Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Domovská stránka > Job opportunities > Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Ak ste študent a chceli by ste na svojej univerzite propagovať prácu v inštitúciách EÚ, neváhajte a prihláste sa na pozíciu študentského ambasádora pre kariéru v EÚ.

V rámci tejto skúsenosti budete mať možnosť:

 • dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v EÚ a odporúčať ich spolužiakom,
 • vybudovať si úžasnú študentskú sieť kontaktov po celej Európe,
 • získať pracovné skúsenosti počas štúdia, ktoré zvýšia hodnotu vášho životopisu,
 • rozvíjať svoje zručnosti vo vystupovaní na verejnosti, v marketingu a v oblasti ľudských zdrojov,
 • absolvovať kompletné zaškolenie na túto úlohu a pracovať pod odborným vedením,
 • získať prístup k vysokopostaveným úradníkom EÚ,
 • získať odporúčací list na základe práce, ktorú odvediete.

Hľadáme motivovaných, spoločenských ľudí, ktorí by na svojej univerzite zanietene propagovali kariéru v EÚ.
Ako vysoko cenený zamestnávateľ tých najlepších absolventov hľadáme ambasádorov, ktorí by šírili naše dobré meno na tých najkvalitnejších európskych univerzitách.

Program študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ zahŕňa hľadanie inovatívnych spôsobov, ako propagovať skvelé príležitosti, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ. Patrí medzi ne napríklad:

 • účasť na veľtrhoch práce alebo príprava prezentácií pre spolužiakov,
 • rozvoj siete univerzít a poskytovanie informácií,
 • zabezpečovanie aktívnej prítomnosti na internete a v sociálnych médiách,
 • odpovedanie na otázky týkajúce sa kariéry v EÚ.

 

Čo je úlohou študentského ambasádora?
 • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ
 • Vykonávať prieskum v cieľových skupinách a kontaktovať univerzitné médiá
 • Zostavovať e-mailový adresár a vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ
 • Pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa na univerzitných podujatiach týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov
 • Plniť mesačné úlohy a pravidelne podávať správy o vašich činnostiach
 • Spravovať a pravidelne monitorovať špecializovanú stránku na Facebooku a ďalšie online aktivity
Koho hľadáme?

Hľadáme motivovaných ambasádorov, ktorí chcú propagovať výhody kariéry v EÚ a majú tieto schopnosti:

 • vynikajúce komunikačné zručnosti,
 • zručnosti v nadväzovaní kontaktov,
 • ochotu deliť sa o informácie a učiť sa,
 • prispôsobivosť,
 • dobré organizačné zručnosti,
 • schopnosť dosahovať výsledky a kvalitu,
 • inovatívny a tvorivý prístup,
 • odolnosť proti záťaži.
Minimálne požiadavky
 • Venovať úlohe ambasádora aspoň dve hodiny týždenne
 • Usporiadať minimálne jednu akciu alebo prezentáciu zaoberajúcu sa kariérou v EÚ alebo sa zúčastniť na minimálne jednej takejto akcii alebo prezentácii
 • Pravidelne komunikovať so svojím koordinátorom pre kariéru v EÚ
 • Zúčastňovať sa na všetkých ponúkaných školeniach (online)
 • Viesť si záznamy a pravidelne podávať správy o svojej činnosti

Rozhodnutie, koľko času budete propagácii kariéry v EÚ venovať nad rámec týchto minimálnych požiadaviek a ako ju zladíte so svojimi akademickými povinnosťami, je len na vás. Takisto sami rozhodujete o tom, ako budete kariéru v EÚ propagovať. Hľadáme ambasádorov, ktorí sú tvoriví a inovatívni!

Ako podať žiadosť

Ak... 

 • ste k dispozícii, aby ste sa zúčastnili nášho povinného školenia v októbri 2018,
 • ste zapísaný na štúdium a študujete na univerzite počas vášho pôsobenia na pozícii ambasádora (september 2018 – september 2019),
 • ste občanom EÚ,
 • plynulo hovoríte anglicky a jedným z jazykov krajiny, v ktorej študujete.

Študentskí ambasádori pre kariéru v EÚ pre akademický rok 2018 – 2019 boli nominovaní. Zoznam univerzít so študentskými ambasádormi pre kariéru v EÚ na tento akademický rok.

Informácie o prihláškach na školský rok 2019/20 bude k dispozícii v marci 2019.

Kontakt

Ak chcete získať viac informácií o tomto projekte, napíšte nám na adresu: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu