Stáže

Ak by ste si chceli vyskúšať, aké to je pracovať pre inštitúcie EÚ, neváhajte a prihláste sa na stáž.

Každý rok sa môže približne 1 900 mladých ľudí zúčastniť na stážach ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Väčšina inštitúcií EÚ organizuje pre mladých absolventov univerzít stáže, z ktorých každá trvá zvyčajne 3 až 5 mesiacov.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď.

Výberové konania na stáže organizujú samostatne jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Pozrite si, aké rôzne príležitosti sú k dispozícii. Na tejto stránke však nemusia byť uvedené všetky ponúkané príležitosti.

 

Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/04/2019 - 00:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)

 

Program stáží sa zameriava najmä na mladých absolventov vysokých škôl. To však neznamená, že by sa o tieto stáže nemohli uchádzať aj tí, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania získali vysokoškolský diplom iba nedávno a sú na začiatku novej profesionálnej dráhy. 

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
  • Žiadatelia musia mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému minimálne trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom udeleným v niektorom z členských štátoch EÚ alebo osvedčením o rovnocennosti vydaným orgánmi členských štátov.
  • Podmienkou je, že žiadatelia neboli a nie sú na žiadnej stáži v rámci inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ani neboli a nie sú v zamestnaneckom pomere akéhokoľvek druhu v žiadnej z inštitúcií alebo orgáne Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 600 EUR (mesačný grant) a 350 EUR (príspevok na ubytovanie).

Dátumy nástupu: 1. septembra alebo 1. marca.