FAQs

Home > FAQs > Testijiet tal-EPSO: miti u fatti

Testijiet tal-EPSO: miti u fatti

Għandi ħafna għarfien u esperjenza professjonali imma l-uniku mod kif insir uffiċjal permanenti tal-UE hu li nikkompeti ma’ għexur ta’ eluf ta’ applikanti.

Hu fatt li l-kompetizzjonijiet għall-ġeneralisti fil-grad AD jistgħu jattiraw għexur ta’ eluf ta’ kandidati kull sena peress li skont ir-Regolamenti tal-Persunal (id-dokument uffiċjali li jiddeskrivi r-regoli, il-prinċipji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-servizz taċ-ċivil tal-Kummissjoni), wieħed għandu bżonn biss li jkollu lawrja biex japplika. Għall-kandidati b’ċertu livell ta’ esperjenza professjonali, l-EPSO jorganizza ħafna kompetizzjonijiet għal speċjalisti bi kriterji ta’ selezzjoni speċifiċi li jqisu l-esperjenza professjonali. Dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni mfassla apposta għall...

aktar

Jekk jien diġà naħdem mal-Istituzzjonijiet tal-UE, għandi ċans aħjar li ngħaddi mill-proċedura ta’ selezzjoni?

L-EPSO primarjament jorganizza proċeduri ta’ selezzjoni miftuħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE. F'dan l-istadju ma ssir ebda distinzjoni bejn kandidati interni u esterni u t-testijiet, inklużi t-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter, it-Talent Screener u t-testijiet bil-miktub, jiġu kkoreġuti b’mod anonimu. Il-kandidati kollha jagħmlu testijiet ekwivalenti u japplikaw l-istess kriterji ta' eliġibbiltà għal kulħadd.

aktar

Għaliex l-EPSO juża testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’għażla multipla?

L-għan ewlieni tat-testijiet tal-kapaċitajiet kognittivi tal-EPSO hu li jkejlu kapaċitajiet importanti ħafna ta’ raġunament għall-uffiċjali kollha tal-UE tal-futur, u mhux biex sempliċiment inaqqsu n-numri tal-kandidati. Dawn it-testijiet, li huma bbażati fuq studji xjentifiċi stabbiliti sew, għandhom l-aktar valur ta’ previżjoni għoli għall-prestazzjoni futura fl-impjieg (meta mqabbla ma’ testijiet ibbażati purament fuq l-għarfien). Minkejja l-fatt li l-kandidati fl-istess kompetizzjoni ma jirċevux l-istess mistoqsijiet, il-livell ta’ diffikultà tat-testijiet individwali mogħtija lil kull...

aktar

Ġibt marki baxxi fit-test tal-ħiliet tar-raġunament verbali, avolja għamiltu bil-lingwa nattiva tiegħi.

It-test tar-raġunament verbali mhuwiex test tal-lingwa, jiġifieri punteġġ baxx ma jimplikax nuqqas ta’ profiċjenza f’dik il-lingwa; sempliċiment ikejjel il-ħiliet ta’ raġunament. It-testijiet ta’ raġunament għandhom rwol importanti kritiku fil-valutazzjoni peress li x-xogħol ta’ kuljum tal-uffiċjali tal-UE jistrieħ ħafna fuq l-abbiltà tagħhom li jirraġunaw u jifhmu informazzjoni kumplessa. Il-livelli ta’ diffikultà tat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’għażla multipla huma deċiżi mill-bord ta’ selezzjoni ta’ kull kompetizzjoni, u għalhekk jistgħu jvaraw minn kompetizzjoni għal oħra. B’...

aktar

Il-kwalità tat-traduzzjoni tal-elementi tat-testijiet b’xi lingwi hi aħjar milli b’lingwi oħrajn.

It-testijiet u l-elementi tat-testijiet huma tradotti minn tradutturi professjonali fl-Istituzzjonijiet tal-UE u jgħaddu minn kontroll tal-kwalità rigoruż qabel jiġu rilaxxati. Id-distribuzzjoni tal-marki u l-ammont meħtieġ ta’ marki biex tgħaddi tat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b'għażla multipla huma konsistenti bil-lingwi kollha tal-UE.

aktar

Il-punteġġi tiegħi jvarjaw fit-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b'għażla multipla minn kompetizzjoni għal oħra.

Dan hu pjuttost normali. Hu importanti li tinnota li l-livelli ta’ diffikultà tat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’għażla multipla jiġu deċiżi mill-bord ta’ selezzjoni ta’ kull kompetizzjoni, u għalhekk jistgħu jvarjaw minn kompetizzjoni għal oħra. Għalhekk wieħed ma jistax iqabbel il-punteġġ ta’ sena ma’ ta’ oħra jew il-punteġġ ta’ profil ma’ ta’ profil ieħor. Għalkemm xi mistoqsijiet jistgħu jidhru simili jew saħansitra jerġgħu jitfaċċaw, b’iktar minn 80,000 mistoqsija fil-bażi tad-data tiegħu, l-EPSO għandu wieħed mill-ikbar repożitorji ta’ dan it-tip fid-dinja skont l-esperti fil-...

aktar

Kif jitfasslu t-testijiet tal-EPSO?

It-testijiet tal-EPSO huma żviluppati u mmonitorjati bir-reqqa mit-tim ta’ psikoloġisti okkupazzjonali mill-uffiċċju stess flimkien ma’ Membri tal-Bord ta’ Selezzjoni magħżula b'attenzjoni mill-Istituzzjonijiet kollha tal-UE. L-EPSO jimmonitorja b’mod konsistenti l-aħħar innovazzjonijiet fl-iżvilupp tat-testijiet abbażi ta’ riċerka xjentifika, u f'dawn l-aħħar snin introduċa testijiet ġodda fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu bħat-test tal-e-tray u l-intervisti bil-vidjow online b’mod remot. Fl-istess ħin, l-EPSO jrid iqis ukoll il-qafas legali kumpless li jrid jaħdem fih kif ukoll ir-...

aktar

Kif l-EPSO jiżgura opportunitajiet indaqs?

It-testijiet kollha tal-EPSO, u kif jingħatawlhom il-marki, huma analizzati bir-reqqa biex ikun żgurat li huma ġusti u m’għandhomx impatt avvers fuq gruppi partikolari ta’ kandidati. L-EPSO qiegħed fil-proċess li jsir konformi mal-Istandard ISO ġdid fjamant għall-Proċeduri ta’ Evalwazzjoni u hu diġà konformi mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabbilità. Aspett ewlieni tat-trattament ġust hu l-bilanċ bejn is-sessi u l-EPSO jaħdem biex jattira u jagħżel ġabra bilanċjata ta’ applikanti rġiel u nisa. Fil-prattika, l-irġiel u n-nisa japplikaw f’numri sproporzjonati għal xi...

aktar

B’liema lingwa għandi nimla l-formola tal-applikazzjoni tiegħi?

L-għażla tal-lingwi li tagħmel fil-formola ta' applikazzjoni tiegħek se tiddetermina b’liema lingwi inti se tagħmel l-istadji differenti tal-kompetizzjoni jew tal-proċedura ta’ selezzjoni, u b’liema lingwa trid timla l-formola ta’ applikazzjoni tiegħek. Għal aktar informazzjoni dwar il-lingwi offruti għall-proċedura ta’ selezzjoni tiegħek, u l-livell meħtieġ ta’ għarfien, jekk jogħġbok irreferi għall-Avviż ta’ Kompetizzjoni jew għas-Sejħa għal espressjoni ta’ interess. Tista’ tagħżel kwalunkwe waħda mil-lingwi offruti, iżda jekk jogħġbok żomm f’moħħok li Bord tas-Selezzjoni u s-servizzi tar-...

aktar

Kif jiġu ttestjati l-għarfien dwar l-UE u l-motivazzjoni?

L-impenn għall-Ewropa jibqa’ fattur maġġuri biex nattiraw u nagħżlu l-persunal tal-futur. L-għarfien tal-UE u l-motivazzjoni li taħdem għall-UE huma ttestjati fi stadji differenti matul il-proċedura ta’ selezzjoni: permezz ta’ għodda ta’ awtoselezzjoni online li l-kandidati jimlew qabel ma jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom; fil-formola tal-applikazzjoni fejn il-kandidati jiddikjaraw l-istudji jew l-esperjenza professjonali tagħhom relatati mal-UE u jiddeskrivu l-motivazzjoni tagħhom biex jaħdmu mal-UE; matul it-testijiet fiċ-Ċentru tal-Evalwazzjoni li huma bbażati fuq xenarji ta’ xogħol...

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le