Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Fast anställda

Fast anställda

Vilka kompetenser måste jag visa under proven?

EU-institutionerna söker begåvade och motiverade personer som är högt kvalificerade inom sina respektive områden och som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:

mer

Vilka arbetsuppgifter har en handläggare i EU-institutionerna?

Handläggarnas allmänna roll är att bistå beslutsfattarna när de utför institutionens eller organets uppdrag. Högskoleutbildade inleder sin karriär som handläggare i EU-institutionerna i lönegrad AD 5. Handläggare som anställs i den här lönegraden kan med handledning utföra tre typer av arbetsuppgifter: utformning av politiken, praktiskt genomförande och resursförvaltning. I meddelandet om uttagningsprov anges huvuduppgifterna, som kan variera från en institution till en annan. Du kan också besöka vår webbplats där du kan läsa mer om fast anställda tjänstemän.

mer

Vilka arbetsuppgifter utför assistenter i EU-institutionerna?

Assistenter har i regel en administrativ och teknisk funktion (administration, ekonomi, kommunikation, forskning, policyarbete m.m.). De spelar en viktig roll i EU-institutionernas interna förvaltning och sysslar bland annat med budget och ekonomi, personalfrågor, it, dokumenthantering och laboratoriearbete.

mer

Vad innebär de olika lönegraderna för assistenter?

• Assistenter är anställda i lönegraderna AST 1 till AST 11. • Nya assistenter börjar vanligtvis i lönegrad AST 1 eller AST 3. • För AST 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning. • För AST 3 måste du ha gymnasieutbildning, relevant yrkesutbildning och/eller flera års relevant yrkeserfarenhet.

mer

Vilka arbetsuppgifter utför assistent-sekreterare i EU-institutionerna?

Sekreterare anställs i allmänhet för kontorsarbete och administrativt stöd. De arbetar till exempel med att förbereda ärenden och att organisera och samordna möten. De hjälper också chefer och övrig personal med olika sekretariatsuppgifter.

mer

Vad innebär de olika lönegraderna för assistent-sekreterare?

• Sekreterare är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6. • Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1. • För AST/SC 1 måste du ha gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller ha en relevant yrkesutbildning. • För AST/SC 2 ska du ha minst fyra års yrkeserfarenhet.

mer

Vad är ett allmänt uttagningsprov?

EU-institutionerna rekryterar sina fast anställda tjänstemän genom allmänna uttagningsprov. Proven består av olika delprov och övningar för att bedöma yrkeskunskap och särskilda nyckelkompetenser. Med tanke på hur många det är som söker är detta det mest rättvisa och öppna rekryteringssättet. Vi tar alltså inte emot några spontanansökningar.

mer

Vad är ett ”meddelande om uttagningsprov”?

Varje uttagningsprov för fast anställda tjänstemän utlyses genom ett meddelande om uttagningsprov där man beskriver jobbprofil, behörighetskrav och urvalsförfarande.

mer

Hur lång tid tar det rekryteringsprocessen?

I regel tar hela processen mellan fem och nio månader, från och med den dag då provet utlyses.

mer

Vad är en ”uttagningskommitté”?

För varje urvalsförfarande för fast anställda tillsätts en uttagningskommitté, som väljer ut de bästa sökande i varje steg och upprättar den slutliga listan med godkända sökande. Kommittéerna består av EU-anställda, som kan vara permanenta och tillfälliga medlemmar. De permanenta medlemmarna sitter i regel två till fyra år för att garantera enhetliga förfaranden, medan de tillfälliga medlemmarna utses för ett visst urvalsförfarande för att bidra med sakkunskap.

mer

Vad innebär de olika lönegraderna för handläggare?

 En karriär som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 16.  AD 5 är ingångsnivån för personer med högskoleexamen.  För vissa specialisttjänster kan du också rekryteras i AD 6 eller AD 7. För det krävs flera års relevant yrkeserfarenhet.  AD 9 till AD 12 är nivån för mellanchefer. För att rekryteras i dessa lönegrader måste du ha tidigare chefserfarenhet.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej