Stages

De stageprogramma’s van de EU bieden een unieke kans om te proeven van wat een loopbaan bij de EU inhoudt.

Dankzij de stageprogramma's van de EU kunnen elk jaar meer dan 2 000 stagiairs beroepservaring opdoen, hun netwerk uitbreiden en de academische theorie in de praktijk brengen. De meeste instellingen, organen en agentschappen van de EU organiseren stages die gewoonlijk meerdere maanden duren.

Stages geven een goed beeld van de werkzaamheden van de EU. Er zijn stages op allerlei gebieden, zoals mededingingsrecht, personeelszaken, milieubeleid, communicatie en nog veel meer.

Elke instelling, elk orgaan en elk agentschap van de EU voert zijn eigen selectieprocedures voor stages uit.

In het vervolgkeuzemenu hieronder kun je zoeken naar beschikbare stagemogelijkheden door verschillende instellingen, organen en agentschappen van de EU te selecteren.

Let op: niet alle beschikbare stageprogramma’s staan op deze site.

 

Stages

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 29/04/2019 - 00:00
Solliciteer voor: Geen uiterste termijn
Standplaatsen: Ljubljana Slovenië)

 

De stages zijn vooral bestemd voor jonge afgestudeerden, maar staan ook open voor ouderen die in het kader van hun permanente educatie onlangs een universitair diploma hebben behaald en aan het begin van een nieuwe carrière staan. 

Voor wie? 

  • Onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die 18 jaar of ouder zijn.
  • Kandidaten moeten beschikken over het diploma van een universitaire opleiding met een nominale duur van minstens drie jaar (of over een door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven gelijkwaardigheidscertificaat).
  • Ze mogen niet al eerder stage gelopen of gewerkt hebben bij een instelling of orgaan van de Europese Unie.

Hoe lang? 6 maanden

Betaald? Ja. Een stagevergoeding van 600 euro per maand en een tegemoetkoming in de verblijfkosten van 350 euro per maand.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september en op 1 maart.