Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πιλοτική έρευνα της EPSO για την πολυμορφία – Κύρια πορίσματα

Ακριβώς πριν από τον Ευρωπαϊκό Μήνα Πολυμορφίας, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε Μάιο, η EPSO ολοκλήρωσε τη διεξοδική ανάλυση των απαντήσεων που έλαβε στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας για την πολυμορφία που δρομολόγησε το 2021.

Με βάση τις πάνω από 6 000 απαντήσεις που ελήφθησαν και τις εθελοντικές υπεύθυνες δηλώσεις των ερωτηθέντων, μπορείτε τώρα να διαβάσετε το νέο φυλλάδιό μας, το οποίο καλύπτει τα κύρια πορίσματα και συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών χαρακτηριστικών της σημερινής δεξαμενής υποψηφίων της EPSO.

Εκτός από το φυλλάδιο, δημοσιεύσαμε ένα σύντομο ενημερωτικό έντυπο με τις κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την πιλοτική έρευνα της EPSO για την πολυμορφία.

Μπορείτε επίσης να βρείτε πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με την ίδια την έρευνα, τους περιορισμούς της, καθώς και τα επόμενα βήματα που σκοπεύουμε να λάβουμε για την περαιτέρω αύξηση της απήχησής μας στις υποεκπροσωπούμενες πληθυσμιακές ομάδες. Στόχος είναι να αυξηθεί η πολυμορφία της δεξαμενής υποψηφίων της EPSO, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πολυμορφία των κρατών μελών που υπηρετούμε.

Ημερομηνία επικαιροποίησης
08/16/2022 - 17:23