Макроикономика

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
16/11/2017
Краен срок: 
19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от16/11/2017
Краен срок за кандидатстване 19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации24/04/2018 - 02/05/2018
Работа по казус14/05/2018
Център за оценяване10/09/2018 - 10/10/2018
Публикуване на резултатите12/12/2018