Sveicināti vietnē “EU Careers”!

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

picture showing hand with a pen

Eiropas Komisija (EK) pašlaik meklē administratorus ar zinātību strukturālo reformu jomā, kā arī administratorus ar zinātību Šengenas acquis jomā.

Vai jums ir darba pieredze kodoltehnoloģijā? Vai jūs vēlētos sākt starptautisku karjeru multikulturālā un daudzveidīgā komandā? Eiropas Komisija (EK) meklē ekspertus ar darba pieredzi, kas iegūta kodolnozarē, kodolpētniecības centrā vai valsts vai starptautiskā publiskā struktūrā.

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija.

Vai jūs vēlētos strādāt ES iestādēs Luksemburgā?

Aicinājums sadarboties visām ES organizācijām, kas pievērsušās daudzveidībai un iekļaušanai - Pievienojieties mūsu tīklam!

Darbs ES iestādēs

Karjera ES iestādēs piedāvā daudzveidīgu un stimulējošu darba vidi. Izmantojiet iespēju mainīt Eiropu un katru dienu strādāt ar aktuāliem jautājumiem. Uzziniet arī par citām priekšrocībām, ko sniedz karjera ES iestādēs.

virus picture

JAUNS – atjaunināts 19.3.2021.: EPSO nepārtraukti seko līdzi koronavīrusa (Covid-19) epidēmijai. Situācija ir neprognozējama, līdz ar to EPSO joprojām ievēro visus pienācīgos piesardzības pasākumus atbilstīgi ES iestāžu un valsts iestāžu sniegtajiem norādījumiem un vadlīnijām.

Izvēlieties jums piemēroto līguma veidu

Sameklējiet to līguma veidu, kurš vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Izpētiet dažādos ES iestāžu piedāvātos pastāvīgā un pagaidu darba līgumus un noskaidrojiet, kura atlases procedūra atbilst katram no tiem.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Esam tikuši informēti par krāpnieciskiem darba piedāvājumiem, kuros maldinoši norādīts, ka tos publicējis EPSO. Iesakām izturēties ar īpašu skepsi tad, ja ar jums kāds pēc savas iniciatīvas sazinās, lai prasītu personisku informāciju vai maksājumu.

Kāpēc mūsu testi ir šādi?

EPSO testus izstrādā un rūpīgi pārrauga tā vietējie darba psihologi kopā ar rūpīgi izraudzītiem atlases komisijas locekļiem no visām ES iestādēm.

Atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem

Radusies problēma? Ieskatieties bieži uzdoto jautājumu palīdzības kategorijās. Ja tur neizdosies atrast vajadzīgo informāciju, jūs novirzīs uz saziņas veidlapu, kuru aizpildot varēsit mums iesniegt savu(s) jautājumu(s).