Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Nový kompetenčný rámec

V novom kompetenčnom rámci sa vymedzujú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre efektívny výkon určitej práce. Tento rámec poskytuje transparentné informácie na účely výberových konaní, pričom slúži na objasnenie požadovaných kvalít, ktoré musia uchádzači preukázať počas testov v rámci príslušných výberových konaní.

Nižšie si pozrite nové všeobecné kompetencie pre budúce testovanie v hodnotiacom centre.