Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Ak si študent a chcel by si na svojej univerzite ako dobrovoľník propagovať prácu v inštitúciách EÚ, neváhaj a prihlás sa na pozíciu študentského ambasádora pre kariéru v EÚ.

V rámci tejto skúsenosti budeš mať možnosť:

 • dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v EÚ a odporúčať ich spolužiakom,
 • vybudovať si úžasnú študentskú sieť kontaktov po celej Európe,
 • získať pracovné skúsenosti počas štúdia, ktoré zvýšia hodnotu tvojho životopisu,
 • rozvíjať svoje zručnosti vo vystupovaní na verejnosti, v marketingu a v oblasti ľudských zdrojov,
 • absolvovať kompletné zaškolenie na túto úlohu a pracovať pod odborným vedením,
 • získať prístup k vysokopostaveným úradníkom EÚ,
 • získať odporúčací list na základe práce, ktorú odvedieš.

Hľadáme motivovaných, spoločenských ľudí, ktorí by na svojej univerzite zanietene propagovali kariéru v EÚ.
Ako vysoko cenený zamestnávateľ tých najlepších absolventov hľadáme ambasádorov, ktorí by šírili dobré meno EÚ na tých najkvalitnejších európskych univerzitách.

Súčasťou programu študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ je hľadanie inovatívnych spôsobov, ako propagovať skvelé príležitosti, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ. Patrí medzi ne napríklad:

 • účasť na veľtrhoch práce alebo príprava prezentácií pre spolužiakov,
 • rozvoj siete univerzít a poskytovanie informácií,
 • zabezpečovanie aktívnej prítomnosti na internete a v sociálnych médiách,
 • odpovedanie na otázky týkajúce sa kariéry v EÚ.

 

Chceš počuť o skúsenostiach z prvej ruky, ktoré zažili ambasádori pre kariéru v EÚ?

 

Čo je úlohou študentského ambasádora?

 • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ
 • Vykonávať prieskum v cieľových skupinách a kontaktovať univerzitné médiá
 • Zostavovať e-mailový adresár a vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ
 • Pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa na univerzitných podujatiach týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov
 • Plniť mesačné úlohy a pravidelne podávať správy o svojich činnostiach
 • Spravovať a pravidelne monitorovať špecializovanú stránku na Facebooku a ďalšie online aktivity

 

Koho hľadáme?

Hľadáme motivovaných ambasádorov, ktorí chcú propagovať výhody kariéry v EÚ a majú tieto schopnosti:

 • vynikajúce komunikačné zručnosti,
 • zručnosti v nadväzovaní kontaktov,
 • ochotu deliť sa o informácie a učiť sa,
 • prispôsobivosť,
 • dobré organizačné zručnosti,
 • schopnosť dosahovať výsledky a kvalitu,
 • inovatívny a tvorivý prístup,
 • odolnosť proti záťaži.

 

Minimálne požiadavky

 • Venovať úlohe ambasádora aspoň dve hodiny týždenne
 • Usporiadať minimálne jednu akciu alebo prezentáciu zaoberajúcu sa kariérou v EÚ alebo sa zúčastniť na minimálne jednej takejto akcii alebo prezentácii
 • Pravidelne komunikovať so svojím koordinátorom pre kariéru v EÚ
 • Zúčastňovať sa na všetkých ponúkaných školeniach (online)
 • Viesť si záznamy a pravidelne podávať správy o svojej činnosti

Rozhodnutie, koľko času budete propagácii kariéry v EÚ venovať nad rámec týchto minimálnych požiadaviek a ako ju zladíte so svojimi akademickými povinnosťami, je len na vás. Takisto sami rozhodujete o tom, ako budete kariéru v EÚ propagovať. Hľadáme ambasádorov, ktorí sú tvoriví a dokážu inovatívne propagovať kariéru v EÚ!

 

Ako podať žiadosť

Proces výberu ambasádorov na akademický rok 2022/23 sa začne vo februári/v marci 2022.

Ak... 

 • si občanom EÚ,
 • plynulo hovoríš po anglicky a jedným z jazykov krajiny, v ktorej študuješ,
 • môžeš sa zúčastniť na našom povinnom jednodňovom školení v októbri 2022,
 • si počas pôsobenia na pozícii ambasádora (október 2022 – september 2023) zapísaný na štúdium a študuješ na univerzite.

Pripomíname, že zoznam zapojených univerzít bol vytvorený v spolupráci s vládami jednotlivých štátov. V súčasnosti nemôžeme podporiť ambasádorov na iných univerzitách a vo všeobecnosti tento zoznam nemeníme. Ak tvoja univerzita nie je na zozname, navštív túto stránku budúci rok a pozri si aktuálny zoznam.

 

Kontakt

V prípade ďalších otázok sa na nás môžeš kedykoľvek obrátiť na adrese: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu