Prakse

Vēlaties gūt priekšstatu par darbu ES iestādēs? Tad piesakieties uz praksi!

Katru gadu ES praktikantu programmas piedāvā aptuveni 1900 jauniešiem iespēju uzlabot profesionālās iemaņas, pilnveidoties un padziļināt zināšanas par ES. Vairums ES iestāžu jaunajiem augstskolu absolventiem piedāvā prakses programmas, kas parasti ilgst 3–5 mēnešus.

Prakse, ko var iziet visdažādākajās jomās, sniedz ļoti labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darba pienākumi lielā mērā ir atkarīgi no attiecīgā dienesta, un aptvertās jomas ir ļoti dažādas: tas var būt darbs konkurences tiesību, cilvēkresursu, vides politikas, komunikācijas un daudzās citās jomās.

Atlases procedūras organizē katra ES iestāde vai aģentūra atsevišķi. Zemāk varat skatīt dažas no iespējām, kuras ir pieejamas. Ņemiet vērā, ka var būt tā, ka visas pieejamās iespējas netiek parādītas šajā vietnē.

 


Robēra Šūmana vārdā nosauktā prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Citas ES pilsētas, Strasbūra (Francija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Parlaments
Līguma veids: Stažieri

Robēra Šūmana vārdā nosauktās prakses mērķis ir sniegt ieguldījumu ES pilsoņu izglītībā, kas saistīta ar Eiropas Savienību, un dot arī ieskatu Eiropas Parlamenta darbā.

Kas var pieteikties: augstāko izglītību ieguvušas personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Kandidātiem ir ļoti labi jāpārvalda vismaz divas no ES oficiālajām valodām, un viņi nedrīkst būt iepriekš nostrādājuši ilgāk par diviem secīgiem mēnešiem kādā ES iestādē vai struktūrā.

Ilgums: 5 mēneši

Vai tiek maksāts pabalsts: jā (apmēram 1300 eiro).

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris

Sīkāka informācija: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Apmaksāta stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem, piemēram: gatavot sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties mācību programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju posmu (ieguvuši bakalaura grādu) un kam ir sertifikāts par iegūto grādu vai līdzvērtīgs dokuments.

Ilgums: 5 mēneši.

Vai tiek maksāts: . 1220,78 eiro mēnesī, kā arī tiek kompensēti ceļa izdevumi un iedota atlaižu karte Padomes ēdnīcai.

Sākuma datums:

 • 1. februāris (pieteikumu iesniegšanas periods apmēram augustā/septembrī — galīgos datumus noskaidrojiet tad).
 • 1. septembris (pieteikumu iesniegšanas periods apmēram februārī/martā — galīgos datumus noskaidrojiet tad).

Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Neapmaksāta obligātā stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem: gatavot sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties studiju programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: šo iespēju var izmantot augstskolas trešā, ceturtā vai piektā kursa studenti, kas ir ES pilsoņi un kuriem studiju programmā paredzēta obligātā mācību prakse.

Ilgums: 2–5 mēneši. 

Vai tiek maksāts: nē. Tiek kompensēti ceļa izdevumi. Atlaižu karte Padomes ēdnīcai. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Sākuma datums:

 • 1. februāris (pieteikšanās periods apmēram septembrī/oktobrī – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
 • 1. septembris (pieteikšanās periods apmēram februārī/martā – galīgos datumus noskaidrojiet tad).

Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Eiropas Savienības Padome – Pozitīvas rīcības programma stažieriem ar invaliditāti

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Padome
Līguma veids: Stažieri

 

Stažiera ikdienas pienākumi ir atkarīgi no dienesta vajadzībām un kopumā ir līdzīgi karjeras sākumā esošu zemākā līmeņa administratoru (pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu) pienākumiem, piemēram: organizēt sanāksmes un tās protokolēt, piedalīties COREPER un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmēs, veikt izpēti kādam konkrētam projektam, tulkot un sastādīt dokumentus, rakstīt ziņojumus. Stažieri arī ir aicināti piedalīties studiju programmā, kuras ietvaros jāpiedalās mācību braucienos un konferencēs citās ES iestādēs Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Kas var pieteikties: stažēšanās ir paredzēta augstskolu absolventiem un trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem ar atzītu invaliditāti.

Ilgums: 5 mēneši. 

Vai tiek maksāts: jā. 1220,78 eiro mēnesī, kā arī tiek kompensēti ceļa izdevumi un iedota atlaižu karte Padomes ēdnīcai. Stažieri ar invaliditāti, iesniedzot pienācīgu pamatojumu, var saņemt papildu summu līdz pat 50 % apmērā no stažēšanās stipendijas.

Sākuma datumi:

 • 1. februāris (pieteikšanās periods apmēram septembrī/oktobrī – galīgos datumus noskaidrojiet tad).
 • 1. septembris (pieteikšanās periods apmēram februārī/martā – galīgos datumus noskaidrojiet tad).

Sīkāka informācija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Grange (Īrija), Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Komisija
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Komisijas stažieru programma ir domāta augstskolu absolventiem no visas pasaules.

Prakse (jeb stažēšanās) ir pieejama visdažādākajās jomās un sniedz ļoti labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darba saturs lielā mērā ir atkarīgs no attiecīgā dienesta, kurā nonāksiet. Iespējas iziet praksi ir tādās jomās kā konkurences tiesības, cilvēkresursi, vides politika, komunikācija un daudzās citās jomās.

Praktikantiem uztic tādus pašus pienākumus kā nesen darbā pieņemtiem augstskolu absolventiem. Piemēram, rīkot darba grupas un sanāksmes, apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot ziņojumus un atbildēt uz jautājumiem, kā arī piedalīties nodaļas sanāksmēs un citos pasākumos. Ir arī uzdevumi, kas saistīti ar konkrētās nodaļas specifiku. Proti, juristi Komisijā nedarīs to pašu, ko ekonomisti Revīzijas palātā vai plaša profila speciālisti Parlamentā.

Kas var pieteikties: augstskolu absolventi jebkurā specialitātē, ja viņu grāds jau ir piešķirts (ja diploms vēl nav izsniegts, parasti var tā vietā iesniegt akadēmisko izziņu). Praktikantam nav obligāti jābūt ES pilsonim (neliels skaits vietu ir rezervēts ārpussavienības valstu pilsoņiem). Tomēr parasti pieprasa, lai praktikants zinātu divas ES valodas. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet parasti nav nepieciešamas.

Ilgums: 5 mēneši

Vai tiek maksāts pabalsts: jā (2018. gada 1. martā tā apjoms ir 1176,83 eiro. Tiek segti ceļošanas izdevumi.)

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris 

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/stages/


Eiropas Savienības Tiesa, prakse Mutiskās tulkošanas direkcijā

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Tiesa
Līguma veids: Stažieri

Prakse Mutiskās tulkošanas direkcijā pirmām kārtām ir domāta diplomu nesen saņēmušiem konferenču tulkiem, kuru valodu kombinācijās Mutiskās tulkošanas direkcija ir ieinteresēta. Prakses mērķis ir dot jauniem mutiskajiem tulkiem iespēju pilnveidot tulkošanas iemaņas, it īpaši juridiskajā jomā, kas ietver lietu sagatavošanu, terminoloģisko izpēti, kā arī praktiskos uzdevumus "mēmajā kabīnē".

Kas var pieteikties: Diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas un kuriem ir franču valodas lasītprasme.

Ilgums: 10–12 nedēļas.

Sīkāka informācija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Prakse

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Savienības Tiesa
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Tiesa ik gadu piedāvā ierobežotu skaitu apmaksātu prakses vietu uz piecu mēnešu termiņu. Praktikanti galvenokārt tiek nodarbināti Juridiskās tulkošanas direkcijā, Pētniecības un dokumentācijas direkcijā, Saziņas direkcijā, Protokola un apmeklējumu direkcijā, pie Administratīvo lietu juridiskā padomnieka, Vispārējās tiesas kancelejā un Mutiskās tulkošanas direkcijā.

Kas var pieteikties: Kandidāti, kuriem ir augstākās izglītības diploms tiesību zinātnēs vai politikas zinātnēs (primāri, tiesību zinātnēs) un franču valodas zināšanas.

Ilgums: 5 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1120 eiro mēnesī. 

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris. 

Sīkāka informācija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Eiropas Centrālā banka

Vieta(-as): Frankfurt (Germany)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Centrālā banka
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Centrālās bankas (ECB) stažieru programma dod iespēju studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiski un gūt labāku izpratni par darbu Eiropas iestādē. Kā stažieris jūs varēsiet iepazīties ar ECB darbību un palīdzēt ECB uzdevumu izpildē. Stažieri savus pienākumus, kas atšķiras atkarībā no konkrētās nodaļas, pilda kāda darbinieka uzraudzībā. Pienākumi var ietvert, piemēram, izpēti, ziņojumu projektu izstrādi, statistikas datu apkopošanu, ar darbību saistītu uzdevumu izpildi un piedalīšanos “ad hoc” pētījumos.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai valsts, kas pabeigusi pievienošanās sarunas, pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz studiju pirmo ciklu (bakalaura grāds).

Ilgums: 3–6 mēneši (var pagarināt vienu reizi uz laiku līdz 12 mēnešiem).

Apmaksa: Ir, aptuveni 1050 eiro mēnesī.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Prakse

Pieteikšanās procedūras sākums: 01/05/2021 - 00:01
Termiņš: 30/06/2021 - 23:59(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Revīzijas palāta
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Revīzijas palāta ik gadu rīko trīs prakses ciklus tās darbam svarīgās jomās.

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātas darbā svarīgām jomām (audits, budžets, grāmatvedība, vadība, cilvēkresursi, rakstiskā tulkošana, komunikācija, starptautiskās attiecības, jurisprudence).

Ilgums: 3, 4 vai 5 mēneši.

Apmaksāta prakse: jā, aptuveni 1350 eiro (atkarībā no pieejamajām budžeta iespējām).

Sākuma datums: 1. februāris, 1. maijs un 1. septembris (katru gadu).

Sīkāka informācija: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Eiropas Ārējās darbības dienests

Vieta(-as): Ārpussavienības pilsētas
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienība jau ilgu laiku piedāvā stažēšanās programmas, kurās stažieri dodas uz ES delegācijām visā pasaulē. Stažēšanās programmas galvenokārt paredzētas studentiem un diplomu nesen saņēmušiem absolventiem. Tās veidoti kā izglītības projekti, kas neparedz līgumiskas vai darba attiecības ar attiecīgo delegāciju.

Kas var pieteikties: Atkarībā no konkrētā prakses veida uz stažēšanos ES delegācijās var pieteikties ES pilsoņi, to kandidātvalstu pilsoņi, kuras ir pabeigušas sarunas par pievienošanos ES, kā arī uzņēmējas valsts pilsoņi. Kandidātiem, kuri piesakās uz apmaksātu stažēšanos, jābūt nesen absolvējušiem universitāti vai līdzvērtīgu augstākās izglītības iestādi un ieguvušiem vismaz bakalaura līmeņa diplomu. Tiem, kas piesakās uz neapmaksātu obligāto stažēšanos, jābūt universitātes vai citas augstākās izglītības iestādes trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem. Tāpat potenciālajiem stažieriem jāspēj mutiski sazināties ES delegācijas darba valodā, un uzņēmējas valsts oficiālās valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Ilgums: ne vairāk kā 6 mēneši.

Apmaksa: diplomu nesen saņēmušiem absolventiem ar darba pieredzi, kas nepārsniedz vienu gadu.
Neapmaksātā obligātā stažēšanās: studentiem, kuri jau dzīvo un studē uzņēmējas valstī.

Sīkāka informācija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja augstskolu absolventiem piedāvā iziet praksi divreiz gadā. Prakses laikā iespējams uzzināt vairāk par EESK pienākumiem un darbību, kā arī gūt darba pieredzi daudzkultūru vidē.

Kas var pieteikties: augstskolu absolventi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi.

Ilgums: 5 mēneši.

Vai tiek maksāts: jā, aptuveni 1190 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 16. februāris un 16. septembris.

Sīkāka informācija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, īstermiņa prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Ik pa laikam var pieteikties uz neapmaksātu īstermiņa praksi, turklāt nav vecuma ierobežojuma.

Kas var pieteikties: Studenti un diplomu nesen saņēmuši augstskolu absolventi

Ilgums: 1–3 mēneši.

Apmaksa: Nav.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Stažējoties Reģionu komitejā, jums būs iespēja ielūkoties politiskās asamblejas dinamiskajā ikdienas darbā. Uzzināsiet, kādi ir Reģionu komitejas mērķi un darbs Eiropas integrācijas jomā. Katrs stažieris tiek norīkots darbā kādā no Reģionu komitejas dienestiem, bet darbs lielā mērā ir atkarīgs no konkrētās nodaļas. Dažu nodaļu darba kārtībā vairāk ir politiskie jautājumi, citās – administratīvie. Stažieriem paredzētie darba uzdevumi ir līdzvērtīgi tiem, ko veic jaunākie speciālisti ierēdņu pakāpē AD5.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi no ES dalībvalstīm vai ES oficiālajām kandidātvalstīm, kuri ļoti labi pārvalda kādu no ES oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī vēl vienu ES darba valodu (franču vai angļu valodu).

Ilgums: 5 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 16. februāris un 16. septembris.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Reģionu komiteja, valsts ierēdņu stažēšanās

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Šajā stažēšanās programmā iecerēts ieinteresētās personas iepazīstināt ar Reģionu komitejas politikas procesiem, sniedzot praktiskas zināšanas un vispārēju informāciju par Reģionu komitejas darbu vietējā un reģionālā līmenī. Iepazīstoties ar Reģionu komitejas darbu, stažieri gūs vispārēju priekšstatu par Eiropas sadarbības un integrācijas mērķiem un varēs izmantot iespēju strādāt daudzkultūru un daudzvalodu vidē.

Kas var pieteikties: Ierēdņi no ES dalībvalstu vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm vai ES oficiālajām kandidātvalstīm. Stažieriem jābūt savas jomas speciālistiem, kuri savā amatā pilda ES administratoru līmenim atbilstošus pienākumus.

Ilgums: 1–4 mēneši (var pagarināt līdz 6 mēnešiem).

Apmaksa: Nav. Atalgojumu nodrošina nosūtošā iestāde.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Reģionu komiteja, īstermiņa mācību braucieni

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Reģionu komiteja
Līguma veids: Stažieri

Daļu studiju laika pavadot darbā Reģionu komitejā, stažieri var īstenot kādu no mācību projektiem un vienlaikus gūt unikālu praktisku darba pieredzi. Stažieri, kuriem tiek piedāvāta iespēja strādāt daudzkultūru un daudzvalodu vidē, var gūt praktisku pieredzi un zināšanas par Reģionu komitejas ikdienas darbu.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai ES oficiālo kandidātvalstu pilsoņi, kuriem ir vismaz bakalaura līmeņa diploms.

Ilgums: 1–4 mēneši (var pagarināt līdz 6 mēnešiem atkarībā no pieejamā finansējuma).

Apmaksa: Nav.

Sīkāka informācija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Prakse

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: (EIB) Eiropas Investīciju banka
Līguma veids: Stažieri

EIB piedāvā ierobežotu skaitu prakses vietu studentiem un augstskolu beidzējiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par bankas darbu vai iegūt pieredzi savā studiju jomā. Ir 4 dažādas prakses programmas: EIB, FEMIP, EPTATF un ĀKK.

Kas var pieteikties:  ES dalībvalstu un kandidātvalstu (pašlaik Turcija, Serbija un Melnkalne) valstspiederīgie, ar vismaz gadu ilgu darba pieredzi.

Ilgums:  1–5 mēneši (6 mēneši pēc augstskolu pieprasījuma)

Apmaksa: ir.

Sākuma datumi: 1. februāris/ 1. marts, 1. septembris/ 1. oktobris.

Sīkāka informācija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

<i>FEMIP</i> (Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Ieguldījumu un partnerības instruments)

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: (EIB) Eiropas Investīciju banka
Līguma veids: Stažieri

Kas var pieteikties? Alžīrija, Ēģipte, Palestīna*, Izraēla, Jordānija, Libāna, Maroka un Tunisija.

Ilgums: 6 mēneši (līdz 1 gadam).

Apmaksa: ir.

Sākuma datumi: 1. septembris / 1. oktobris

*Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu, un tas neskar dalībvalstu individuālo nostāju šajā jautājumā.

Sīkāka informācija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

<i>ETPATF</i> (Austrumu partnerības Tehniskās palīdzības ieguldījumu fonds)

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: (EIB) Eiropas Investīciju banka
Līguma veids: Stažieri

Kas var pieteikties? Iespēja stažēties ir šādu valstu pilsoņiem: Azerbaidžāna — atkarībā no ietvarlīguma parakstīšanas, Armēnija, Gruzija, Moldova un Ukraina.

Ilgums: 6 mēneši (līdz 1 gadam).

Apmaksa: ir.

Sākuma datumi: 1. septembris / 1. oktobris.

Sīkāka informācija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

ĀKK (Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstis)

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: (EIB) Eiropas Investīciju banka
Līguma veids: Stažieri

Kas var pieteikties? Angola — Antigva un Barbuda — Beliza — Kaboverde — Komoru Salas — Bahamu Salas — Barbadosa — Benina — Botsvāna — Burkinafaso —Burundi — Kamerūna — Centrālāfrikas Republika — Čada — Kongo Demokrātiskā Republika — Kongo — Kuka Salas — Kotdivuāra — Džibutija — Dominika — Dominikānas Republika — Eritreja — Etiopija — Fidži —Gabona — Gambija — Gana — Grenāda — Gvineja — Gvineja-Bisava — Gajāna — Haiti Jamaika — Kenija — Kiribati — Lesoto — Libērija —Madagaskara — Malāvija — Mali — Māršala Salas — Mauritānija — Maurīcija — Mikronēzija —Mozambika — Namībija — Nauru — Nigēra — Nigērija — Niue — Palau — Papua-Jaungvineja — Ruanda — Sentkitsa un Nevisa — Sentlūsija — Sentvinsenta un Grenadīnas — Zālamana Salas Samoa —Santome un Prinsipi — Senegāla — Seišelas — Sjerraleone — Somālija — Surinama — Svazilenda Tanzānija — Austrumtimora —Togo — Tonga — Trinidāda un Tobāgo — Tuvalu — Uganda — Vanuatu — Zambija — Zimbabve

Ilgums: 6 mēneši (līdz 1 gadam).

Apmaksa: ir.

Sākuma datumi: 1. septembris / 1. oktobris.

Sīkāka informācija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stažēšanās

Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Strasbūra (Francija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Ombuds
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Ombuds piedāvā stažēšanās iespējas augstskolu absolventiem, kuriem ir patiesa interese par Eiropas Savienības publisko pārvaldi un jo īpaši to, kā ES pārvalde ietekmē iedzīvotājus.

Diplomu nesen saņēmušajiem augstskolu absolventiem prakse sniedz iespēju gūt darba pieredzi Eiropas Ombuda birojā un šajā darbā izmantot studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Stažieru uzdevumi, ko nosaka atkarībā no konkrētās prakses programmas, ietver palīdzību sūdzību izskatīšanā, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas jomā, darbu IT projektos vai ar Eiropas Ombuda darbu saistītā izpētē. Stažieri strādā Eiropas Ombuda ierēdņa vai darbinieka (parasti nodaļas vadītāja vai līdzvērtīga līmeņa darbinieka) tiešā pārraudzībā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņi, kuriem ir vismaz triju gadu studijās iegūts grāds vai diploms kādā no specialitātēm, kas norādītas paziņojumā par stažēšanos.

Ilgums: ne vairāk kā 1 gads (atkarībā no veikuma).

Apmaksa: ir. Briselē aptuveni 1300 eiro mēnesī un Strasbūrā aptuveni 1600 eiro mēnesī.

Sākuma datumi: 1. janvāris un 1. septembris.

Sīkāka informācija: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) diplomu nesen saņēmušiem augstskolu absolventiem piedāvā iespēju studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praksē, īpaši konkrētajās kompetences jomās. Stažēšanās laikā stažieri var gūt praktisku pieredzi EDAU ikdienas darbā, kā arī vispārīgi datu aizsardzības jomā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai kandidātvalstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu (trīs gadus ilgas universitātes studijas) un ieguvuši grādu vai tam līdzvērtīgu izglītību.

Ilgums: 5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 950 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris.

Sīkāka informācija: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Vieta(-as): Warsaw (Poland)
Līguma veids: Stažieri

Frontex mudina pieteikties ļoti motivētas personas ar dažādu izglītību un darba pieredzi, kuras atbilstoši savām prasmēm un interesēm vēlas sekmēt aģentūras darbu. Frontex stažēšanās programma piedāvā stažieriem iegūt praktisku profesionālo pieredzi, ko sniedz sadarbība ES ārējo robežu jomā, padziļināt zināšanas par Eiropas Savienību, tās iestādēm un darbībām un likt lietā zināšanas, kas iegūtas studiju laikā vai profesionālajā dzīvē.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai Šengenas asociēto valstu pilsoņi, kas ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu (universitātes vai līdzvērtīga izglītība vai studijas tiesībaizsardzības jomā) un saņēmuši augstskolas vai līdzvērtīgu diplomu (vismaz trīs gadus ilgas augstākās izglītības diploms) jomā, kas ir saistīta ar Frontex uzdevumiem.

Ilgums: 3–12 mēneši

Apmaksa: jā. Apmēram 720 eiro mēnesī.

Sākuma datums: mainīgs

Sīkāka informācija: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Vieta(-as): Cologne (Germany)
Līguma veids: Stažieri

Gan diplomu nesen saņēmušajiem augstskolu absolventiem, gan augstskolu studentiem aģentūra piedāvā prakses iespējas visās savas darbības jomās. Praktikanti var gūt izpratni par aģentūru un tās lomu Eiropas Savienībā.

Kas var pieteikties: EASA dalībvalstu vai tādu valstu pilsoņi, kurām EASA Valdē ir novērotāja statuss, turklāt studiju virzienam jāatbilst aģentūras darbības jomai.

Ilgums: 12 mēneši. 

Apmaksa: Ir.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Vieta(-as): Stokholma (Zviedrija)
Līguma veids: Stažieri

Programmas mērķis ir sniegt stažieriem izpratni par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un tā lomu Eiropas Savienībā, kā arī nodrošināt iespēju iegūt praktiskas zināšanas un darba pieredzi.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsoņi, kuri pabeiguši studijas un ieguvuši augstākās izglītības grādu.

Ilgums: 3-9 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 1505 eiro mēnesī.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Vieta(-as): Thessaloniki (Greece)
Līguma veids: Stažieri

Cedefop prakses programmas mērķis ir piedāvāt augstskolu beidzējiem un doktorantūras studentiem unikālu un tiešu pieredzi, ko sniedz darbs Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrā, un iespēju iepazīties ar ES iestāžu darbību kopumā. Ar šo programmu arī ir iecerēts veidot izpratni par ES integrācijas procesa un politikas mērķiem.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un kandidātvalstu pilsoņi, kas ir pabeiguši pirmo augstskolas studiju ciklu (universitātes izglītība) un saņēmuši augstskolas izglītības vai līdzvērtīgu diplomu.

Ilgums: 9 mēneši

Apmaksa: jā. 919,4 eiro mēnesī stažieriem no ārvalstīm un Grieķijā dzīvojošiem stažieriem, kuriem stažēšanās laikā ir jāpārceļas uz Salonikiem, un 689,5 eiro mēnesī stažieriem, kuri jau dzīvo Salonikos.

Sākuma datums: 1. oktobris

Sīkāka informācija: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Vieta(-as): Helsinki (Somija)
Līguma veids: Stažieri

Gadā tiek piedāvāts līdz pat 20 stažēšanās iespēju tādās zinātnes nozarēs kā ķīmija, toksikoloģija, bioloģija, vides zinātne un tehnoloģijas, kā arī administratīvā darba jomās, piemēram, jurisprudence, komunikācija, finanses, cilvēkresursi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) pilsoņi.

Ilgums: 3-6 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 1300 eiro mēnesī.

Sākuma datums: Marts un septembris.

 

Sīkāka informācija: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Prakse

Vieta(-as): Parma (Italy)
Līguma veids: Stažieri

EFSA piedāvā apmaksātas prakses iespējas talantīgiem un augsti kvalificētiem jaunajiem speciālistiem, kuri sāk savu karjeru savā izvēlētā jomā.

Kas var pieteikties:  augstskolu absolventi, kas pārvalda angļu valodu B2 līmenī un ir ES vai trešās valsts pilsoņi.

Ilgums: 12 mēneši  

Apmaksa: ir, stipendija 1150 eiro mēnesī.

Sākuma datums: novembris / februāris (iespējamas izmaiņas, lasiet uzaicinājumu iesniegt pieteikumus).

Sīkāka informācija: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Vieta(-as): Dublina (Īrija)
Līguma veids: Stažieri

Eurofound piedāvāto prakses iespēju mērķis ir sniegt augstskolu absolventiem unikālu un tiešu pieredzi saistībā ar Eurofound darbu plašākā Eiropas un institucionālajā kontekstā. Viņi iegūst pieredzi un uzzina vairāk par Eurofound ikdienas darbu.

Kas var pieteikties? Personas, kas nāk no ES dalībvalstīm vai kandidātvalstīm un ir pabeigušas augstskolas studiju pirmo ciklu un saņēmušas augstskolas vai līdzvērtīgu diplomu. 

Ilgums: 6 mēneši (ir iespējams pagarinājums līdz 6 papildu mēnešiem)

Apmaksa: jā. Aptuveni 1410 eiro.

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Prakse

Vieta(-as): Vilnius (Lithuania)
Līguma veids: Stažieri

Prakses mērķis pamatā ir sniegt apmācību darba vietā institūta darbības galvenajās jomās, paplašināt un likt lietā studiju laikā vai darbā iegūtās zināšanas, sniegt konkrētu darba pieredzi, kas gūta ES aģentūrās un iestādēs, un ļaut stažieriem iegūt darba pieredzi kādā ES aģentūrā.

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas nāk no kādas ES dalībvalsts, EBTA valsts vai valsts, kura ir atbilstīga saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

Ilgums: līdz 6 mēnešiem

Apmaksa: jā. Aptuveni 750 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance

Sīkāka informācija: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (F4E)

Vieta(-as): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Līguma veids: Stažieri

Kopuzņēmuma “Fusion for Energy” (F4E) prakses programmas mērķis ir veicināt informētību, zināšanas un izpratni par F4E nozīmi ITER projektos un saistībā ar norisēm Eiropā, kā arī augstskolu absolventiem nodrošināt apmācību (kodolrūpniecības, fizikas, vadības un komunikācijas jomā).

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai Šveices pilsoņi, kuriem ir vismaz triju gadu studijās iegūts augstākās izglītības (vismaz bakalaura) grāds un ļoti labas angļu valodas zināšanas.

Ilgums: 4–9 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1100 eiro mēnesī un atlīdzināti ceļa izdevumi.

Sākuma datums: oktobrī

 

Sīkāka informācija: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Prakse

Vieta(-as): Lisabona (Portugāle)
Līguma veids: Stažieri

Stažēšanās programmas mērķis ir sniegt stažieriem darba pieredzi jomā, kas ir saistīta ar jūras drošības tiesisko regulējumu, jūras piesārņojuma novēršanas pasākumiem un dalībvalstu sadarbību jūras drošības jautājumā. Apmācība darba vietā ļauj stažieriem iegūt praktisku pieredzi, pildot darba pienākumus un liekot lietā zināšanas, kas iegūtas studējot vai strādājot jūras drošības, komunikācijas vai administrēšanas jomās.

Kas var pieteikties? Pilsoņi, kuri ir no ES dalībvalstīm, Islandes, Norvēģijas un pirmspievienošanās stratēģijas aptvertajām kandidātvalstīm un kuriem ir labas angļu valodas zināšanas. Kandidātiem ir jābūt beigušiem pirmo augstskolas studiju ciklu (universitātes izglītība) un ieguvušiem vismaz bakalaura grādu.

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa: jā. Apmaksa tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi.

Sākuma datums: 1. marts un 1. septembris

Sīkāka informācija: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Vieta(-as): Amsterdam (The Netherlands)
Iestāde/aģentūra: EMA Eiropas Zāļu aģentūra
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) piedāvā stažēšanās programmu, kurā var piedalīties augstskolu absolventi. Programma, kurā stažieri var iziet vērtīgu profesionālo apmācību, sniedz ieskatu par EMA un tās lomu Eiropas Savienībā, kā arī par Eiropas zāļu regulējuma tīklu.

Kas var pieteikties: ES un EEZ dalībvalstu pilsoņi, kuri nesen saņēmuši augstskolas diplomu vai ieguvuši zinātnisko grādu vai kuri ir augstskolu studenti “Erasmus+” vai līdzīgā programmā.

Ilgums: 10 mēneši. 

Apmaksa: ir, 25 % no AD5 kategorijas 1. pakāpes atalgojuma, kam piemērots Nīderlandei noteiktais korekcijas koeficients.

Sākuma datums: oktobris.

Sīkāka informācija: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

Vieta(-as): Lisabona (Portugāle)
Līguma veids: Stažieri

EMCDDA prakses mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas par šīs Eiropas aģentūras darbu.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi, kuri ir ES dalībvalstu, Norvēģijas vai Turcijas pilsoņi.

Ilgums: 3-8 mēneši. 

Apmaksa: Atkarībā no budžeta iespējām.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (<i>ENISA</i>)

Vieta(-as): Atēnas (Grieķija)
Līguma veids: Stažieri

Pateicoties ENISA praktikantu programmai, ikdienas darbu aģentūrā bagātina entuziasma pilnie universitāšu beidzēji ar savu svaigo skatījumu un mūsdienīgajām akadēmiskajām zināšanām.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas valstspiederīgie, kas beiguši augstākās izglītības studiju pirmo posmu un ieguvuši pabeigtas augstākās izglītības grādu vai līdzvērtīgu kvalifikāciju.

Ilgums: 3–12 mēneši 

Apmaksa: Jā. Aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

Vieta(-as): Valensjēna (Francija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (ERA) ir nozīmīga loma vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, tāpēc aicinām jūs palīdzēt mums sasniegt mūsu vērienīgos mērķus. Jums būs iespēja atbilstoši savam studiju virzienam iesaistīties konkrētos projektos, kurus atbalstošā un simulējošā vidē īstenosiet kopā ar labākajiem speciālistiem.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi (vismaz trīs gadu ilgas studijas), kuriem ir ļoti labas angļu valodas un otrās valodas (ES pilsoņiem tai jābūt kādai no ES oficiālajām valodām) zināšanas.

Ilgums: 3-5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 1200 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris.

Sīkāka informācija: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Prakse

Vieta(-as): Turīna (Itālija)
Iestāde/aģentūra: (ETF) Eiropas Izglītības fonds
Līguma veids: Stažieri

Piedāvāto prakses iespēju mērķis ir sniegt dalībniekiem profesionālu administrēšanas un sadarbības pieredzi izglītības un apmācības jomā, sniegt viņiem informāciju par ETF mērķiem un darbību un dot viņiem iespēju apgūto likt lietā.

Kas var pieteikties? ES dalībvalstu un ETF partnervalstu iedzīvotāji.

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Vieta(-as): Vīne (Austrija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras piedāvāto prakses iespēju mērķis ir ļaut dalībniekiem palīdzēt aģentūrai izpildīt tās uzdevumu, proti, panākt, ka pamattiesības ir visu ES iedzīvotāju realitāte.

Kas var pieteikties? Augstskolu absolventi, kas ir pabeiguši vismaz pirmo augstākās izglītības ciklu un līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam saņēmuši augstskolas vai līdzvērtīgu diplomu. Praktikantus atlasa no personām, kas nāk no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm (Albānija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija) un potenciālajām kandidātvalstīm (Bosnija un Hercegovina un Kosova).

Ilgums: 9 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: 1. oktobris

Sīkāka informācija: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


(Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra

Vieta(-as): The Hague (The Netherlands)
Līguma veids: Stažieri

Eiropols sniedz vērtīgas mācību iespējas absolventiem un speciālistiem. Prakse šajā aģentūrā ļauj gūt priekšstatu par darbu, ko veic Eiropolā, un iekļauties daudzkultūru kolektīvā. Ik gadu Eiropols piedāvā vairākas stažēšanās iespējas, kas ļauj stažieriem labāk iepazīt aģentūras darbību un likt lietā zināšanas un prasmes, sekmējot Eiropola misijas izpildi.

Kas var pieteikties? Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši pilnu augstskolas studiju ciklu vai turpina studijas augstskolā, vai ir izgājuši tādu profesionālo apmācību, kas ir saistīta ar Eiropola uzdevumiem, un kuriem ir vismaz divu Eiropas Savienības valodu (no kurām vienai jābūt angļu valodai) ļoti labas zināšanas. 

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa: jā. Aptuveni 790 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance

Sīkāka informācija: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — profesionālā stažēšanās programma (Pan-European Seal Programme)

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šī programma sniedz unikālu iespēju jaunajiem augstskolu absolventiem iepazīties ar Eiropas Savienības darbu kopumā un jo īpaši Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja darbu. Tā dod arī iespēju likt lietā zināšanas, kas studiju laikā gūtas viņu konkrētajās kompetences jomās. Līdz ar to tā tiem palīdz saprast ar Eiropas Savienības tirdzniecības zīmēm saistītos mērķus un procedūras un Kopienas dizainparaugu sistēmu, kā arī jautājumus, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un tā ievērošanas kontroli.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 12 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — jaunie speciālisti

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šīs prakses programmas mērķis ir sniegt jaunajiem speciālistiem iespēju iepazīties ar Eiropas Savienības darbu kopumā un jo īpaši ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja darbībām. Tā viņiem ļauj arī likt lietā zināšanas, kas iegūtas studiju laikā, un sākotnējo profesionālo pieredzi, īpaši viņu specifiskajās kompetences jomās.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 12 mēneši un 2 nedēļas.

Apmaksa:

Sākuma datumi: laikā no 1. septembra līdz 15. oktobrim.

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — rūpnieciskā īpašuma biroju jaunākie darbinieki

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

EUIPO piedāvā atalgotas prakses vietas jaunākajiem darbiniekiem no valstu un starptautiskām rūpnieciskā īpašuma iestādēm. Šīs prakses iespējas piedāvā tehnisku apmācību konkrētās rūpnieciskā īpašuma administrēšanas jomās, jo īpaši attiecībā uz preču zīmēm un dizainparaugiem. Tās dod praktikantiem iespēju vairāk uzzināt par EUIPO e-reģistrācijas pakalpojumiem, novērot vadības metodes un stratēģijas un iegūt zināšanas par EUIPO datubāzēm un tehniskiem jautājumiem. Praktikanti strādā arī citās jomās, tādās kā cilvēkresursi, saziņa vai informācijas tehnoloģijas.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 5 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (<i>EUIPO</i>) — Neapmaksāta stažēšanās

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šī stažēšanās programma ir domāta personām, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību un studiju laikā vai kādā citā kontekstā jau ir guvušas sākotnējo pieredzi Biroja darbības jomā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no Biroja piecām darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 2–6 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datums: mainīgs

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Vieta(-as): Torrejon de Ardoz (Spain)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen) dod iespēju stažieriem iegūt darba pieredzi un zināšanas par centra ikdienas darbu. Stažēšanās laikā tiek uzticēta dažādu uzdevumu izpilde, kur lieti noder augstskolu absolventu studiju laikā gūtās zināšanas.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai to trešo valstu pilsoņi, kas parakstījušas pielikumu “Noteikumi par trešo valstu asociēšanu SatCen darbībā”.

Ilgums: 2–6 mēneši (var pagarināt līdz 12 mēnešiem).

Apmaksa: Ir, aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Kopīgais pētniecības centrs

Vieta(-as): Geel (Belgium), Ispra (Itālija), Karlsrūe (Vācija), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Iestāde/aģentūra: Joint Research Centre
Līguma veids: Stažieri

Kopīgais pētniecības centrs stažieriem piedāvā stimulējošu, daudzkultūru un daudzdisciplināru pētniecības vidi. Ir divi prakses veidi:

1) prakse saistībā ar augstskolas studiju programmas diplomdarba izstrādi;

2) prakse pēc augstskolas (vai līdzvērtīgas mācību iestādes) absolvēšanas, ja pēc pēdējā grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk ka 5 gadi.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai to kandidātvalstu pilsoņi, kas piedalās pievienošanās sarunās, kā arī citu tādu valstu pilsoņi, kas pamatprogrammā sniedz finanšu ieguldījumu.

Ilgums: 3–5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, atkarībā no darbā pieņemšanas vietas.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (EUROJUST)

Vieta(-as): The Hague (The Netherlands)
Līguma veids: Stažieri

Ik gadu Eurojust piedāvā stažēšanās iespējas, kas stažieriem ļauj labāk iepazīt organizācijas darbību un likt lietā zināšanas un prasmes, sekmējot Eurojust misijas izpildi. 

Kas var pieteikties? Eiropas Savienības valstu un kandidātvalstu iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši vai tūlīt sasniegs tādu izglītības līmeni, kas atbilst pabeigtai augstskolas studiju programmai vai tādai profesionālai apmācībai, kas ir saistīta ar Eurojust piedāvātas prakses uzdevumiem, vai arī kuriem ir attiecīga profesionālā pieredze, kas sniedz priekšrocības attiecībā uz šo praksi.

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


(CdT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Līguma veids: Stažieri

Tulkošanas centrs piedāvā stažēšanās iespējas jo īpaši tiem augstskolu studentiem no ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kuri vēlas gūt priekšstatu par centra darbības jomām un personīgu pieredzi daudzkultūru un daudzvalodu vidē un veidot kontaktus.

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus vai ieguvuši līdzvērtīgu izglītības līmeni kādā no jomām, kurās centrs ir ieinteresēts, un ir ar sākotnējo pieredzi kādā no šīm darbības jomām. Kandidātiem jābūt ļoti labām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām un apmierinošām citas ES valodas zināšanām. 

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa: jā. 25 % no AD 5 kategorijas (1. pakāpe) pagaidu darbinieku mēneša pamatalgas.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance

Sīkāka informācija: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stažēšanās

Vieta(-as): Bilbao (Spain), Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Stažēšanās mērķis Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA) ir palīdzēt praktikantiem izprast aģentūras mērķus un darbību, iegūt praktisku pieredzi un zināšanas par EU-OSHA ikdienas darbu un dot iespēju strādāt daudzveidīgā, multikulturālā un daudzvalodīgā vidē, piedaloties savstarpējas sapratnes, uzticēšanās un iecietības veidošanā.

Kas var pieteikties: augstskolas absolventi, kas ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas (EEZ līguma pušu) pilsoņi. Kandidātiem labi jāpārvalda divas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Ilgums: 6 mēneši (ar iespēju pagarināt par sešiem mēnešiem).

Vai tiek maksāts: jā, aptuveni 1190 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. septembris.

Sīkāka informācija: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Prakse

Vieta(-as): Frankfurt (Germany)
Līguma veids: Stažieri

 

Kas var pieteikties: praktikantus atlasa no pilsoņiem, kas ir piederīgi kādai no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai un tām kandidātvalstīm, kuras ir pievienošanās procesā. Kandidātiem ir jābūt augstākās izglītības studiju programmas studentiem vai diplomu ieguvušiem augstskolas beidzējiem. Pieņemšanai prakses programmā netiek prasīts minimālais augstskolas izglītības līmenis.

Ilgums: 1 – 6 mēneši.

Apmaksa: ir. Aptuveni 1300 eiro mēnesī.

Sākuma datums: mainīgs.

Sīkāka informācija: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stažēšanās

Pieteikšanās procedūras sākums: 29/04/2019 - 00:00
Termiņš: pieteikuma iesniegšanai nav noteikts termiņš
Vieta(-as): Ļubļana (Slovēnija)
Līguma veids: Stažieri

 

Prakses programma ir galvenokārt paredzēta jauniem augstskolu absolventiem, tomēr netiek atraidīti arī cilvēki, kas mūžizglītības gaitā ir nesen ieguvuši augstāko izglītību un sāk jaunu profesionālo karjeru. 

Kas var pieteikties: 

 • Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kas ir vismaz 18 gadus veci;
 • kandidātiem ir jābūt ieguvušiem tāda līmeņa izglītību, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms (izsniegts ES dalībvalstīs vai tāds, kuram dalībvalstu iestādes izsniegušas līdzvērtības sertifikātus), ja attiecīgo studiju parastais ilgums ir trīs gadi vai vairāk;
 • kandidāti nedrīkst būt kādas Eiropas Savienības iestādes vai struktūras praktikanti vai jau kādreiz tajās izgājuši kādu praksi. Viņi arī nedrīkst būt jebkādās darba attiecībās ar kādu Eiropas Savienības iestādi vai struktūru.

Ilgums: 6 mēneši

Vai tiek maksāts: jā, 600 eiro mēnesī (stipendija) un 350 eiro (mājokļa pabalsts).

Sākuma datums: 1. septembris vai 1. marts.

Sīkāka informācija: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Prakses iespējas (administratīvie profili)

Vieta(-as): Paris (France)
Iestāde/aģentūra: (EBA) Eiropas Banku iestāde
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir izsludinājusi uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par dažādām prakses vietām. Šīs prakses programmas mērķis ir dot nesen augstāko izglītību ieguvušiem cilvēkiem unikālu iespēju pašiem gūt ieskatu EBI darbā, izpratni par vispārīgajiem Finanšu regulas un uzraudzības mērķiem un konkrētajiem EBI mērķiem.

Kas var pieteikties: nesen augstāko izglītību ieguvušas personas.

Ilgums: 6 mēneši ar iespēju pagarināt vēl par 6 mēnešiem (kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus).

Vai tiek maksāts: saskaņā ar EBI lēmumu par praksi (pieejams EBI tīmekļvietnē).

Sākuma datumi: dažādi

Sīkāka informācija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Prakses iespējas (tehniskie profili)

Vieta(-as): Paris (France)
Iestāde/aģentūra: (EBA) Eiropas Banku iestāde
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Banku iestāde (EBI) izsludina uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par dažādām prakses vietām (runa ir par tehniskiem profiliem) šādās struktūrvienībās:

 1. Ekonomikas analīzes un statistikas departaments;
 2. Prudenciālā regulējuma un uzraudzības politikas departaments un Politikas koordinācijas nodaļa;
 3. Banku tirgus, inovācijas un patērētāju departaments;
 4. juridiskā nodaļa.

Šo prakses programmu mērķis ir sniegt jaunajiem absolventiem vienreizēju iespēju pašiem piedalīties EBI ikdienas darbā un saprast finanšu jomas regulēšanas mērķus.

Kas var pieteikties: nesen augstāko izglītību ieguvušas personas.

Ilgums: 6 mēneši ar iespēju pagarināt vēl par 6 mēnešiem (kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus).

Vai tiek maksāts: saskaņā ar EBI lēmumu par praksi (pieejams EBI tīmekļvietnē).

Sākuma datumi: dažādi

Sīkāka informācija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Stažēšanās

Vieta(-as): Prāga (Čehija)
Iestāde/aģentūra: (GSA) Eiropas GNSS aģentūra
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA) piedāvā apmaksātas prakses iespējas dažādos departamentos.

Kas var pieteikties: 

 • augstskolu absolventi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, 
 • kandidātiem labi jāpārvalda divas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām,
 • pretendenti nedrīkst būt iepriekš izgājuši praksi šajā aģentūrā.

Līguma ilgums: 6 mēneši.

Termiņa pagarināšanas iespēja: jā.

Vai tiek maksāts: jā, 1000 eiro (mēnesī).

Sīkāka informācija: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) katru gadu īsteno gadu ilgu prakses programmu augstākās izglītības iestāžu neseniem absolventiem, kas darba gaitas vēlas sākt organizācijā, kurai Eiropā ir svarīga loma aizsardzības sadarbībā.

Prakse EAA jums dos:

 • unikālu ieskatu Eiropas aizsardzības spēju veidošanas politikā un procesos,
 • iespēju izmantot studijās iegūtās zināšanas,
 • multikulturālu un dinamisku darba vidi.

Kas var pieteikties: augstāko izglītību nesen ieguvušas personas, kas iepriekš nav ilgāk par sešām nedēļām stažējušās citā ES iestādē vai struktūrā (saņemot atalgojumu vai bez tā) un nav ilgāk par sešām nedēļām bijušas jebkādās darba attiecībās ar citu ES iestādi vai struktūru. Lai kandidātu uzskatītu par atbilstīgu prasībām, viņam no datuma, kas ir pieteikumu iesniegšanas termiņš, ir jāatbilst paziņojumā par vakanci norādītajiem atbilstības kritērijiem.

Ilgums: 1 gads

Vai tiek maksāts: Jā, 1229,32 eiro mēnesī (2021)

Sākuma datumi: reizi gadā, 1. vai 16. septembrī

Sīkāka informācija: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Prakses (dažādi profili)

Pieteikšanās procedūras sākums: 29/03/2021 - 12:00
Termiņš: pieteikuma iesniegšanai nav noteikts termiņš
Vieta(-as): Paris (France)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) ir izsludinājusi uzaicinājumus izteikt ieinteresētību par prakses vietām. Konkrēts termiņš nav noteikts, un pieteikties var uz šādiem profiliem:

 • pārnozaru (transversālais) profils,
 • juridiskais profils,
 • finanšu tirgi.

Mūsu prakses programmu mērķis ir sniegt augstskolu studentiem un absolventiem unikālu iespēju gūt ieskatu ESMA darbā. Prakse izpaužas kā 6–12 mēnešu ilga praktiska apmācība tirgu analīzes, statistikas un datu pārvaldības jomā. Tās gaitā iespējams gūt ieskatu konceptuālajos un empīriskajos jautājumos, kas saistīti ar finanšu tirgu darbību un integrāciju, kā arī regulāciju, uzraudzību un prasību izpildi Eiropas Savienībā. Plašāku informāciju atradīsiet ESMA darbā pieņemšanas portālā publicētajos paziņojumos par vakancēm.

Kas var pieteikties: studenti un absolventi.

Ilgums: 6 mēneši ar iespēju pagarināt vēl par 6 mēnešiem (kopējais prakses ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus).

Apmaksāta prakse: 1185,07 € (studentu prakse) un 1777,60 € (absolventu prakse).

Sākuma datumi: dažādi.

Sīkāka informācija: https://esmacareers.adequasys.com