Начало > Възможности за работа > Конкурс > Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
24/01/2019
Краен срок: 
26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от24/01/2019
Краен срок за кандидатстване 26/02/2019 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period15/03/2019 - 22/03/2019
Computer based multiple choice tests - testing period25/03/2019 - 05/04/2019
Selection based on qualifications (Talent Screener)7/2019(ориентировъчно)
Assessment Centre07/10/2019 - 29/10/2019
Case study21/11/2019