Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Testy EPSO

Výberové konania EPSO zahŕňajú sériu testov zameraných na posúdenie všeobecných a osobitných kompetencií.

Hlavné kroky

  • Podmienky účasti  hodnotenie výberových kritérií a minimálnych požiadaviek.
  • Talent screener – len v prípade špecializovaných výberových konaní. Uchádzači musia vo svojej prihláške uviesť všetky svoje odborné zručnosti, skúsenosti a kvalifikácie, ktoré potom posúdi výberová komisia.
  • Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami  testy v oblasti verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania, a v prípade určitých špecializovaných výberových konaní aj testy so zameraním na príslušnú oblasť. Testy sa zvyčajne vykonávajú na diaľku a/alebo v jednom z celosvetových testovacích centier. Uchádzači musia absolvovať testy počas určitého obdobia testovania.
  • Fáza hodnotiaceho centra  záverečná fáza testovania všeobecných schopností a schopností v príslušnej oblasti. Formou rôznych testov hodnotia členovia výberovej komisie zručnosti, ako sú analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy, komunikácia, schopnosť určiť priority a organizovať, ako aj schopnosť pracovať kvalitne a efektívne. Na hodnotenie kompetencií sa berie do úvahy päť základných prvkov. Testy hodnotiaceho centra sa organizujú v online formáte (na diaľku) a zvyčajne sa uskutočňujú v rôznych dňoch. Dovoľujeme si vás informovať, že úrad EPSO bude v prípade konaní uverejnených v roku 2023 používať nový rámec kompetencií. Viac informácií nájdete tu: Začiatok procesu transformácie úradu EPSO | Kariéra v EÚ (europa.eu)

Ak sa chcete dozvedieť viac o výberových konaniach úradu EPSO, odporúčame vám pozrieť si aj stránku Testy EPSO: mýty a fakty.

Typy testov

Nižšie je pre každý profil uvedený zoznam súvisiacich testov a vzorka otázok, ktoré môže uchádzač dostať.