Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Darbinieku kategorijas

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

ES piedāvā nodarbinātību dažādās darbinieku kategorijās: kā pastāvīgā darbā pieņemtam ierēdnim, līgumdarbiniekam, norīkotajam valsts ekspertam, praktikantam un citās kategorijās. 

Noklikšķiniet uz zemāk redzamajām cilnēm, lai iegūtu plašāku informāciju par nodarbinātību katrā no šīm kategorijām. 

Varat izpētīt arī sadaļu How to apply (“Kā pieteikties”), lai uzzinātu vairāk par katras darbinieku kategorijas atlases procedūrām

Ar mūsu testu paraugiem varat pārbaudīt sevi un noskaidrot, kādas prasmes jums jau ir un kādas jums, iespējams, vēl vajadzētu pilnveidot, lai spētu izturēt atlasi. 

Varat uzzināt arī vairāk par dažādajiem karjeras profiliem ES iestādēs un par vakancēm.

Pastāvīgie darbinieki ir ES civildienesta ierēdņi, kas pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku. Tieši viņi veido ES personāla lielāko daļu.

ES pastāvīgos ierēdņus iedala trīs kategorijās: administratori (AD), asistenti (AST) un sekretāri/lietveži (AST/SC).

Administratori

Administratori strādā dažādās nozarēs, piemēram, tieslietu, tiesību, finanšu, vides un klimata pārmaiņu, ārlietu, lauksaimniecības, ekonomikas, IT, komunikācijas, cilvēkresursu, zinātnes, rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā. 

Viņu darba pienākumos ietilpst politikas un tiesību aktu izstrāde, analīzes veikšana un konsultēšana, regulatīvo uzdevumu izpilde, dalība starptautiskās sarunās, sadarbība ar ieinteresētajām personām un partneriem, iedzīvotāju iesaiste, ES tiesību aktu tulkošana un rediģēšana. 

Administratoru karjera virzās pakāpeniski, proti, no AD5 līdz AD16 pakāpei, kur AD5 ir sākotnējā pakāpe darbiniekiem ar augstāko izglītību, savukārt AD15 un AD16 pakāpes tiek piešķirtas ģenerāldirektoriem. 

Speciālistu profilos darbā var pieņemt arī augstākā pakāpē, AD6 vai AD7. Tomēr šādā gadījumā pārsvarā tiek prasīts, lai kandidātiem būtu attiecīga, vairāku gadu garumā iegūta izglītība un ievērojama darba pieredze. 

Vidējā līmeņa vadītāju amatu kandidātiem jāatbilst AD9 līdz AD12 pakāpes prasībām. Lai kandidātu varētu atlasīt un pieņemt darbā kādā no šīm augstākajām pakāpēm, viņam jābūt iepriekšējai pieredzei vadošā amatā.

Asistenti

Asistenti parasti veic izpildfunkcijas vai tehniskus pienākumus, sniedzot atbalstu finanšu, komunikācijas, administrācijas, pētniecības, IT, politikas īstenošanas un citās jomās. 

Asistenta karjera virzās no AST1 līdz AST11 pakāpei, un šie darbinieki parasti sāk strādāt AST1 vai AST3 pakāpē. 

Sekretāri/lietveži – atbalsta personāls
 
Sekretāri un lietveži parasti atbild par biroja vadību un nodrošina tehnisku un administratīvu atbalstu. Viņu pienākumos ietilpst dokumentu un dosjē noformēšana; atbalsta sniegšana nodaļas vai struktūrvienības darbā (sanāksmes, dienesta komandējumi, dienaskārtības); informācijas apkopošana un izplatīšana (datubāzu un dosjē atjaunināšana); tehnisku uzdevumu veikšana.

Sekretāru/lietvežu karjera virzās no AST/SC1 līdz AST/SC6 pakāpei. Jaunus darbiniekus parasti pieņem darbā AST/SC1 vai AST/SC2 pakāpē. 

 

Plašāku ieskatu var gūt atalgojuma tabulā.

Uzziniet vairāk par pastāvīgo darbinieku atlases procedūrām un vakancēm.

Ar Eiropas Savienības darbiniekiem var slēgt arī līgumus uz noteiktu laiku. 

Līgumdarbinieki veic dažādus tehniskus vai administratīvus uzdevumus un īslaicīgi var strādāt specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām. 

Līgumdarbiniekus darbā pieņem divējādi: CAST pastāvīgajā vai ad hoc atlases procedūrā

CAST ir saīsinājums no Contract Agents Selection Tool, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē līgumdarbinieku atlases rīks, savukārt procedūras apzīmējums “pastāvīga” nozīmē, ka šai atlases procedūrai nav noteikta pieteikšanās termiņa.

CAST pastāvīgajā atlases procedūrā var pieteikties uz dažādiem amatu profiliem. Tajā kandidāti piesakās uz profilu, nevis uz konkrētu amatu.

Izsludinot vakances ad hoc līgumdarbiniekiem, ES iestādes, struktūras un aģentūras arī var pieņemt darbā līgumdarbiniekus konkrētu amata vietu aizpildīšanai. Šādā gadījumā katrai vakancei ir noteikts pieteikšanās termiņš

Ja rodas vajadzība pēc līgumdarbiniekiem, ad hoc vakances var publicēt dažādiem profiliem, piemēram, tīmekļa pārziņiem, politikas speciālistiem, lingvistiem, projektu koordinatoriem, drošības speciālistiem, inženiertehniskajiem vadītājiem, autovadītājiem, komunikācijas speciālistiem, pētniekiem u. c. 

Par pieteikšanos uz vakancēm, kas izsludinātas CAST pastāvīgajā vai ad hoc atlases procedūrā, uzziniet vairāk mūsu lapā “Kā pieteikties”.

Gan CAST pastāvīgās, gan ad hoc procedūrās kandidātus, kam piedāvāts līgums, pieņems darbā uz noteiktu laiku. Dažās ES struktūrās un aģentūrās līgumus var pagarināt uz nenoteiktu laiku.

Atkarībā no ieņemamā amata pienākumiem līgumdarbiniekus iedala četrās funkciju grupās (karjeras līmeņos):
I funkciju grupa – tehnisks darbs un administratīvais atbalsts (FGI);
II funkciju grupa – lietvedība vai sekretāra pienākumi, biroja vadīšana un citi līdzvērtīgi darbi (FGII);
III funkciju grupa – izpildes uzdevumi, projektu sagatavošana, grāmatvedība un citi līdzvērtīgi tehniski uzdevumi (FGIII);
IV funkciju grupa – administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un līdzvērtīgi tehniski uzdevumi (FGIV).

Plašāku ieskatu var gūt algu tabulā.

Atrodiet pieejamās darba iespējas līgumdarbiniekiem.

Pagaidu darbiniekus pieņem darbā, lai uz noteiktu laiku aizpildītu brīvās amata vietas ES iestādēs un aģentūrās. Līgumattiecības var ilgt no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem. 

Pagaidu darbinieki var veikt regulatīvā, juridiskā, zinātniskā vai finansiālā atbalsta uzdevumus; analizēt politiku un datus; veikt IT, administratīvus, pētniecības, komunikācijas, plānošanas un citus pienākumus.

Pagaidu darbinieki ieņem amatus, kuros nepieciešama dažāda veida kvalifikācija un specializācija, proti, no asistenta līdz pat augstāka līmeņa administratora amata vietām. 

Administratora amatā pagaidu darbiniekus var pieņemt AD5–AD6 vai augstākā pakāpē. Līdzīgā kārtā asistentus pieņem AST1–AST3 pakāpē, bet specializētākos profilos tā var būt arī augstāka pakāpe.

Plašāku ieskatu var gūt algu tabulā.

Uzziniet vairāk par pagaidu darbinieku atlases procedūrām un vakancēm.

ES stažēšanās programmas paredzētas tiem, kas nesen absolvējuši augstskolu un meklē iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes, paplašināt kontaktus un uzlabot zināšanas par ES.

Prakse jeb stažēšanās sniedz plašu ieskatu ES civildienesta darbā, tās ietvaros var iepazīt dažādas jomas: tiesības, cilvēkresursi, vide, komunikācija, finanses, datu aizsardzība, zinātniskā pētniecība, ārpolitika, intelektuālais īpašums, kā arī daudzas citas. 

Stažēšanās ES iestādēs – Eiropas Parlamentā, Eiropas Komisijā, ES Padomē, Eiropas Revīzijas palātā – un aģentūrās parasti ilgst piecus mēnešus

Praksei var pieteikties tikai augstskolu absolventi. Pēc pieņemšanas darbā praktikantiem uztic uzdevumus, kas pielīdzināmi zemākās administratoru pakāpes pienākumiem.

Pārsvarā stažēšanās ir apmaksāta, parasti tie ir ap 1200 eiro mēnesī.

Par stažēšanos un pieteikšanos vairāk uzzināsiet mūsu lapā par prakses iespējām

Varat arī iepazīties ar programmu “ES karjeras “vēstnieki” augstskolās” – tajā darbojas studenti, kas savās augstskolās vēlas popularizēt darbu ES iestādēs.

Norīkotie valstu eksperti (NVE) ir kvalificēti ES dalībvalstu ierēdņi, kuri uz noteiktu laiku dodas strādāt kādā no ES struktūrām, lai dalītos savā lietpratībā. 

Ja ES iestādēm un aģentūrām ir vajadzīgs darbinieks ar unikālām prasmēm vai zināšanām, tās pieņem darbā attiecīgos valstu ekspertus. Tās cita starpā var būt tehniskās zināšanas, kā arī zināšanas drošības, tiesību, finanšu, informācijas tehnoloģiju, komunikācijas, veselības, pārtikas vai cilvēkresursu jomā.

No šādas zināšanu apmaiņas ieguvējas ir abas puses, un tādējādi tiek arī sekmēta efektīva un sekmīga sadarbība starp ES un tās dalībvalstīm. 

Kad norīkojuma periods beidzas, NVE atgriežas savas valsts pārvaldē, kur turpmāk var izmantot ES gūto pieredzi.

Uzziniet vairāk par NVE atlases procedūrām un vakancēm.

Ir vēl vairākas citas darbinieku kategorijas. Piemēram, šādas:
• pagaidu darba aģentūras darbinieki, 
• ES eksperti,
• Parlamenta deputātu palīgi,
• ārštata valodu speciālisti,
• apkalpojošais un ēdnīcu personāls.

Mūsu lapā How to apply (Kā pieteikties) varat uzzināt vairāk par šīm kategorijām un to, kādas procedūras jāievēro, lai pieteiktos darbā kādā no tām.