Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

EPSO testi

EPSO konkursi un atlases procedūras ietver virkni pārbaudījumu, kuru mērķis ir novērtēt vispārīgās prasmes, kā arī prasmes kādā konkrētā jomā.

Galvenie posmi

  • Piemērotības izvērtēšana  šajā posmā izvērtē personas atbilstību atbilstības kritērijiem un minimālajām prasībām.
  • Talantu vērtētājs (“Talent Screener”) – šis posms ir tikai speciālistu konkursos. Pieteikuma veidlapā kandidātiem liek uzskaitīt visas viņu profesionālās prasmes, pieredzi un kvalifikāciju, un pēc tam to novērtē atlases komisija.
  • Ar datorizētiem daudzizvēļu testiem   pārbauda spēju loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu, bet dažos speciālistu konkursos pārbauda ar attiecīgo jomu saistītās prasmes. Šos pārbaudījumus parasti kārto ar attālināto uzraudzību un/vai kādā no testēšanas centriem visā pasaulē. Kandidātiem pārbaudījumi ir jākārto kādā konkrētā testēšanas periodā.
  • Vērtēšanas centra posms ir pēdējais testēšanas posms vispārīgo un ar konkrētu jomu saistītu prasmju pārbaudē. Ar dažādiem testiem atlases komisijas locekļi novērtē prasmes, piemēram, spēju analizēt, risināt problēmas, komunicēt, noteikt prioritātes un organizēt, orientāciju uz kvalitāti un rezultātu u. c. Vērtējot katru vispārīgo prasmi, pievēršas tās pieciem pamatelementiem. Vērtēšanas centra testus rīko tiešsaistes formātā (attālināti), un tie parasti notiek atšķirīgos datumos. Ņemiet vērā, ka 2023. gadā izsludinātos konkursos EPSO izmantos jaunu kompetenču sistēmu. Vairāk par to varat izlasīt te: Sācies EPSO pārveides process | Karjera ES iestādēs (europa.eu)

Ja vēlaties uzzināt vairāk par EPSO atlases procedūrām, iesakām izpētīt arī lapu “Mīti un fakti par EPSO testiem”.

Testu veidi

Zemāk katram profilam varat atrast attiecīgo pārbaudījumu sarakstu un dažus tādu jautājumu piemērus, kas kandidātiem varētu tikt uzdoti.