Sveicināti vietnē “EU Careers”!


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

EPSO is currently undergoing a thorough transformation process for staff selection to better respond to the evolving needs of the EU institutions and the realities of today’s labour market.

Man Looking Through A Binoculars

Eiropas Komisija (EK) meklē administratorus digitālās kriminālistikas un operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā. Darbā pieņemtie speciālisti (pakāpe AD 7) strādās galvenokārt Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF).

picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Eiropas Komisija meklē izmeklētājus krāpšanas apkarošanas jomā un šādu jomu ekspertus: krāpšanas apkarošanas izmeklēšana ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā, kā arī krāpšanas apkarošanas izmeklēšana muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā. Darbā pieņemtie izmeklētāji un eksperti strādās galvenokārt Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF).

ES meklē tehniķus (AST 3 pakāpe) un palīgdarbiniekus (AST-SC 1 pakāpe)

virus picture

JAUNUMI – saturs atjaunināts 23.09.2021. EPSO rūpīgi seko koronavīrusa (Covid-19) krīzes attīstībai. Situācija nav prognozējama, un EPSO turpina ievērot visus pienācīgos piesardzības pasākumus atbilstīgi ES iestāžu un valsts iestāžu sniegtajiem norādījumiem un vadlīnijām.

picture showing men and women

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija.

Aicinājums sadarboties visām ES organizācijām, kas pievērsušās daudzveidībai un iekļaušanai - Pievienojieties mūsu tīklam!

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Vai jūs vēlētos strādāt ES iestādēs Luksemburgā?

Darbs ES iestādēs

Karjera ES iestādēs piedāvā daudzveidīgu un stimulējošu darba vidi. Izmantojiet iespēju mainīt Eiropu un katru dienu strādāt ar aktuāliem jautājumiem. Uzziniet arī par citām priekšrocībām, ko sniedz karjera ES iestādēs.

Jaunizveidotā daudzvalodu digitālā platforma sniedz iespēju cilvēkiem no visas Eiropas — pirmo reizi ES līmenī — paust savu viedokli par to, ko viņi sagaida no ES, kā arī izteikties par citu idejām.

Atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem

Radusies problēma? Ieskatieties bieži uzdoto jautājumu palīdzības kategorijās. Ja tur neizdosies atrast vajadzīgo informāciju, jūs novirzīs uz saziņas veidlapu, kuru aizpildot varēsit mums iesniegt savu(s) jautājumu(s).

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Esam tikuši informēti par krāpnieciskiem darba piedāvājumiem, kuros maldinoši norādīts, ka tos publicējis EPSO. Iesakām izturēties ar īpašu skepsi tad, ja ar jums kāds pēc savas iniciatīvas sazinās, lai prasītu personisku informāciju vai maksājumu.