ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво представлява центърът за оценяване?

Какво представлява центърът за оценяване?

Категории въпроси: 

Целта на центъра за оценяване е да бъдат оценени вашите общи компетенции посредством различни задачи, чието съдържание се одобрява от конкурсната комисия: работа по казус, групово упражнение, устно представяне, структурирано интервю, интервю в дадена област, упражнение „e-tray“ (организация на текущата работа) и др. Подробна информация за тестовете и езиците ще намерите в обявлението за конкурса. Моля, проверете тук за повече информация относно общите компетенции.

По време на всяко упражнение ще бъдете систематично наблюдаван/оценяван поне от двама обучени оценители. Вашият краен резултат се базира на оценките на всяка компетентност, проверена чрез упражненията в центъра за оценяване.

Поради съображения от организационен характер работата по казуса може да се състои в изпитни центрове в държавите членки, отделно от останалите тестове в центъра за оценяване, които се провеждат обикновено в Брюксел или Люксембург.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не