ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако даден кандидат познава някой от членовете на конкурсната комисия?

Какво се случва, ако даден кандидат познава някой от членовете на конкурсната комисия?

Категории въпроси: 

Кандидатът трябва незабавно да информира EPSO, така че да бъдат взети необходимите мерки за избягване на всякакъв конфликт на интереси.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не