Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

V súčasnosti prebieha

Tu nájdete aktualizované informácie (harmonogramy, súvisiace dokumenty atď.) o prebiehajúcich výberových konaniach, ktoré riadi úrad EPSO. 

Pracovné zaradenie Referencia
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korektori (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Prekladatelia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Správa budov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Financie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikácia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Právo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ EPSO/AST/153/22
Administrátori v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Experti v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administrátori v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Experti v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Jazykoví asistenti – estónčina (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Jazykoví asistenti – chorvátčina (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Jazykoví asistenti – taliančina (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Jazykoví asistenti – holandčina (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Jazykoví asistenti – poľština (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Jazykoví asistenti – portugalčina (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AD/398/22 - 2
Administrátori – správa IT a dát, riadenie programov/portfólia a projektov, kancelária projektového riadenia (PMO), obchodná a podniková architektúra. EPSO/AD/398/22 - 3
Administrátori – návrh, vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a hotových riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AD/398/22 - 4
Administrátori – Bezpečnosť IKT EPSO/AD/398/22 - 5
Asistenti – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT EPSO/AST/151/22 - 1
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie EPSO/AST/151/22 - 2
Asistenti – vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a štandardných riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia EPSO/AST/151/22 - 3
Asistenti – Bezpečnosť IKT EPSO/AST/151/22 - 4
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) EPSO/AD/396/21
Administrátori v oblasti námorných záležitostí a rybárstva EPSO/AD/397/21
Vyšetrovatelia – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Experti – Vyšetrovania a operácie týkajúce sa boja proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)