TA/AD/01/20 - 1
Upravni uslužbenci - napredna tehnologija: kvantne tehnologije COM/TA/AD/01/20 - 2
Upravni uslužbenci - analiza podatkov in znanost o podatkih COM/TA/AD/01/20 - 3
Upravni uslužbenci – Digitalno delovno mesto, avtomatizacija pisarniškega poslovanja in mobilno računalništvo COM/TA/AD/01/20 - 4
Upravni uslužbenci – Varnost IKT COM/TA/AD/01/20 - 5
Upravni uslužbenci – Infrastruktura IT in infrastruktura v oblaku COM/TA/AD/01/20 - 6
Prevajalci v nemški jezik COM/TA/AD/02/21
Prevajalci za irski jezik COM/TA/AD/03/20
Prevajalci za finski jezik COM/TA/AD/03/21
Strokovno-tehnični uslužbenci - napredna tehnologija: visokozmogljivostno računalništvo COM/TA/AST/02/20 - 1
Strokovno-tehnični uslužbenci - analiza podatkov in znanost o podatkih COM/TA/AST/02/20 - 3
Strokovno-tehnični uslužbenci – Digitalno delovno mesto, avtomatizacija pisarniškega poslovanja in mobilno računalništvo COM/TA/AST/02/20 - 4
Strokovno-tehnični uslužbenci – Varnost IKT COM/TA/AST/02/20 - 5
Strokovno-tehnični uslužbenci – infrastruktura informacijske tehnologije in storitve v oblaku COM/TA/AST/02/20 - 6
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/322/16 - AD5
Prevajalci za irski jezik EPSO/AD/361/18
Upravni uslužbenci na področju arhivistike/vodenja evidenc EPSO/AD/362/18
Upravni uslužbenci na področju carin EPSO/AD/363/18 - 1
Upravni uslužbenci na področju obdavčenja EPSO/AD/363/18 - 2
Upravni uslužbenci za varnost EPSO/AD/364/19 - 1
Upravni uslužbenci za tehnično varnost EPSO/AD/364/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov EPSO/AD/364/19 - 3
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Ciprsko (CY) pravo EPSO/AD/365/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Ciprsko (CY) pravo EPSO/AD/365/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Grško (EL) pravo EPSO/AD/366/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Grško (EL) pravo EPSO/AD/366/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Madžarsko (HU) pravo EPSO/AD/367/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Madžarsko (HU) pravo EPSO/AD/367/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD7
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – kvantitativna in kvalitativna ocena učinka/vrednotenje politike EPSO/AD/371/19 - 1
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – aplikacije za podatkovno znanost EPSO/AD/371/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – modeliranje za politiko EPSO/AD/371/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – razvoj vesoljskih in telekomunikacijskih aplikacij ter aplikacij za daljinsko zaznavanje EPSO/AD/371/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – upravljanje znanstvenega znanja in znanstveno komuniciranje EPSO/AD/371/19 - 5
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – jedrske raziskave in razgradnja EPSO/AD/371/19 - 6
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 5
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 7
Upravni uslužbenci diplomanti EPSO/AD/373/19
Upravni uslužbenci na področju konkurenčnega prava EPSO/AD/374/19 - 1
Upravni uslužbenci na področju finančnega prava EPSO/AD/374/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju prava ekonomske in monetarne unije EPSO/AD/374/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju finančnih pravil, ki se uporabljajo za proračun EU EPSO/AD/374/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju zaščite eurokovancev pred ponarejanjem EPSO/AD/374/19 - 5
Pravniki lingvisti za danski jezik (DA) EPSO/AD/375/20
Pravniki lingvisti za hrvaški jezik (HR) EPSO/AD/378/20