Pārlekt uz galveno saturu

Atlases procedūras, kas ir beigušās

Šajā lapā atrodama informācija par atlases procedūrām, kas izsludinātas kopš 2016. gada aprīļa un ir beigušās. 

Ja vajadzīga informācija par iepriekšējo periodu, apmeklējiet lapu par atlases procedūrām, kas izsludinātas pirms 2016. gada aprīļa

Amata nosaukums Atsauce
Administratori augsto tehnoloģiju jomā (augstas veiktspējas datošana) COM/TA/AD/01/20 - 1
Administratori augsto tehnoloģiju jomā (kvantu tehnoloģijas) COM/TA/AD/01/20 - 2
Administratori datu analīzes un datu zinātnes jomā COM/TA/AD/01/20 - 3
Administratori (profils: digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana) COM/TA/AD/01/20 - 4
Administratori IKT drošības jomā COM/TA/AD/01/20 - 5
Administratori informācijas tehnoloģijas infrastruktūras un mākoņdatošanas jomā COM/TA/AD/01/20 - 6
Vācu valodas tulkotāji COM/TA/AD/02/21
Īru valodas tulkotāji COM/TA/AD/03/20
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir somu valoda. COM/TA/AD/03/21
Asistenti augsto tehnoloģiju jomā (augstas veiktspējas datošana) COM/TA/AST/02/20 - 1
Asistenti datu analīzes un datu zinātnes jomā COM/TA/AST/02/20 - 3
Asistenti (profils: digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana) COM/TA/AST/02/20 - 4
Asistenti IKT drošības jomā COM/TA/AST/02/20 - 5
Asistenti informācijas tehnoloģijas infrastruktūras un mākoņdatošanas jomā COM/TA/AST/02/20 - 6
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/322/16 - AD5
Īru valodas tulkotāji EPSO/AD/361/18
Administratori arhivēšanas/reģistru pārvaldības jomā EPSO/AD/362/18
Administratori muitas jomā EPSO/AD/363/18 - 1
Administratori nodokļu politikas jomā EPSO/AD/363/18 - 2
Drošības speciālisti – drošības operācijas EPSO/AD/364/19 - 1
Drošības speciālisti – tehniskā drošība EPSO/AD/364/19 - 2
Drošības speciālisti – informācijas un dokumentu drošība EPSO/AD/364/19 - 3
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Kipras (CY) tiesību akti EPSO/AD/365/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Kipras (CY) tiesību akti EPSO/AD/365/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Grieķijas (EL) tiesību akti EPSO/AD/366/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Grieķijas (EL) tiesību akti EPSO/AD/366/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Ungārijas (HU) tiesību akti EPSO/AD/367/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Ungārijas (HU) tiesību akti EPSO/AD/367/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Itālijas (IT) tiesību akti EPSO/AD/368/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Itālijas (IT) tiesību akti EPSO/AD/368/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti EPSO/AD/369/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti EPSO/AD/369/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti EPSO/AD/370/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti EPSO/AD/370/19 - AD7
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas ietekmes analīze /kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums EPSO/AD/371/19 - 1
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — datu zinātnes lietojumi EPSO/AD/371/19 - 2
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas modelēšana EPSO/AD/371/19 - 3
Administratori zinātnisko pētījumu jomā –kosmosa, telesakaru, tālzondēšanas lietojumu izstrāde EPSO/AD/371/19 - 4
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — zinātniskās informācijas pārvaldība un komunikācija EPSO/AD/371/19 - 5
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — kodolpētniecība un kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšana EPSO/AD/371/19 - 6
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administratori ar augstskolas diplomu EPSO/AD/373/19
Administratori – Konkurences tiesības EPSO/AD/374/19 - 1
Administratori – Finanšu tiesības EPSO/AD/374/19 - 2
Administratori – Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības EPSO/AD/374/19 - 3
Administratori – Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam EPSO/AD/374/19 - 4
Administratori – Eiro monētu aizsardzība pret viltošanu EPSO/AD/374/19 - 5
Juristi lingvisti darbam dāņu valodā (DA) EPSO/AD/375/20
Juristi lingvisti darbam horvātu valodā (HR) EPSO/AD/378/20