Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Prebiehajúce výberové konania

Tu nájdete aktualizované informácie (harmonogramy, súvisiace dokumenty atď.) o prebiehajúcich výberových konaniach, ktoré riadi úrad EPSO. 

Pracovné zaradenie Referencia
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korektori (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Prekladatelia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Správa budov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Správa budov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Správa budov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Financie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikácia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Komunikácia (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Právo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Právo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Financie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Financie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Asistenti v oblasti prevádzkovej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 1
Asistenti v oblasti technickej bezpečnosti EPSO/AST/155/22 - 2
Asistenti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EPSO/AST/155/22 - 3
Administrátori v oblasti energetiky EPSO/AD/401/22 - 1
Administrátori v oblasti klímy EPSO/AD/401/22 - 2
Administrátori v oblasti životného prostredia EPSO/AD/401/22 - 3
Asistenti – finančné riadenie EPSO/AST/154/22 - 1
Asistenti – účtovníctvo a pokladnica EPSO/AST/154/22 - 2
Asistenti – verejné obstarávanie EPSO/AST/154/22 - 3
Asistenti – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu EPSO/AST/154/22 - 4
Asistenti – sociálne a digitálne médiá EPSO/AST/154/22 - 5
Asistenti – správca webových stránok EPSO/AST/154/22 - 6
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ EPSO/AST/153/22
Administrátori v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Experti v oblasti obranného priemyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administrátori v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Experti v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Jazykoví asistenti – estónčina (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Jazykoví asistenti – chorvátčina (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Jazykoví asistenti – taliančina (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Jazykoví asistenti – holandčina (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Jazykoví asistenti – poľština (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Jazykoví asistenti – portugalčina (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1