Juristi lingvisti darbam poļu valodā (PL)

Atsauce: 
Pieteikšanās procedūras sākums: 
Ziema 2019/ 2020(orientējoši)
Pakāpe: 
Iestāde/aģentūra: 
Līguma veids: 

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākumsZiema 2019/ 2020(orientējoši)