Καλωσήρθατε στον ιστότοπο «EU Careers»


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

Η EPSO βρίσκεται επί του παρόντος σε ευρεία διαδικασία μετασχηματισμού όσον αφορά την επιλογή προσωπικού, με σκοπό να ανταποκριθεί καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στην πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας.

Είστε πολύγλωσσος/πολύγλωσση νομικός και ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε διεθνή σταδιοδρομία;

Πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που προωθούν την πολυμορφία και την ένταξη - Γίνετε μέλος του δικτύου μας!

picture showing men and women

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία καθηκόντων που απαιτούν διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.

Θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Η σταδιοδρομία στην ΕΕ εξασφαλίζει εργασία σε ένα ενδιαφέρον περιβάλλον που προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Με την εργασία σας αλλάζετε τα πράγματα στην Ευρώπη ασχολούμενοι καθημερινά με επίκαιρα θέματα. Δείτε τι άλλο μπορεί να προσφέρει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ.

virus picture

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – επικαιροποιήθηκε στις 23/9/2021: Η EPSO παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19. Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη, η EPSO εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που παρέχουν τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές αρχές.

Για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ, η νέα πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη να εκφράσουν με πιο δυνατή φωνή τις προσδοκίες τους από την ΕΕ και να σχολιάσουν τις ιδέες άλλων.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Θα θέλατε να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ στο Λουξεμβούργο;

Βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας

Έχετε κάποιο πρόβλημα; Συμβουλευθείτε τις σχετικές κατηγορίες στις "Συχνές ερωτήσεις". Αν δεν βρίσκετε απάντηση, ακολουθήστε τις οδηγίες προς στο δελτίο επικοινωνίας μέσω του οποίου μπορείτε να μας στείλετε το ερώτημα/τα ερωτήματά σας.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με δόλιες προσφορές θέσεων εργασίας οι οποίες ψευδώς αναφέρουν ότι έχουν ανακοινωθεί από την EPSO. Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε είδους αυτόκλητη επικοινωνία κατά την οποία σας ζητούν να δώσετε προσωπικά στοιχεία ή να καταβάλετε κάποιο ποσό.