Stages

Wil je wel eens proeven van een carrière bij de EU, dan kun je je opgeven voor een stage.

Jaarlijks krijgen meer dan 1.900 jongeren de kans om via een stage beroepservaring op te doen, hun talenten te ontwikkelen en hun kennis van de EU te vergroten. De meeste EU-instellingen organiseren stages voor afgestudeerde jongeren, die gewoonlijk drie tot vijf maanden duren.

Er zijn stages op allerlei gebieden, die een goed beeld geven van wat werken bij de EU inhoudt. Het werk is sterk afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mededingingsrecht of personeelszaken, maar ook om milieubeleid of communicatie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De EU-instellingen en -agentschappen hebben allemaal hun eigen selectieprocedure voor stagiairs. Hieronder vind je een paar verschillende stagemogelijkheden. Het kan zijn dat niet alle beschikbare stagemogelijkheden op deze website staan.

 

Stages

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 29/04/2019 - 00:00
Solliciteer voor: Geen uiterste termijn
Standplaatsen: Ljubljana Slovenië)

 

De stages zijn vooral bestemd voor jonge afgestudeerden, maar staan ook open voor ouderen die in het kader van hun permanente educatie onlangs een universitair diploma hebben behaald en aan het begin van een nieuwe carrière staan. 

Voor wie? 

  • Onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die 18 jaar of ouder zijn.
  • Kandidaten moeten beschikken over het diploma van een universitaire opleiding met een nominale duur van minstens drie jaar (of over een door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven gelijkwaardigheidscertificaat).
  • Ze mogen niet al eerder stage gelopen of gewerkt hebben bij een instelling of orgaan van de Europese Unie.

Hoe lang? 6 maanden

Betaald? Ja. Een stagevergoeding van 600 euro per maand en een tegemoetkoming in de verblijfkosten van 350 euro per maand.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september en op 1 maart.