Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές δανικής γλώσσας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/10/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί/-ες στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής: 80

Γίνονται δεκτοί/-ες όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Reference number: 
COM/TA/AD/01/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/04/2021 - 11:25