Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo si mám vziať so sebou?

Čo si mám vziať so sebou?

Uchádzači si do hodnotiaceho centra so sebou prinesú:

  • pozvánku,
  • aktuálnu fotografiu na doklad totožnosti,
  • doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo pas),
  • USB kľúč s naskenovanými kópiami uvedených dokumentov a naskenovanou kópiou celého spisu uchádzača v súlade s požiadavkami a informáciami uvedenými v oznámení o výberovom konaní a v pozvánke,
  • dokumenty týkajúce sa cestovných výdavkov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie