Traineeships

Jekk tixtieq tieħu idea ta’ karriera mal-istituzzjonijiet tal-UE, għax ma tapplikax għal traineeship?

Kull sena, madwar 1,900 żagħżugħ u żagħżugħa jingħataw l-opportunità li jtejbu l-ħiliet professjonali tagħhom, jiżviluppaw il-kwalitajiet personali tagħhom u jżidu l-għarfien tagħhom dwar l-UE permezz tal-programmi tat-trainees tal-UE. Ħafna mill-istituzzjonijiet tal-UE jorganizzaw traineeships għall-gradwati żgħażagħ, u kull waħda normalment iddum bejn 3 u 5 xhur.

It-traineeships huma disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ oqsma u joffru ħafna tagħrif dwar il-ħidma tal-UE. Il-kontenut tal-impjieg fil-biċċa l-kbira jiddependi fuq is-servizz fejn tiġi assenjat. Ikunu disponibbli opportunitajiet fl-oqsma tal-liġi tal-kompetizzjoni, ir-riżorsi umani, il-politika ambjentali, il-komunikazzjoni u ħafna aktar.

Il-proċeduri tal-għażla għat-traineeships isiru mill-istituzzjonijiet u l-aġenziji individwali tal-UE stess. Hawn taħt tista’ tara xi wħud mill-opportunitajiet disponibbli. Jekk jogħġbok innota li forsi mhux l-opportunitajiet kollha disponibbli qed jintwerew fuq dan is-sit.

 


Traineeships Schuman

Miftuħa għal applikazzjoni: 01/11/2020 - 00:00
Data tal-għeluq: 30/11/2020 - 23:59(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Brussell (il-Belġju), Lussemburgu (il-Lussemburgu), Bliet oħra tal-UE, Strasburgu (Franza)
Istituzzjoni/Aġenzija: Parlament Ewropew
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-għan tat-traineeships Schuman hu li jikkontribwixxu għall-edukazzjoni Ewropea u t-taħriġ vokazzjonali taċ-ċittadini tal-UE u li jipprovdu ħarsa lejn il-ħidma tal-Parlament Ewropew.

Min jista’ japplika: gradwati universitarji ta’ 18-il sena jew aktar. Il-kandidati għandu jkollhom għarfien profond ta’ żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u ma jridux ikunu ħadmu għal aktar minn xahrejn konsekuttivi ma’ istituzzjoni jew korp tal-UE.

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1,300

Dati tal-bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Traineeships bi ħlas

Miftuħa għal applikazzjoni: 15/02/2021 - 12:00
Data tal-għeluq: 15/03/2021 - 12:00(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees jiġu mistiedna jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħrajn tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: iċ-ċittadini tal-UE li, sal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, ikunu lestew tal-inqas l-ewwel parti tal-istudji universitarji tagħhom u għandhom ċertifikat tal-lawrja jew ekwivalenti.

Tul: 5 xhur.

Bi ħlas: iva. €1,220.78 fix-xahar, rimborż ta’ spejjeż ta’ vjaġġar u kard tat-traħħis tar-restorant tas-SĠK.

Dati tal-Bidu:

 • l-1 ta’ Frar (il-perjodu ta’ applikazzjoni madwar Awwissu/Settembru - iċċekkja dak iż-żmien għad-dati finali).
 • l-1 ta’ Settembru (il-perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja dak iż-żmien għad-dati finali)

Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Traineeships mingħajr ħlas

Miftuħa għal applikazzjoni: 15/02/2021 - 12:00
Data tal-għeluq: 15/03/2021 - 12:00(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi li għadhom jibdew fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħra tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: dawn it-traineeships huma rriservati għall-istudenti universitarji ċittadini tal-UE tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena li jridu jagħmlu perjodu ta’ taħriġ obbligatorju bħala parti mill-kors tagħhom.

Tul: minn xahrejn sa 5 xhur 

Bi ħlas: le. Jingħata rimborż għall-indennizz tal-ivvjaġġar. Kard għal tnaqqis fir-ristorant tas-SĠK. Assikurazzjoni tas-saħħa/tal-aċċidenti.

Dati tal-Bidu:

 • l-1 ta’ Frar (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Settembru/Ottubru - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
 • l-1 ta’ Settembru (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).

Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Programm ta' Azzjoni Pożittiva għal Trainees b'diżabbiltà

Miftuħa għal applikazzjoni: 15/02/2021 - 12:00
Data tal-għeluq: 15/03/2021 - 12:00(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

 

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħra tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: Dawn it-traineeships huma riżervati għall-gradwati u għal studenti universitarji tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena b’nazzjonalità tal-UE b’diżabbiltà rikonoxxuta.

Tul: 5 xhur 

Bi ħlas: Iva. €1,220.78 fix-xahar, rimborż ta’ spejjeż ta’ vjaġġar u kard tat-traħħis tar-restorant tas-SĠK. Meta jippreżentaw il-ġustifikazzjoni xierqa, it-trainees b’diżabbiltà jistgħu jirċievu ammont supplimentari sa nofs l-għotja tat-traineeship.

Dati tal-Bidu:

 • 1 ta’ Frar (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Settembru/Ottubru - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
 • 1 ta’ Settembru (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).

Aktar tagħrif: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


It-traineeships

Miftuħa għal applikazzjoni: 05/01/2021 - 12:00
Data tal-għeluq: 29/01/2021 - 12:00(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Brussell (il-Belġju), Grange (l-Irlanda), Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kummissjoni Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-programm ta’ traineeship tal-Kummissjoni Ewropea huwa miftuħ għall-gradwati tal-università mid-dinja kollha.

It-traineeships huma disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ oqsma u joffru ħafna tagħrif dwar il-ħidma tal-UE. Il-kontenut tal-impjieg fil-biċċa l-kbira jiddependi fuq is-servizz fejn tiġi assenjat. Ikunu disponibbli opportunitajiet fl-oqsma tal-liġi tal-kompetizzjoni, ir-riżorsi umani, il-politika ambjentali, il-komunikazzjoni u ħafna aktar.

It-trainees jingħataw l-istess tip ta’ kompiti bħall-gradwati li għadhom kif ġew reklutati. Fil-prattika, dan jista’ jfisser li tkun qed torganizza gruppi ta’ ħidma u laqgħat, tiġbor l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni, tipprepara rapporti u twieġeb mistoqsijiet, kif ukoll tipparteċipa f’laqgħat tal-unità u avvenimenti oħra. Se jkun hemm ukoll kompiti aktar speċifiċi għal dipartiment partikolari – l-avukati fil-Kummissjoni se jkunu qed jagħmlu affarijiet differenti mill-ekonomisti fil-Qorti tal-Awdituri jew il-ġeneralisti fil-Parlament.

Min jista’ japplika: jistgħu japplikaw gradwati ta’ kwalunkwe dixxiplina sakemm il-lawrja tkun diġà ngħatat (normalment jista’ jingħata transkritt jekk iċ-ċertifikat ikun għadu ma ngħatax). Iċ-ċittadinanza tal-UE mhix obbligatorja (hu riżervat għadd żgħir ta’ postijiet għal ċittadini li mhumiex tal-UE), iżda ġeneralment trid tkun taf żewġ lingwi tal-UE. L-esperjenza ta’ xogħol u l-edukazzjoni postuniversitarja huma ta’ vantaġġ, iżda normalment mhumiex neċessarji.

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: iva. €1,176.83 mill-1 ta’ Marzu 2018 u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar.

Dati tal-bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru 

Aktar tagħrif: https://ec.europa.eu/stages/


Traineeships tal-Interpretazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships tal-interpretazzjoni huma primarjament immirati għall-interpreti tal-konferenzi li jkunu għadhom kif ikkwalifikaw u li l-kombinazzjoni tal-lingwi tagħhom tkun ta’ interess għad-Direttorat tal-Interpretazzjoni. L-għan hu li l-interpreti li jkunu għadhom kif ikkwalifikaw ikunu taħt superviżjoni waqt li jipperfezzjonaw il-ħiliet ta’ interpretazzjoni tagħhom, speċjalment fl-interpretazzjoni legali, li tinvolvi t-tħejjija tal-fajls tal-każijiet, riċerka terminoloġika u eżerċizzji prattiċi ġewwa “kabina silenzjuża”.

Min jista’ japplika: interpreti tal-konferenzi li jkunu għadhom kif iggradwaw b’diploma fl-interpretazzjoni tal-konferenzi u li jafu jaqraw bil-Franċiż.

Tul: 10-12-il ġimgħa

Aktar tagħrif: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

It-traineeships

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Kull sena, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea toffri għadd limitat ta’ traineeships bi ħlas li jdumu ħames xhur. Ġeneralment it-traineeships isiru fid-Direttorat għat-Traduzzjoni Legali, id-Direttorat għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni, id-Direttorat tal-Komunikazzjoni, id-Direttorat tal-Protokoll u ż-Żjarat, l-uffiċċju tal-Konsulent Legali għall-każijiet amministrattivi, ir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali jew id-Direttorat tal-Interpretazzjoni.

Min jista’ japplika: gradwati fil-liġi jew fix-xjenzi politiċi (kontenut prinċipali, il-liġi) b’għarfien tal-Franċiż.

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1,120 fix-xahar. 

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru 

Aktar tagħrif: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Il-Bank Ċentrali Ewropew

Postijiet: Frankfurt (Germany)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Bank Ċentrali Ewropew
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-programm tat-traineeship tal-BĊE joffrilek opportunità biex tipprattika l-għarfien li ksibt waqt l-istudji tiegħek u jkollok fehim aħjar ta’ x’jinvolvi li tkun taħdem għall-Ewropa. Bħala trainee se tikseb tagħrif dwar l-attivitajiet tal-BĊE u se tikkontribwixxi għall-missjoni tal-BĊE. Se twettaq ukoll kompiti taħt superviżjoni. Dawn se jvarjaw skont l-unità li tingħaqad magħha. Xi eżempji jinkludu r-riċerka, it-tfassil ta’ abbozzi ta' rapporti, il-ġabra ta’ data statistika, it-twettiq ta’ kompiti operazzjonali u l-parteċipazzjoni fi studji ad hoc.

Min jista’ japplika: ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew ta’ pajjiż aderenti li lestew tal-inqas l-ewwel ċiklu ta’ kwalifikazzjoni (lawrja tal-baċċellerat)

Tul: minn 3 sa 6 xhur (jista’ jittawwal darba għal total ta’ 12-il xahar)

Bi ħlas: iva. Madwar €1,050 fix-xahar

Dati tal-Bidu: il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


It-traineeships

Miftuħa għal applikazzjoni: 01/12/2020 - 00:00
Data tal-għeluq: 31/01/2021 - 23:59(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Qorti tal-Awdituri
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-Qorti tal-Awdituri Ewropea torganizza tliet sessjonijiet ta' traineeships kull sena fl-oqsma ta’ interess għal xogħolha.

Min jista’ japplika: ċittadini tal-UE li jew għandhom diploma f’livell universitarju rikonoxxut jew li lestew tal-inqas erba’ semestri ta’ studji universitarji f'qasam ta’ interess għall-Qorti (Awditjar, Baġit, Kontabilità, Amministrazzjoni, Riżorsi Umani, Traduzzjoni, Komunikazzjoni, Relazzjonijiet Internazzjonali, Legali).

Tul: 3, 4 jew 5 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1.350 (skont l-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli).

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Frar, l-1 ta’ Mejju u l-1 ta’ Settembru, kull sena.

Aktar tagħrif: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Postijiet: Bliet li mhumiex fl-UE
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-UE għandha tradizzjoni twila li toffri opportunitajiet ta’ traineeship fid-Delegazzjonijiet tal-UE fid-dinja kollha. It-traineeships huma essenzjalment stabbiliti għall-benefiċċju tal-istudenti u l-gradwati żgħażagħ. Huma proġett edukattiv li ma jipprevedi ebda tip ta’ relazzjoni kuntrattwali jew ta’ impjieg mad-Delegazzjoni.

Min jista’ japplika: it-traineeships fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni tal-UE huma miftuħa għaċ-ċittadini tal-UE, iċ-ċittadini mill-pajjiżi kandidati li kkonkludew in-negozjati tal-adeżjoni mal-UE u ċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti, skont il-pilastru speċifiku. Għat-traineeships bi ħlas, l-applikanti jridu jkunu gradwati minn università jew stabbiliment tal-edukazzjoni għolja ekwivalenti b’tal-inqas livell tal-Baċellerat; għat-traineeships obbligatorji bla ħlas, l-applikanti jridu jkunu studenti tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena ta’ Università jew stabbiliment tal-edukazzjoni għolja ieħor. Il-kandidati jrid ikollhom il-kapaċità li jitkellmu bil-lingwa operattiva tad-Delegazzjoni tal-UE filwaqt li l-għarfien tal-lingwa uffiċjali tal-pajjiż ospitanti jkun ta’ vantaġġ qawwi.

Tul: massimu ta’ 6 xhur

Bi ħlas: għall-gradwati żgħażagħ b'inqas minn sena ta’ esperjenza professjonali.
Traineeship obbligatorja bla ħlas: għall-istudenti li diġà joqogħdu u jistudjaw fil-pajjiż ospitanti

Aktar tagħrif: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Traineeships

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew joffri traineeships lill-gradwati universitarji darbtejn fis-sena. Dawn il-perjodi ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol joffru opportunità biex wieħed jitgħallem ir-rwoli u l-attivitajiet tal-KESE u biex tinkiseb esperjenza professjonali f’ambjent multikulturali.

Min jista’ japplika: Gradwati tal-università li huma ċittadini ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,190 fix-xahar

Dati tal-Bidu: is-16 ta’ Frar u s-16 ta’ Settembru

Aktar tagħrif: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Traineeships għal perjodi qosra tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Xi kultant huma disponibbli traineeships mingħajr ħlas għal perjodi qosra mingħajr limitu tal-età.

Min jista’ japplika: studenti universitarji u gradwati reċenti

Tul: minn 1 sa 3 xhur

Bi ħlas: le

Dati tal-Bidu: il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


It-traineeships

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Jekk tagħmel traineeship mal-KtR tkun qiegħed fil-qalba tad-dinamika ta’ assemblea politika. Inti tiffamiljarizza ruħek mal-għanijiet u l-ħidma tal-KtR dwar l-integrazzjoni Ewropea. Kull trainee hu assenjat lil dipartiment speċifiku tal-KtR. In-natura tax-xogħol tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq l-unità. Xi unitajiet għandhom orjentazzjoni aktar politika filwaqt li oħrajn huma aktar amministrattivi. B'mod ġenerali, it-tip ta’ xogħol assenjat hu ekwivalenti għal dak imwettaq minn uffiċjali tal-grad eżekuttiv baxx (AD5).

Min jista’ japplika: gradwati universitarji minn pajjiż membru tal-UE jew minn pajjiż li hu kandidat uffiċjali għall-adeżjoni, b’għarfien tajjeb ħafna ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u għarfien sodisfaċenti ta’ lingwa ta’ ħidma oħra tal-UE (il-Franċiż jew l-Ingliż)

Tul: 5 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1,000 fix-xahar

Dati tal-Bidu: is-16 ta’ Frar u s-16 ta’ Settembru

Aktar tagħrif: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

L-internships għall-uffiċjali tal-gvern tal-Kumitat tar-Reġjuni

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Dawn l-internships huma maħsuba biex ikun hemm input tal-għarfien u l-esperjenza ta’ parti kkonċernata fil-proċessi ta’ politika tal-KtR, filwaqt li jingħata għarfien prattiku/feedback dwar il-ħidma tal-KtR lil-livelli lokali u reġjonali. Il-parteċipanti jieħdu idea ġenerali tal-għanijiet tal-kooperazzjoni u l-integrazzjoni Ewropea permezz tal-ħidma tal-KtR u jkollhom l-opportunità jaħdmu f’ambjent multikulturali u multilingwi.

Min jista’ japplika: uffiċjali minn awtoritajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiż li hu kandidat uffiċjali għall-adeżjoni. Il-kandidati għandhom ikunu professjonisti li jaħdmu b’impjieg bi dmirijiet li jikkorispondu mal-livell ta’ Amministratur tal-UE.

Tul: minn xahar sa 4 xhur (jista’ jiġi estiż għal 6 xhur)

Bi ħlas: le. Ir-remunerazzjoni tingħata mill-istituzzjoni li tkun qed tibgħat.

Dati tal-Bidu: il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Żjarat ta’ studju fuq perjodu qasir tal-Kumitat tar-Reġjuni

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Istituzzjoni/Aġenzija: Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-perjodi ta’ studju mal-KtR jippermettu lill-benefiċjarji jlestu proġett konkret filwaqt li jipprovdu esperjenza unika ta’ xogħol fuq il-post tal-ħidmiet tal-KtR. It-trainees jiksbu esperjenza prattika u għarfien tal-ħidma ta’ kuljum tad-dipartimenti tal-Kumitat u għandhom iċ-ċans li jaħdmu f’ambjent multikulturali u multilingwi.

Min jista’ japplika: ċittadini tal-UE jew ta’ Stat li hu kandidat uffiċjali għall-adeżjoni, li jkunu kisbu tal-inqas lawrja tal-Baċċellerat.

Tul: minn xahar sa 4 xhur (tista’ tiġi estiża sa 6 xhur skont ir-riżorsi disponibbli)

Bi ħlas: le

Aktar tagħrif: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Traineeships

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: (BEI) Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-BEI joffri numru limitat ta’ internships għal studenti universitarji u gradwati li jkunu jixtiequ jifhmu x-xogħol tal-Bank jew jiksbu esperjenza fil-qasam tal-istudji tagħhom. Hemm 4 programmi differenti ta’ internships: EIB, FEMIP, EPTATF u ACP.

Min jista’ japplika: Ċittadini tal-Istati Membri tal-UE u l-Pajjiżi Kandidati (attwalment: it-Turkija, is-Serbja u l-Montenegro), b’inqas minn sena esperjenza professjonali.

Tul: 1-5 xhur (6 xhur jekk ikun mitlub mill-Universitajiet).

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: 1 ta’ Frar/1 ta’ Marzu, 1 ta’ Settembru/1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Faċilità Ewro-Mediterranja ta’ Sħubija dwar l-Investiment)

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: (BEI) Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Min jista’ japplika? L-Alġerija, l-Eġittu, il-Palestina*, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk u t-Tuneżija.

Tul taż-żmien: 6 xhur (sa sena).

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: 1 ta’ Settembru/1 ta’ Ottubru

*Din id-deżinjazzjoni ma għandhiex tiġi interpretata bħala rikonoxximent ta’ Stat tal-Palestina u hi mingħajr ħsara għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri dwar din il-kwistjoni.

Aktar tagħrif: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Fond Fiduċjarju għall-Assistenza Teknika tas-Sħubija tal-Lvant)

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: (BEI) Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Min jista’ japplika? L-Ażerbajġan - suġġett għall-Ftehim Qafas iffirmat - l-Armenja, il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna.

Tul taż-żmien: 6 xhur (sa sena (1)).

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: 1 ta’ Settembru/1 ta’ Ottubru.

Aktar tagħrif: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

L-AKP (l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku)

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Istituzzjoni/Aġenzija: (BEI) Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Min jista’ japplika? l-Angola - Antigua u Barbuda - il-Belize - Cape Verde - Comoros - il-Bahamas - Barbados, il-Benin - il-Botswana - il-Burkina Faso - il-Burundi - il-Kamerun - ir-Repubblika Ċentru-Afrikana - iċ-Chad - Repubblika Demokratika tal-Kongo - ir-Repubblika tal-Kongo - il-Gżejjer Coo - il-Kosta tal-Avorju - il-Djibouti, Dominica - ir-Repubblika Dominicana - l-Eritrea - l-Etjop - Fiġi - il-Gabon - il-Gambja - il-Ghana - Grenada - ir-Repubblika tal-Guinea - il-Guinea-Bissau - il-Guyana - il-Haiti - il-Ġamajka - il-Kenja - Kiribati - il-Lesoto - il-Liberja - Madagascar - il-Malawi - il-Mali - il-Gżejjer Marshall - il-Mauritania - Mauritius - il-Mikroneżja - il-Mozambique - in-Namibja - Nauru - in-Niġer - in-Niġerja - Niue - Palau - Papua New Guinea - ir-Rwanda - Saint Kitts u Nevis - Santa Lucia - Saint Vincent u l-Grenadini - il-Gżejjer Solomon - Samoa - São Tomé u Príncipe - is-Senegal - is-Seychelles - Sierra Leone - is-Somalja - is-Suriname - Swaziland - it-Tanzanija - Timor Leste - it-Togo - Tonga - Trinidad u Tobago - Tuvalu - l-Uganda - Vanuatu - iż-Żambja - iż-Żimbabwe.

It-tul taż-żmien: 6 xhur (sa sena).

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: 1 ta’ Settembru/1 ta’ Ottubru.

Aktar tagħrif: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Traineeships

Postijiet: Brussell (il-Belġju), Strasburgu (Franza)
Istituzzjoni/Aġenzija: L-Ombudsman Ewropew
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-Ombudsman Ewropew joffri traineeships lil gradwati universitarji jew tal-edukazzjoni għolja li għandhom interess partikolari fl-amministrazzjoni pubblika tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari, kif l-amministrazzjoni tal-UE tirrelata maċ-ċittadini.

It-traineeships huma intiżi biex jipprovdu esperjenza prattika tal-ħidma tal-Ombudsman Ewropew lil gradwati reċenti u biex jippermettilhom jibnu fuq l-għarfien u l-ħiliet li jkunu kisbu waqt l-istudji tagħhom. Il-kompiti tat-trainees, skont il-qasam tat-traineeship partikolari se jinkludu l-għoti ta’ assistenza fl-investigazzjoni tal-ilmenti, l-għoti ta’ assistenza fil-qasam tal-midja u tal-komunikazzjoni, il-ħidma fuq proġetti tal-IT jew fuq riċerka rilevanti għax-xogħol tal-Ombudsman. It-trainees se jaħdmu taħt is-superviżjoni diretta ta’ uffiċjal jew aġent tal-Ombudsman Ewropew, li normalment ikun il-Kap tal-Unità jew ekwivalenti.

Min jista’ japplika: Ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE, jew ta’ pajjiż kandidat għall-adeżjoni mal-UE, b’lawrja jew diploma ta’ mill-inqas 3 snin f’waħda mid-dixxiplini previsti mill-avviż tat-traineeship.

Tul: Massimu ta’ sena (skont il-prestazzjoni).

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,300 fix-xahar fi Brussell u madwar €1,600 fix-xahar fi Strasburgu.

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Jannar u l-1 ta’ Settembru

Aktar tagħrif: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-KEPD joffri l-opportunità lill-gradwati universitarji reċenti biex jipprattikaw l-għarfien miksub waqt l-istudji tagħhom, b’mod partikolari fl-oqsma speċifiċi tagħhom ta’ kompetenza. It-traineeships jippermettu lit-trainees jiksbu esperjenza prattika tal-attivitajiet ta’ kuljum tal-KEPD kif ukoll fil-protezzjoni tad-data.

Min jista’ japplika: ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE li lestew l-ewwel ċiklu tal-kors ta’ edukazzjoni għolja (tliet snin tal-edukazzjoni universitarja) u kisbu lawrja sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha

Tul: 5 xhur 

Bi ħlas: iva. Madwar €950 fix-xahar

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Postijiet: Warsaw (Poland)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-Frontex tilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati ferm motivati minn firxa ta’ sfondi edukattivi u professjonali biex jikkontribwixxu għax-xogħol tal-aġenzija skont l-għarfien espert u l-interessi tagħhom. Il-programm tat-traineeship tal-Frontex jipprovdi opportunità biex tinkiseb esperjenza ta’ xogħol prattiku ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea, biex jiġi akkwistat għarfien tal-Unjoni Ewropea, tal-istituzzjonijiet u l-attivitajiet tagħha u biex jiġi attwat fil-prattika l-għarfien akkwistat matul l-istudji jew ix-xogħol.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew mill-Pajjiżi Assoċjati ta’ Schengen, li lestew l-ewwel ċiklu u kisbu lawrja sħiħa jew ekwivalenti tagħha (lawrja mill-anqas ta’ 3 snin studju - minimu Baċellerat jew l-ekwivalenti tiegħu) ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja (edukazzjoni universitarja, studji ekwivalenti għal dawk universitarji jew studji fl-infurzar tal-liġi) rilevanti għall-kompiti tal-Frontex.

Tul ta' żmien: 3-12-il xahar

Bi ħlas: Iva. Madwar €720 fix-xahar.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/traineeships/


(EASA) L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni

Postijiet: Cologne (Germany)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-Aġenzija toffri opportunitajiet fl-oqsma kollha tal-organizzazzjoni kemm għall-gradwati kif ukoll għall-istudenti universitarji. Dawn l-opportunitajiet għandhom l-għan li jagħtu fehim tal-Aġenzija u r-rwol tagħha fi ħdan l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea.

Min jista’ japplika: Ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-EASA jew ta’ pajjiż bi status ta’ osservatur fil-Bord ta’ Ġestjoni tal-EASA li l-isfond tagħhom huwa rilevanti għall-attivitajiet tal-Aġenzija

Tul: 12-il xahar 

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


(CEDEFOP) Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

Postijiet: Thessaloniki (Greece)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeship tas-Cedefop jimmira li jipprovdi l-gradwati universitarji u l-istudenti tal-PhD b’esperjenza unika u diretta tal-ħidmiet tas-Cedefop, b’mod partikulari, u tal-istituzzjonijiet tal-UE b’mod ġenerali. Barra minn hekk, hu jimmira li jipprovdi fehim tal-objettivi u tal-miri tal-proċessi u tal-politiki ta’ integrazzjoni tal-UE.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi kandidati, li lestew l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja (edukazzjoni universitarja) u akkwistaw lawrja sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha.

Tul ta' żmien: 9 xhur

Bi ħlas: Iva. €919.4 fix-xahar għal trainees minn barra ’l pajjiż, kif ukoll għal trainees li għandhom ir-residenza tagħhom fil-Greċja li ċċaqalqu lejn Thessaloniki għat-tul ta’ żmien tat-traineeship u €689.5 fix-xahar għal trainees li diġà joqogħdu f’Thessaloniki.

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


(ECHA) L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Postijiet: Helsinki (Finlandja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Hemm sa 20 opportunità ta’ traineeships għall-gradwati kull sena f’oqsma xjentifiċi bħall-kimika, it-tossikoloġija, il-bijoloġija, ix-xjenza ambjentali u t-teknoloġiji, u dmirijiet amministrattivi bħal-liġi, il-komunikazzjonijiet, il-finanzi, ir-riżorsi umani u l-ICT.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew ċittadini taż-Żona Ekonomika Ewropea (in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein).

Tul: 3-6 xhur 

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,300 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Marzu u Settembru

 

Aktar tagħrif: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Traineeships

Postijiet: Parma (Italy)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EFSA toffri traineeships bi ħlas għal professjonisti żgħażagħ b’talent u bi kwalifiki għolja li għadhom qed jibdew il-karriera, f’qasam tal-għażla tagħhom.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji, b’livell ta’ B2 fl-Ingliż, li huma ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-UE kif ukoll ta’ pajjiżi mhux tal-UE.

Tul: 12-il xahar 

Bi ħlas: Iva, għotja ta’ €1,150 fix-xahar.

Dati tal-Bidu: Novembru / Frar (jistgħu jvarjaw, jekk jogħġbok aqra s-Sejħa).

Aktar tagħrif: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


(EUROFOUND) Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Postijiet: Dublin (l-Irlanda)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Uħud mill-għanijiet tat-traineeships mal-Eurofound huma li jipprovdu lill-gradwati li għadhom kif ħarġu mill-università b’esperjenza unika u diretta tal-ħidmiet tal-Eurofound fil-kuntest usa’ Ewropew u Istituzzjonali u li jippermettulhom jakkwistaw esperjenza u għarfien prattiċi tax-xogħol ta’ kuljum tal-Eurofound.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi kandidati, li lestew l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja (edukazzjoni universitarja) u akkwistaw diploma sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha. 

Tul taż-żmien: 6 xhur (jistgħu jiġu estiżi sa 6 xhur oħra).

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,410.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


It-traineeships

Postijiet: Vilnius (Lithuania)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships jimmiraw prinċipalment sabiex: jipprovdu esperjenza ta’ taħriġ f’xogħol partikulari f’oqsma ewlenin tax-xogħol tal-Istitut; jestendu u japplikaw l-għarfien akkwistat matul il-kors tal-istudji jew il-ħajja tax-xogħol; jipprovdu għarfien ta’ xogħol prattiku tal-aġenziji u tal-istituzzjonijiet tal-UE; jagħtu l-possibbiltà lit-trainees li jakkwistaw esperjenza ta’ xogħol f’kuntest ta’ aġenzija tal-UE.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma jew ċittadini ta’ stat membru tal-UE jew ta’ pajjiż tal-EFTA jew ta’ pajjiż li jikkwalifika tal-IPA.

Tul ta’ żmien: sa 6 xhur

Bi ħlas: Iva. Madwar €700 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija)

Postijiet: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-programmi tat-traineeships tal-F4E għandhom l-għan li jippromwovu s-sensibilizzazzjoni, l-għarfien u l-fehim tar-rwol tal-F4E fil-proġett ITER u fi ħdan il-kuntest Ewropew, kif ukoll li jipprovdu taħriġ lill-gradwati universitarji – fil-qasam tal-inġinerija nukleari, il-fiżika, l-amministrazzjoni u l-komunikazzjoni.

Min jista’ japplika: ċittadini ta’ wieħed mill-Istati Membri jew tal-Iżvizzera li għandhom lawrja universitarja ta’ mill-anqas 3 snin studju (minimu ta’ baċċellerat) u għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż.

Tul: minn 4 sa 9 xhur

Bi ħlas: iva. Madwar €1,000 fix-xahar u r-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar

Dati tal-Bidu: Ottubru

 

Aktar tagħrif: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


It-traineeships

Miftuħa għal applikazzjoni: 13/11/2020 - 00:00
Data tal-għeluq: 14/12/2020 - 22:59(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Lisbona (il-Portugall)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-programm tat-traineeship jimmira li jipprovdi lit-trainees b’esperjenza ta’ xogħol fil-qasam tal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza marittima, ir-rispons għat-tniġġis fil-baħar u l-kooperazzjoni fost l-istati membri fis-sikurezza dwar kwistjonijiet relatati mal-baħar. It-taħriġ intern jagħmilha possibbli għat-trainees li jakkwistaw esperjenza prattika permezz ta’ xogħolhom u li jpoġġu fil-prattika l-għarfien li akkwistaw matul l-istudji akkademiċi jew il-karrieri professjonali tagħhom fl-oqsma tas-sikurezza marittima, il-komunikazzjoni jew l-amministrazzjoni.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-pajjiżi kandidati li jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-adeżjoni, li għandhom għarfien tajjeb tal-Ingliż. Il-kandidati għandhom ikunu lestew l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja (edukazzjoni universitarja) u akkwistaw diploma sħiħa.

Tul ta’ żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Iva. Determinat każ b’każ

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Settembru

Aktar tagħrif: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


(EMA) L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Postijiet: Amsterdam (The Netherlands)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) topera programm ta’ traineeship maħsub għall-gradwati universitarji. Il-programm jagħti lit-trainees idea tajba tal-EMA u r-rwol tagħha fl-UE u n-network regolatorju Ewropew tal-mediċini u jipprovdihom b’esperjenza ta’ taħriġ professjonali.

Min jista’ japplika: Ċittadini ta’ stat membru tal-UE jew taż-ŻEE li ggradwaw reċentement jew li għamlu lawrija ta’ riċerka universitarja jew li huma studenti tal-università ta’ Erasmus+ jew programm simili.

Tul: 10 xhur 

Bi ħlas: Iva. 25% tal-AD5 step 1 u koeffiċjent ta’ korrezzjoni għan-Netherlands.

Dati tal-Bidu: Ottubru

Aktar tagħrif: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


(EMCDDA), Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

Postijiet: Lisbona (il-Portugall)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships fl-EMCDDA għandhom l-għan li jipprovdu lit-trainees b’għarfien prattiku tal-ħidmiet ta’ aġenzija Ewropea.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE, in-Norveġja u t-Turkija

Tul: 3-8 xhur 

Bi ħlas: Skont il-baġit

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


(ENISA) Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

Postijiet: Ateni (Il-Greċja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Permezz tal-iskema ta’ traineeship tagħha, l-ENISA tibbenefika mill-kontribut ta’ gradwati entużjasti li jistgħu jagħtu perspettiva ġdida u għarfien akkademiku aġġornat, li jtejjeb il-ħidma ta’ kuljum tal-ENISA.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein, li lestew l-ewwel ċiklu ta’ kors universitarju ta’ edukazzjoni għolja u kisbu lawrja sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha

Tul: 3-12-il xahar 

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,000 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


(ERA) L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea

Postijiet: Valenciennes (Franza)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Fl-ERA aħna għandna rwol importanti fl-iżvilupp taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea (SERA), u nistednuk biex tgħinna niksbu l-objettivi ambizzjużi tagħna. Int se tipparteċipa fi proġetti reali relatati mal-isfond speċifiku tiegħek, mal-aqwa professjonisti u f’ambjent tax-xogħol akkoljenti u stimulanti.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji (minimu ta’ 3 snin ta’ studju), li għandhom għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż u ta’ lingwa oħra (għaċ-ċittadini tal-UE, din għandha tkun lingwa uffiċjali tal-UE)

Tul: 3-5-il xahar 

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,200 fix-xahar

Dati tal-Bidu: l-1 ta’ Marzu u l-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


It-traineeships

Postijiet: Turin (l-Italja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-objettivi tal-internships huma li jipprovdu lit-trainees b’esperjenza ta’ xogħol fl-amministrazzjoni ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, biex jiksbu għarfien tal-objettivi u tal-attivitajiet tal-ETF u biex jippermettulhom li japplikaw it-tagħlim tagħhom fil-prattika.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini kemm tal-Istati Membri kif ukoll tal-pajjiżi sħab tal-ETF.

Tul taż-żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


(FRA) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

Postijiet: Vjenna (l-Awstrija)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Wieħed mill-għanijiet tat-traineeship fl-FRA hu li jippermetti lit-trainees jikkontribwixxu għall-missjoni tal-Aġenzija billi jgħinu sabiex id-drittijiet fundamentali jsiru realtà għal kulħadd fl-UE.

Min jista’ japplika: Il-gradwati li lestew tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja (jiġifieri edukazzjoni universitarja) u akkwistaw diploma sħiħa jew l-ekwivalenti tagħha sad-data tal-għeluq għall-applikazzjonijiet. It-trainees jintgħażlu miċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi kandidati tal-UE (l-Albanija, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja, u t-Turkija) u l-kandidati potenzjali (il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Kosovo).

Tul taż-żmien: 9 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Ottubru

Aktar tagħrif: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


(Europol) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

Postijiet: The Hague (The Netherlands)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-Europol toffri opportunitajiet ta’ tagħlim utli ħafna għall-gradwati u l-persuni professjonali. L-internships tagħhom jagħtu ċ-ċans li titieħed esperjenza rappreżentattiva tax-xogħol fil-Europol u li wieħed ikun parti minn tim multikulturali. Kull sena l-Europol toffri numru ta’ internships li jipprovdu l-individwi bl-opportunità li jitgħallmu aktar dwar l-attivitajiet tal-aġenzija u li jpoġġu t-tagħlim u l-ħiliet tagħhom fil-prattika billi jikkontribwixxu għall-missjoni tal-Europol.

Min jista’ japplika: Ċittadini tal-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea, li għandhom livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi ma’ studji universitarji jew taħriġ vokazzjonali kompluti jew għaddejjin rilevanti għall-kompiti tal-Europol u għarfien tajjeb ħafna tal-anqas ta’ żewġ lingwi tal-Unjoni Ewropea (li waħda minnhom għandha tkun l-Ingliż). 

Tul ta’ żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Iva. Madwar €790 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Il-Programm Pan-European Seal

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Din l-iskema tagħti lill-gradwati universitarji żgħażagħ esperjenza unika u diretta tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali u tal-Uffiċċju b’mod partikulari. Hi wkoll opportunità biex jitpoġġa fil-prattika l-għarfien akkwistat matul l-istudji tagħhom, b’mod partikulari fl-oqsma speċifiċi tal-kompetenza tagħhom. Barra minn hekk, hi tgħinhom jifhmu kemm l-objettivi u l-proċeduri relatati mat-trademark tal-Unjoni Ewropea u mas-sistema tad-disinn Komunitarju, kif ukoll il-ksur tal-PI u l-kwestjonijiet ta’ infurzar.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 12-il xahar

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Il-Professjonisti Żgħażagħ

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Dan il-programm tat-traineeship hu intenzjonat biex jipprovdi professjonisti żgħażagħ b’esperjenza prattika tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali u tal-EUIPO b’mod partikulari kif ukoll opportunità biex jitpoġġa fil-prattika l-għarfien akkwistat matul l-istudji tagħhom u l-ewwel esperjenzi professjonali tagħhom, b’mod partikulari fl-oqsma speċifiċi tal-kompetenza tagħhom.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 12-il xahar u ġimagħtejn

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Bejn l-1 ta’ Settembru u l-15 ta’ Ottubru.

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - L-Impjegati Żgħażagħ tal-PI

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EUIPO joffri traineeships assistiti b’għotja ta’ flus lill-persunal żagħżugħ minn uffiċċji nazzjonali u internazzjonali tal-proprjetà industrijali. Dawn il-kollokamenti joffru taħriġ tekniku f’oqsma speċifiċi tal-amministrazzjoni tal-PI, b’mod partikulari tat-trademarks u tad-disinni. Huma joffru l-opportunità li wieħed jitgħallem dwar is-servizzi tar-reġistrazzjoni elettronika tal-EUIPO, li josserva t-tekniki u l-istrateġijji tal-maniġment u li jifhem il-bażijiet tad-data u l-għarfien tekniku tal-EUIPO. It-trainees jaħdmu wkoll f’oqsma speċifiċi ta’ għarfien espert oħrajn bħar-riżorsi umani, il-komunikazzjonijiet jew it-teknoloġija tal-informazzjoni.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 5 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - It-Traineeships Bla Ħlas

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Dan il-programm ta’ traineeship hu intenzjonat għall-gradwati universitarji li, matul l-istudji tagħhom jew b’xi mod ieħor, diġà akkwistaw xi esperjenza inizjali fl-oqsma tax-xogħol tal-Uffiċċju.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 2-6 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


(SatCen) Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

Postijiet: Torrejon de Ardoz (Spain)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships fis-SatCen għandhom l-għan li jippermettu lit-trainees jiksbu esperjenza prattika u għarfien dwar ix-xogħol ta’ kuljum tas-SatCen u biex jipprovdu lis-SatCen bil-kontribuzzjoni ta’ trainees li jwettqu kompiti speċifiċi ta’ utilità għas-SatCen u b’hekk jirċievi input minn gradwati reċenti li jġibu għarfien akkademiku aġġornat.

Min jista’ japplika: Ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew stati terzi li ffirmaw l-Anness dwar id-dispożizzjonijiet dwar l-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi terzi mal-attivitajiet tas-SatCen

Tul: 2-6 xhur (tista’ tittawwal sa 12-il xahar)

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,000 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka

Postijiet: Geel (Belgium), Ispra (Italja), Karlsruhe (il-Ġermanja), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Istituzzjoni/Aġenzija: Joint Research Centre
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-JRC joffri ambjent ta’ riċerka stimulanti, multikulturali u multidixxiplinari għat-trainees. Hemm żewġ tipi ta’ traineeship:

1. taħriġ relatat mal-preparazzjoni ta’ teżi għal lawrja universitarja;

2. taħriġ wara l-edukazzjoni universitarja (jew l-ekwivalenti tagħha) fi żmien 5 snin wara l-aħħar lawrja universitarja.

Min jista’ japplika: ċittadini tal-Istati Membri tal-UE, ta’ pajjiżi kandidati li jibbenefikaw minn strateġija ta' qabel l-adeżjoni u pajjiżi oħra li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-Programm Qafas.

Tul: minn 3 sa 5 xhur 

Bi ħlas: iva. Skont il-post tar-reklutaġġ.

Dati tal-Bidu: il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


(EUROJUST) L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Postijiet: The Hague (The Netherlands)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Matul is-sena, il-Eurojust toffri numru ta’ internships biex tipprovdi lill-individwi bl-opportunità li jitgħallmu aktar dwar l-attivitajiet tal-organizzazzjoni tagħna, u jpoġġu t-tagħlim u l-ħiliet tagħhom fil-prattika billi jikkontribwixxu għall-missjoni tal-Eurojust. 

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi kandidati li lestew jew attwalment għaddejjin b’livell ta’ edukazzjoni li tikkorrispondi ma’ studji universitarji jew ma’ taħriġ vokazzjonali rilevanti għall-kompiti tal-internship fil-Eurojust jew, b’mod alternattiv, għandhom esperjenza professjonali rilevanti li se tkun qed tibbenefika l-internship.

Tul taż-żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Le.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


(CDT) Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea

Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni joffri traineeships, b’mod speċjali lil studenti mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u lil ċittadini minn pajjiżi kandidati li jixtiequ jakkwistaw fehim tal-oqsma ta’ attività taċ-Ċentru u li jiksbu esperjenza personali f’ambjent multikulturali u multilingwi, bl-opportunità li jagħmlu l-kuntatti.

Min jista’ japplika: kandidati li lestew tal-anqas erba’ semestri ta’ studji universitarji jew edukazzjoni ekwivalenti f’qasam ta’ interess għaċ-Ċentru u li għandhom xi ftit tal-esperjenza inizjali f’wieħed mill-oqsma ta’ attività taċ-Ċentru. Il-kandidati għandu jkollhom għarfien sħiħ ta’ waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u ħakma sodisfaċenti ta’ lingwa oħra tal-UE. 

Tul ta’ żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Iva. 25% tas-salarju bażiku ta’ kull xahar ta’ membru temporanju tal-persunal fil-grad AD5, step 1.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Traineeships

Postijiet: Bilbao (Spain), Brussell (il-Belġju)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-għanijiet tat-traineeship fl-EU-OSHA huma li l-apprendisti jingħataw ċans li jifhmu l-objettivi u l-attivitajiet tal-Aġenzija, jiksbu esperjenza prattika u għarfien tal-ħidma ta’ kuljum tal-EU-OSHA u jingħataw l-opportunità li jaħdmu f’ambjent varjat, multikulturali u multilingwistiku, u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ fehim reċiproku, fiduċja u tolleranza.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Liechtenstein (partijiet mill-ftehim ŻEE). Il-kandidati għandu jkollhom għarfien tajjeb ta’ tnejn mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Tul: 6 xhur (possibbiltà għal estensjoni oħra ta’ sitt xhur).

Bi ħlas: Iva. Madwar €1,190 fix-xahar

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Settembru.

Aktar tagħrif: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Traineeships

Postijiet: Frankfurt (Germany)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

 

Min jista’ japplika: It-trainees jintgħażlu minn ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u pajjiżi kandidati mal-adeżjoni tagħhom. Il-kandidati jridu jkunu attwalment reġistrati fi programm ta’ lawrja universitarja jew ikunu kisbu lawrja universitarja. M’hemmx livell universitarju minimu meħtieġ biex wieħed jidħol fil-programm ta’ traineeship.

Tul taż-żmien: 1-6 xhur.

Bi ħlas: Iva. Madwar EUR 1,300 fix-xahar.

Dati tal-Bidu: varjabbli.

Aktar tagħrif: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Traineeships

Miftuħa għal applikazzjoni: 29/04/2019 - 00:00
Data tal-għeluq: ebda skadenza ta' żmien għall-applikazzjoni
Postijiet: Ljubljana (is-Slovenja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

 

Il-Programm ta’ Traineeship huwa prinċipalment immirat għall-gradwati universitarji żgħażagħ, mingħajr ma jiġu esklużi dawk li, fil-qafas tat-tagħlim tul il-ħajja, dan l-aħħar kisbu lawrja universitarja u huma fil-bidu ta’ karriera professjonali ġdida. 

Min jista’ japplika: 

 • Ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li għandhom 18-il sena jew aktar.
 • L-applikanti jrid ikollhom livell ta’ edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji mitmuma, iċċertifikati b’diploma (mogħtija fl-Istati Membri tal-UE jew li huma soġġetti għaċ-ċertifikati ta’ ekwivalenza maħruġa mill-Awtoritajiet tal-Istati Membri), meta l-perjodu normali tal-edukazzjoni universitarja jkun ta’ tliet snin jew aktar.
 • L-applikanti ma jistgħux ikunu diġà bbenefikaw jew jibbenefikaw minn kwalunkwe tip ta’ traineeship fi ħdan istituzzjoni jew korp tal-Unjoni Ewropea jew ikollhom xi tip ta’ impjieg fi ħdan istituzzjoni jew korp tal-Unjoni Ewropea.

Tul taż-żmien: 6 xhur

Bi ħlas: Iva. EUR 600 (Għotja ta’ kull xahar) u EUR 350 (Allokazzjoni ta’ Akkomodazzjoni).

Dati tal-Bidu: L-1 ta’ Settembru jew l-1 ta’ Marzu.

Aktar tagħrif: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Traineeships (profili amministrattivi)

Miftuħa għal applikazzjoni: 08/05/2020 - 12:00
Data tal-għeluq: 31/01/2021 - 12:00(ħin ta' Brussell)
Postijiet: Paris (France)
Istituzzjoni/Aġenzija: (EBA) Awtorità Bankarja Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EBA qed torganizza sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi pożizzjonijiet ta’ traineeship. L-għan tal-programm ta’ traineeship huwa li jipprovdi lill-gradwati reċenti b’esperjenza unika u diretta tal-ħidma tal-EBA, filwaqt li jifhmu l-objettivi u l-għanijiet tar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza finanzjarji b’mod ġenerali, u l-objettivi tal-EBA b'mod speċifiku.

Min jista’ japplika: Gradwati reċenti

Tul ta’ żmien: 6 xhur bil-possibbiltà ta’ estensjoni oħra ta’ 6 xhur (għal massimu ta’ 12-il xahar b’kollox)

Bi ħlas: skont id-Deċiżjoni tal-EBA dwar it-Traineeships (disponibbli fis-sit web tal-EBA)

Dati tal-Bidu: varji

Aktar tagħrif: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Traineeships (profili tekniċi)

Miftuħa għal applikazzjoni: 06/11/2020 - 12:00
Data tal-għeluq: ebda skadenza ta' żmien għall-applikazzjoni
Postijiet: Paris (France)
Istituzzjoni/Aġenzija: (EBA) Awtorità Bankarja Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EBA qed torganizza sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi pożizzjonijiet ta’ traineeship bi profil tekniku f’li ġejjin:

 1. Id-Dipartiment tal-Analiżi Ekonomika u l-Istatistika (EAS);
 2. Id-Dipartiment tar-Regolament Prudenzjali u tal-Politika Superviżorja (PRSP) u l-Unità tal-Koordinazzjoni tal-Politika (PAC);
 3. Id-Dipartiment tas-Swieq Bankarji, l-Innovazzjoni u l-Konsumaturi (BMIC);
 4. L-Unità legali.

L-għan tal-programm ta’ traineeship huwa li jipprovdi lill-gradwati reċenti b’esperjenza unika u diretta fil-kontribut għall-ħidma ta’ kuljum tal-EBA u l-fehim tal-objettivi u l-għanijiet tar-regolamentazzjoni finanzjarja.

Min jista’ japplika: Gradwati reċenti

Tul ta’ żmien: 6 xhur bil-possibbiltà ta’ estensjoni oħra ta’ 6 xhur (għal massimu ta’ 12-il xahar b’kollox)

Bi ħlas: skont id-Deċiżjoni tal-EBA dwar it-Traineeships (disponibbli fuq is-sit web tal-EBA)

Dati tal-Bidu: varji

Aktar tagħrif: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Traineeships

Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Il-GSA toffri traineeships bi ħlas f’dipartimenti differenti.

Min jista’ japplika: 

 • Il-gradwati tal-università, li huma ċittadini ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 
 • Il-kandidati għandu jkollhom għarfien tajjeb ta’ żewġ lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
 • L-applikanti ma wettqux traineeship qabel fil-GSA.

Tul tal-kuntratt 6 xhur

Possibbiltà ta’ tiġdid: iva

Bi ħlas: iva. €1,000 (Għotja ta’ kull xahar)

Aktar tagħrif: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing