Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Home > Job opportunities > Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Ak si študent a chcel by si na svojej univerzite propagovať prácu v inštitúciách EÚ, neváhaj a prihlás sa na pozíciu študentského ambasádora pre kariéru v EÚ.

V rámci tejto skúsenosti budeš mať možnosť:

 • dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v EÚ a odporúčať ich spolužiakom,
 • vybudovať si úžasnú študentskú sieť kontaktov po celej Európe,
 • získať pracovné skúsenosti počas štúdia, ktoré zvýšia hodnotu tvojho životopisu,
 • rozvíjať svoje zručnosti vo vystupovaní na verejnosti, v marketingu a v oblasti ľudských zdrojov,
 • absolvovať kompletné zaškolenie na túto úlohu a pracovať pod odborným vedením,
 • získať prístup k vysokopostaveným úradníkom EÚ,
 • získať odporúčací list na základe práce, ktorú odvedieš.

Hľadáme motivovaných, spoločenských ľudí, ktorí by na svojej univerzite zanietene propagovali kariéru v EÚ.
Ako vysoko cenený zamestnávateľ tých najlepších absolventov hľadáme ambasádorov, ktorí by šírili dobré meno EÚ na tých najkvalitnejších európskych univerzitách.

Súčasťou programu študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ je hľadanie inovatívnych spôsobov, ako propagovať skvelé príležitosti, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ. Patrí medzi ne napríklad:

 • účasť na veľtrhoch práce alebo príprava prezentácií pre spolužiakov,
 • rozvoj siete univerzít a poskytovanie informácií,
 • zabezpečovanie aktívnej prítomnosti na internete a v sociálnych médiách,
 • odpovedanie na otázky týkajúce sa kariéry v EÚ.

 

Čo je úlohou študentského ambasádora?
 • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ
 • Vykonávať prieskum v cieľových skupinách a kontaktovať univerzitné médiá
 • Zostavovať e-mailový adresár a vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ
 • Pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa na univerzitných podujatiach týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov
 • Plniť mesačné úlohy a pravidelne podávať správy o svojich činnostiach
 • Spravovať a pravidelne monitorovať špecializovanú stránku na Facebooku a ďalšie online aktivity
Koho hľadáme?

Hľadáme motivovaných ambasádorov, ktorí chcú propagovať výhody kariéry v EÚ a majú tieto schopnosti:

 • vynikajúce komunikačné zručnosti,
 • zručnosti v nadväzovaní kontaktov,
 • ochotu deliť sa o informácie a učiť sa,
 • prispôsobivosť,
 • dobré organizačné zručnosti,
 • schopnosť dosahovať výsledky a kvalitu,
 • inovatívny a tvorivý prístup,
 • odolnosť proti záťaži.
Minimálne požiadavky
 • Venovať úlohe ambasádora aspoň dve hodiny týždenne
 • Usporiadať minimálne jednu akciu alebo prezentáciu zaoberajúcu sa kariérou v EÚ alebo sa zúčastniť na minimálne jednej takejto akcii alebo prezentácii
 • Pravidelne komunikovať so svojím koordinátorom pre kariéru v EÚ
 • Zúčastňovať sa na všetkých ponúkaných školeniach (online)
 • Viesť si záznamy a pravidelne podávať správy o svojej činnosti

Rozhodnutie, koľko času budeš propagácii kariéry v EÚ venovať nad rámec týchto minimálnych požiadaviek a ako ju zladíš so svojimi akademickými povinnosťami, je len na tebe. Takisto sám rozhoduješ o tom, ako budeš kariéru v EÚ propagovať. Hľadáme ambasádorov, ktorí sú tvoriví a dokážu inovatívne propagovať kariéru v EÚ!

Ako podať žiadosť

Proces výberu ambasádorov na školský rok 2020/21 sa začne vo februári/v marci 2020.

Ak... 

 • si schopný zúčastniť sa na našom povinnom jednodňovom školení v septembri/októbri 2020,
 • si počas pôsobenia na pozícii ambasádora (september 2020 – september 2021) zapísaný na štúdium a študuješ na univerzite,
 • si občanom EÚ,
 • ovládaš plynulo angličtinu a jeden z jazykov krajiny, v ktorej študuješ.

Proces výberu ambasádorov na školský rok 2020/21 sa začne vo februári/v marci 2020.

Pripomíname, že zoznam zapojených univerzít bol vytvorený v spolupráci s vládami jednotlivých štátov. V súčasnosti nemôžeme podporiť ambasádorov na iných univerzitách a vo všeobecnosti tento zoznam nemeníme.

Od marca 2020 nájdete na tomto webovom sídle ďalšie informácie o prihláškach a nových zapojených univerzitách na akademický rok 2020/21.

Kontakt

V prípade ďalších otázok sa na nás môžeš kedykoľvek obrátiť na adrese: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu