Skočiť na hlavný obsah

Uzavreté výberové konania

Na tejto stránke nájdete informácie o uzavretých výberových konaniach, ktoré boli uverejnené od apríla 2016

Informácie o výberových konaniach uverejnených pred týmto dátumom nájdete na stránke týkajúcej sa výberových konaní uverejnených pred aprílom 2016

Pracovné zaradenie Referencia
Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika COM/TA/AD/01/20 - 1
Administrátori – Pokročilá technológia: Kvantové technológie COM/TA/AD/01/20 - 2
Administrátori – Analýza údajov a dátová veda COM/TA/AD/01/20 - 3
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie COM/TA/AD/01/20 - 4
Administrátori – Bezpečnosť IKT COM/TA/AD/01/20 - 5
Administrátori – infraštruktúra IT a cloud COM/TA/AD/01/20 - 6
Prekladatelia pre nemecký jazyk COM/TA/AD/02/21
Prekladatelia pre írsky jazyk COM/TA/AD/03/20
Prekladatelia – fínsky jazyk COM/TA/AD/03/21
Asistenti – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika COM/TA/AST/02/20 - 1
Asistenti – Analýza údajov a dátová veda COM/TA/AST/02/20 - 3
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie COM/TA/AST/02/20 - 4
Asistenti – Bezpečnosť IKT COM/TA/AST/02/20 - 5
Asistenti – Infraštruktúra IT a cloud COM/TA/AST/02/20 - 6
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/322/16 - AD5
Prekladatelia pre írsky jazyk EPSO/AD/361/18
Administrátori v oblasti archivárstva/správy záznamov EPSO/AD/362/18
Administrátori v oblasti ciel EPSO/AD/363/18 - 1
Administrátori v oblasti daní EPSO/AD/363/18 - 2
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnostné operácie EPSO/AD/364/19 - 1
Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť EPSO/AD/364/19 - 2
Bezpečnostní úradníci – Bezpečnosť informácií a dokumentov EPSO/AD/364/19 - 3
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Odborníci na právny výskum – Právnici – Poľské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie/hodnotenie vplyvu politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 1
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied EPSO/AD/371/19 - 2
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – modelovanie politických opatrení EPSO/AD/371/19 - 3
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní EPSO/AD/371/19 - 4
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – správa vedeckých poznatkov a komunikácia v tejto oblasti EPSO/AD/371/19 - 5
Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – jadrový výskum a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky EPSO/AD/371/19 - 6
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administrátori v oblasti auditu EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administrátori s vysokoškolským diplomom EPSO/AD/373/19
Administrátori v oblasti práva hospodárskej súťaže EPSO/AD/374/19 - 1
Administrátori v oblasti finančného práva EPSO/AD/374/19 - 2
Administrátori v oblasti práva hospodárskej a menovej únie EPSO/AD/374/19 - 3
Administrátori v oblasti finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ EPSO/AD/374/19 - 4
Administrátori v oblasti ochrany euromincí pred falšovaním EPSO/AD/374/19 - 5
Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA) EPSO/AD/375/20
Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR) EPSO/AD/378/20