Начало > Възможности за работа > Конкурс > Служители по сигурността — Операции за сигурност

Служители по сигурността — Операции за сигурност

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
24/01/2019
Краен срок: 
26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от24/01/2019
Краен срок за кандидатстване 26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър15/03/2019 - 22/03/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете25/03/2019 - 05/04/2019
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър21/05/2019 - 28/05/2019
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/06/2019 - 07/06/2019
Selection based on qualifications9/2019(ориентировъчно)
Работа по казус21/11/2019