Stáže

Programy stáží EÚ ponúkajú jedinečnú príležitosť zistiť, o čom je kariéra v EÚ.

Každoročne si viac ako 2 000 stážistov zvyšuje odborné zručnosti, rozširuje sieť kontaktov a uvádza do praxe akademickú teóriu prostredníctvom programov EÚ pre stážistov. Väčšina inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ organizuje stáže, ktoré zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov.

Stáže ponúkajú skvelý pohľad na činnosť EÚ a sú dostupné v širokej škále oblastí, ako sú právo hospodárskej súťaže, ľudské zdroje, environmentálna politika, komunikácia a mnohé ďalšie.

Každá inštitúcia, orgán a agentúra EÚ vykonávajú svoje vlastné výberové konania na stáže.

V rozbaľovacej ponuke nižšie môžete vyhľadávať dostupné možnosti stáže výberom z jednotlivých inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ.

Na tejto stránke však nemusia byť uvedené všetky dostupné programy stáží.

 

Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/04/2019 - 00:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)

 

Program stáží sa zameriava najmä na mladých absolventov vysokých škôl. To však neznamená, že by sa o tieto stáže nemohli uchádzať aj tí, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania získali vysokoškolský diplom iba nedávno a sú na začiatku novej profesionálnej dráhy. 

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
  • Žiadatelia musia mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému minimálne trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom udeleným v niektorom z členských štátoch EÚ alebo osvedčením o rovnocennosti vydaným orgánmi členských štátov.
  • Podmienkou je, že žiadatelia neboli a nie sú na žiadnej stáži v rámci inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ani neboli a nie sú v zamestnaneckom pomere akéhokoľvek druhu v žiadnej z inštitúcií alebo orgáne Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 600 EUR (mesačný grant) a 350 EUR (príspevok na ubytovanie).

Dátumy nástupu: 1. septembra alebo 1. marca.