ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как се изготвят тестове на EPSO?

Как се изготвят тестове на EPSO?

Категории въпроси: 

Тестовете на EPSO се разработват и проследяват внимателно от екипа на службата от трудови психолози със съдействието на внимателно подбрани членове на конкурсни комисии от всички институции на ЕС. EPSO редовно следи последните иновации в разработването на тестове въз основа на научни изследвания и през последните години въведе нови тестове в своите процедури за подбор, като например упражнението „e-tray“ („организация на текущата работа“) и онлайн видео интервюта от разстояние. Същевременно EPSO трябва да има предвид сложната правна рамка, в която работи, и да се съобразява с изискванията, свързани с тестването на кандидати по цял свят на до 24 езика едновременно.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не