Witamy w portalu EU Careers


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

EPSO przeprowadza obecnie gruntowną transformację procesu naboru pracowników, aby móc lepiej reagować na zmieniające się potrzeby instytucji UE i realia dzisiejszego rynku pracy.

Man Looking Through A Binoculars

Komisja Europejska (KE) zatrudni administratorów w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej oraz analizy operacyjnej i strategicznej. Zatrudnieni specjaliści (grupa zaszeregowania AD7) będą pracować głównie w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Komisja Europejska (KE) zatrudni osoby na stanowiskach urzędników prowadzących dochodzenia w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych oraz ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinach wydatków unijnych, zwalczania korupcji, ceł i handlu oraz tytoniu i towarów podrobionych. Osoby zatrudnione na stanowiskach urzędników prowadzących dochodzenia oraz eksperci ds. zwalczania nadużyć finansowych będą pracować głównie w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

UE zatrudni techników (grupa zaszeregowania AST 3) i pracowników wsparcia (grupa zaszeregowania AST-SC 1).

virus picture

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 23.9.2021 r.: EPSO stale monitoruje rozwój pandemii COVID-19. Ze względu na nieprzewidywalność sytuacji EPSO nadal podejmuje wszelkie stosowne środki ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez instytucje UE i władze krajowe.

picture showing men and women

Pracownicy kontraktowi pracują na bardzo różnych stanowiskach, które wymagają różnego poziomu kwalifikacji.

Zaproszenie do współpracy dla wszystkich organizacji w UE zajmujących się różnorodnością i włączeniem społecznym – Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci!

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Podejmij pracę w instytucjach UE w Luksemburgu!

Praca w instytucjach UE

Instytucje UE oferują kandydatom możliwość pracy w bogatym kulturowo i dynamicznie rozwijającym się środowisku. Pracownicy instytucji europejskich mają wpływ na kształt Europy i zajmują się kwestiami, które są aktualnie ważne. Sprawdź, co jeszcze ma do zaoferowania praca w instytucjach UE.

Dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej ludzie z całej Europy mogą – po raz pierwszy na poziomie Unii Europejskiej – wyrażać swoje oczekiwania względem Unii i wypowiadać się na temat pomysłów innych osób.

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

W razie wątpliwości zajrzyj na stronę z często zadawanymi pytaniami. Jeśli i tam nie znajdziesz odpowiedzi, możesz skorzystać z formularza kontaktowego, aby przesłać nam swoje pytanie(-a).

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Zgłoszono nam przypadki fałszywych ofert pracy, które zawierają informację, że wysyła je EPSO. Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w przypadku wszelkich niespodziewanych wiadomości, w których wymagane jest podanie informacji osobistych lub wniesienie opłat.