Witamy w portalu EU Careers

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

Instytucje UE zatrudnią asystentów językowych języka chorwackiego, niderlandzkiego, estońskiego, włoskiego, polskiego i portugalskiego (grupa zaszeregowania AST 1).

Rozpoczął się proces transformacji EPSO. Pierwszy krok to modernizacja ram kompetencji.

picture showing pictures of men and women

Pracownicy kontraktowi pracują na bardzo różnych stanowiskach, które wymagają różnego poziomu kwalifikacji.

bulb and wheels

EPSO przeprowadza obecnie gruntowną transformację procesu naboru pracowników, aby móc lepiej reagować na zmieniające się potrzeby instytucji UE i realia dzisiejszego rynku pracy.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Podejmij pracę w instytucjach UE w Luksemburgu!

Dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej ludzie z całej Europy mogą – po raz pierwszy na poziomie Unii Europejskiej – wyrażać swoje oczekiwania względem Unii i wypowiadać się na temat pomysłów innych osób.

Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji w UE zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym – Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci!

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

W razie wątpliwości zajrzyj na stronę z często zadawanymi pytaniami. Jeśli i tam nie znajdziesz odpowiedzi, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, aby przesłać nam swoje pytanie(-a).

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Zgłoszono nam przypadki fałszywych ofert pracy, które zawierają informację, że wysyła je EPSO. Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w przypadku wszelkich niespodziewanych wiadomości, w których wymagane jest podanie informacji osobistych lub wniesienie opłat.