Стажове

Ако искате да получите добра представа за работата в институциите на ЕС, защо не кандидатствате за стаж?

Всяка година около 1900 млади хора получават шанс да подобрят професионалните си умения, да развият личните си качества и да увеличат познанията си за ЕС чрез неговите програми за стажанти. Повечето институции на ЕС организират стажове за млади хора, завършили висше образование, които обикновено продължават между 3 и 5 месеца.

Стажовете се провеждат в широк кръг от области и предлагат отлична възможност да се запознаете отблизо с работата на ЕС. Съдържанието на работата зависи до голяма степен от ведомството, в което се провежда стажът. Предлагат се възможности в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда, комуникациите и много други.

Процедурите за подбор на стажанти се извършват самостоятелно от институциите и агенциите на ЕС. По-долу можете да видите някои от наличните възможности. Моля, имайте предвид, че е възможно този уебсайт да не съдържа всички налични възможности.

 

Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 29/04/2019 - 00:00
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Местоположение (-я): Любляна (Словения)

 

Стажантската програма е насочена главно към младите висшисти, без да се изключват лицата, които в рамките на обучение през целия живот наскоро са завършили висше образование и са в началото на нова професионална кариера. 

Кой може да кандидатства: 

  • Граждани на държава от Европейския съюз, които са навършили 18 години.
  • Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование и е удостоверена с диплома (която е издадена в държава – членка на ЕС, или за която е издадено удостоверение за еквивалентност от орган на държава членка), когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години.
  • Кандидатите не трябва да са провеждали или да провеждат какъвто и да е стаж в институция или орган на Европейския съюз или да са работили или работят в институция или орган на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца

Заплащане: Да. 600 евро месечно заплащане и 350 евро за квартирни разходи.

Начални дати: 1 септември или 1 март.