Sveicināti vietnē “EU Careers”!

Arhīvniecības un reģistru pārvaldības speciālisti

Vai esat motivēts arhīvniecības vai reģistru pārvaldības speciālists? ES iestādes meklē administratorus un asistentus darbam ar reģistriem un arhīviem un informācijas pārvaldīšanai.

Bruņoti apsargi

Vai esat kvalificēts bruņots apsargs? Tādā gadījumā varat palīdzēt gādāt par ES iestāžu netraucētu ikdienas darbu, strādājot Eiropas Parlamentā vai Eiropas Savienības Padomē!

Administratori datu aizsardzības jomā

Esat motivēts datu aizsardzības speciālists ar pieredzi valsts pārvaldē? Ja jā, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) jūs meklē!

Īru valodas tulkotāji

Vai jums ir teicamas īru valodas zināšanas, kā arī labas divu citu ES oficiālo valodu (no kurām vienai jābūt angļu, franču vai vācu valodai) zināšanas? Iespējams, tieši jūs drīzumā sāksiet darbu ES iestādēs kā īru valodas tulkotājs!

Kādēļ izvēlēties karjeru ES iestādēs?

Darbs ES iestādēs

Karjera ES iestādēs kandidātiem piedāvā bagātu un bagātinošu darba vidi  un ir unikāla iespēja mainīt Eiropu un katru dienu strādāt ar aktuāliem jautājumiem.  Atklājiet citas priekšrocības, ko sniedz karjera ES iestādēs.

Kā pieteikties

Izvēlieties jums piemēroto līguma veidu

Sameklējiet to līguma veidu, kurš vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Izpētiet dažādos ES iestāžu piedāvātos pastāvīgā un pagaidu darba līgumus un noskaidrojiet, kura atlases procedūra atbilst katram no tiem.

EPSO testēšanas metodes

Kāpēc mūsu testi ir šādi?

EPSO testus izstrādā un rūpīgi pārrauga tā vietējie darba psihologi kopā ar rūpīgi izraudzītiem atlases komisijas locekļiem no visām ES iestādēm.

Bieži jautājumi

Atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem

Radusies problēma? Ieskatieties bieži uzdoto jautājumu palīdzības kategorijās. Ja tur neizdosies atrast vajadzīgo informāciju, jūs novirzīs uz saziņas veidlapu, kuru aizpildot varēsit mums iesniegt savu(s) jautājumu(s).