Начало > Възможности за работа > Конкурс > Парламентарни разпоредители

Парламентарни разпоредители

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
11/07/2019
Краен срок: 
10/09/2019 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от11/07/2019
Краен срок за кандидатстване 10/09/2019 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър30/10/2020 - 06/11/2020
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете11/11/2020 - 24/11/2020
Център за оценяване от разстояние10/05/2021 - 13/07/2021