Prakse

Vēlaties gūt priekšstatu par darbu ES iestādēs? Tad piesakieties uz praksi!

Katru gadu ES praktikantu programmas piedāvā aptuveni 1900 jauniešiem iespēju uzlabot profesionālās iemaņas, pilnveidoties un padziļināt zināšanas par ES. Vairums ES iestāžu jaunajiem augstskolu absolventiem piedāvā prakses programmas, kas parasti ilgst 3–5 mēnešus.

Prakse, ko var iziet visdažādākajās jomās, sniedz ļoti labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darba pienākumi lielā mērā ir atkarīgi no attiecīgā dienesta, un aptvertās jomas ir ļoti dažādas: tas var būt darbs konkurences tiesību, cilvēkresursu, vides politikas, komunikācijas un daudzās citās jomās.

Atlases procedūras organizē katra ES iestāde vai aģentūra atsevišķi. Zemāk varat skatīt dažas no iespējām, kuras ir pieejamas. Ņemiet vērā, ka var būt tā, ka visas pieejamās iespējas netiek parādītas šajā vietnē.

 

Stažēšanās

Pieteikšanās procedūras sākums: 29/04/2019 - 00:00
Termiņš: pieteikuma iesniegšanai nav noteikts termiņš
Vieta(-as): Ļubļana (Slovēnija)

 

Prakses programma ir galvenokārt paredzēta jauniem augstskolu absolventiem, tomēr netiek atraidīti arī cilvēki, kas mūžizglītības gaitā ir nesen ieguvuši augstāko izglītību un sāk jaunu profesionālo karjeru. 

Kas var pieteikties: 

  • Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kas ir vismaz 18 gadus veci;
  • kandidātiem ir jābūt ieguvušiem tāda līmeņa izglītību, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms (izsniegts ES dalībvalstīs vai tāds, kuram dalībvalstu iestādes izsniegušas līdzvērtības sertifikātus), ja attiecīgo studiju parastais ilgums ir trīs gadi vai vairāk;
  • kandidāti nedrīkst būt kādas Eiropas Savienības iestādes vai struktūras praktikanti vai jau kādreiz tajās izgājuši kādu praksi. Viņi arī nedrīkst būt jebkādās darba attiecībās ar kādu Eiropas Savienības iestādi vai struktūru.

Ilgums: 6 mēneši

Vai tiek maksāts: jā, 600 eiro mēnesī (stipendija) un 350 eiro (mājokļa pabalsts).

Sākuma datums: 1. septembris vai 1. marts.