Stáže

Ak by ste si chceli vyskúšať, aké to je pracovať pre inštitúcie EÚ, neváhajte a prihláste sa na stáž.

Každý rok sa môže približne 1 900 mladých ľudí zúčastniť na stážach ponúkaných EÚ a zlepšiť si tak svoje odborné zručnosti, osobnostné schopnosti a znalosti o Únii. Väčšina inštitúcií EÚ organizuje pre mladých absolventov univerzít stáže, z ktorých každá trvá zvyčajne 3 až 5 mesiacov.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Príležitosti pre stážistov ponúkajú útvary, ktoré sa zaoberajú napr. právom hospodárskej súťaže, ľudskými zdrojmi, environmentálnou politikou, komunikáciou atď.

Výberové konania na stáže organizujú samostatne jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Pozrite si, aké rôzne príležitosti sú k dispozícii. Na tejto stránke však nemusia byť uvedené všetky ponúkané príležitosti.

 


Stáže Roberta Schumana

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/11/2020 - 00:00
Dátum uzávierky: 30/11/2020 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Iné mestá EÚ, Štrasburg (Francúzsko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky parlament
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží Roberta Schumana je prispieť k vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a poskytnúť prehľad o činnosti Európskeho parlamentu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace v inštitúcii alebo orgáne EÚ.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 €

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Platené stáže v Rade Európskej únie

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/02/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: 15/03/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

V závislosti od potrieb služby budú každodenné pracovné povinnosti stážistu vo všeobecnosti rovnaké ako pracovné činnosti úradníkov – administrátorov na začiatku kariéry, napr. príprava stretnutí a vypracúvanie zápisníc, zúčastňovanie sa na zasadnutiach výboru Coreper a prípravných orgánov Rady, prieskum v súvislosti s určitým projektom, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie a písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v ďalších inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí do uzávierky prihlášok ukončili aspoň prvý stupeň univerzitného štúdia a majú diplom alebo rovnocenné osvedčenie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: áno. 1 220,78 EUR mesačne, náhrada cestovných výdavkov a poukaz na zľavu do reštaurácie GSR.

Dátum nástupu:

 • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v auguste/septembri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
 • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).

Ďalšie informácie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Povinné neplatené stáže v Rade Európskej únie

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/02/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: 15/03/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

V závislosti od potrieb konkrétneho útvaru každodenná práca stážistu vo všeobecnosti zodpovedá práci začínajúcich nižšie postavených úradníkov na pozícii administrátora a zahŕňa napríklad: prípravu stretnutí a vypracúvanie zápisníc, účasť na stretnutiach Coreperu a prípravných orgánov Rady, rešerš projektov, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie, písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v iných inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Tieto stáže sú vyhradené pre vysokoškolských študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a ktorí musia absolvovať povinnú odbornú prípravu ako súčasť svojho štúdia.

Trvanie: 2 až 5 mesiacov 

Platená stáž: Nie, len náhrada cestovných výdavkov. Poukaz na zľavu do reštaurácie GSR. Zdravotné/úrazové poistenie.

Dátumy nástupu:

 • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v septembri/októbri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
 • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).

Ďalšie informácie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Rada Európskej únie – Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 15/02/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: 15/03/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Rada Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

 

V závislosti od potrieb konkrétneho útvaru každodenná práca stážistu vo všeobecnosti zodpovedá práci začínajúcich nižšie postavených úradníkov na pozícii administrátora a zahŕňa napríklad: prípravu stretnutí a vypracúvanie zápisníc, účasť na stretnutiach Coreperu a prípravných orgánov Rady, rešerš projektov, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie, písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v iných inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Tieto stáže sú vyhradené pre absolventov vysokých škôl a vysokoškolských študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a majú uznané zdravotné postihnutie.

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: áno. 1 220,78 EUR mesačne, náhrada cestovných výdavkov a poukaz na zľavu do reštaurácie GSR. Stážista so zdravotným postihnutím môže po predložení náležitého odôvodnenia dostať dodatočnú sumu až do výšky polovice štipendia.

Dátumy nástupu:

 • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v septembri/októbri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
 • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).

Ďalšie informácie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 05/01/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: 29/01/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Grange (Írsko), Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európska komisia
Druh zmluvy: Stážisti

Na programe stáží Európskej komisie sa môžu zúčastniť absolventi vysokých škôl z celého sveta.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Môže ísť o oblasť práva hospodárskej súťaže, ľudských zdrojov, environmentálnej politiky, komunikácie atď.

Stážisti vykonávajú tie isté úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to môže znamenať organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach. Niektoré úlohy sú viac špecifické pre jednotlivé odbory. Napríklad právnici v Komisii budú robiť celkom iné veci ako ekonómovia na Dvore audítorov alebo úradníci v Parlamente.

Kto sa môže prihlásiť: Prihlásiť sa môžu čerství absolventi vysokých škôl v ľubovoľnom odbore, ktorým už bol udelený titul (ak ešte nedošlo k oficiálnemu udeľovaniu titulov, môžete namiesto diplomu predložiť výpis výsledkov štúdia). Stážisti nemusia byť občanmi EÚ (malý počet miest je rezervovaných aj pre občanov krajín mimo EÚ), ale vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných jazykov Únie. Pracovné skúsenosti a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 176,83 € od 1. marca 2018 a náhrada cestovných výdavkov.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október 

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/stages/


Súdny dvor Európskej únie – tlmočnícke stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Tlmočnícke stáže sú zamerané najmä na čerstvých absolventov v odbore konferenčné tlmočníctvo, ktorých jazyková kombinácia je zaujímavá pre riaditeľstvo pre tlmočenie. Cieľom je umožniť novo kvalifikovaným tlmočníkom zdokonaľovať si tlmočnícke zručnosti pod dohľadom, a to najmä v oblasti právneho tlmočenia, ktoré zahŕňa prípravu spisov, terminologický výskum a praktické cvičenia v „tichej kabíne“.

Kto sa môže prihlásiť: Čerství absolventi v odbore konferenčné tlmočníctvo s diplomom, ktorí pasívne ovládajú francúzskych jazyk.

Trvanie: 10 – 12 týždňov

Ďalšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Súdny dvor Európskej únie
Druh zmluvy: Stážisti

Každý rok ponúka Súdny dvor Európskej únie obmedzený počet platených stáží v trvaní piatich mesiacov. Stáže sa zvyčajne vykonávajú v rámci riaditeľstva pre právne preklady, riaditeľstva pre rešerše a dokumentáciu, riaditeľstva pre komunikáciu, riaditeľstva pre protokolárne záležitosti a návštevy, úradu právneho poradcu pre správne veci, kancelárie Všeobecného súdu alebo riaditeľstva pre tlmočenie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi práva alebo politických vied (so zameraním na právo) so znalosťou francúzskeho jazyka.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 120 EUR na mesiac 

Dátumy nástupu: 1. marca a 1. októbra 

Ďalšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Európska centrálna banka

Miesto(-a): Frankfurt (Germany)
Inštitúcia/agentúra: Európska centrálna banka
Druh zmluvy: Stážisti

Program stáží ECB vám ponúka príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré ste získali počas štúdia a lepšie pochopiť, čo to znamená pracovať pre Európu. Ako stážista získate prehľad o činnostiach ECB a budete môcť prispieť k napĺňaniu jej poslania. Úlohy, ktoré budete vykonávať, podliehajú dohľadu a menia sa v závislosti od konkrétneho pracoviska. Ako príklad môžeme uviesť prípravu rešerší, vypracúvanie návrhov správ, zostavovanie štatistických údajov, plnenie operačných úloh a účasť na ad hoc štúdiách.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členského štátu EÚ alebo pristupujúcej krajiny, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky)

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov (možno raz predĺžiť celkovo na 12 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Približne 1 050 EUR mesačne

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/05/2021 - 00:01
Dátum uzávierky: 30/06/2021 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky dvor audítorov
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky dvor audítorov organizuje stáže trikrát do roka v oblastiach, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo).

Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov.

Platená stáž: Áno. Približne 1 350 EUR (v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov).

Dátumy nástupu: 1. februára, 1. mája a 1. septembra každého roku.

Ďalšie informácie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Druh zmluvy: Stážisti

EÚ už dlhé roky ponúka stáže v delegáciách EÚ na celom svete. Stáže sa organizujú v zásade pre študentov a mladých absolventov vysokých škôl. Ide o vzdelávací projekt bez zmluvného alebo pracovnoprávneho vzťahu s delegáciou.

Kto sa môže prihlásiť: Stáže v delegáciách EÚ sú v závislosti od konkrétneho piliera otvorené pre občanov EÚ, občanov kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení s EÚ, a pre štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny. Ak sa chcú žiadatelia uchádzať o platené stáže, musia byť absolventmi univerzitného alebo rovnocenného vysokoškolského štúdia aspoň na úrovni bakalára. V prípade záujmu o neplatené povinné stáže musia byť žiadatelia študentmi 3., 4. alebo 5. ročníka univerzity alebo inej vysokej školy. Uchádzači musia ovládať pracovný jazyk delegácie EÚ a znalosť úradného jazyka hostiteľskej krajiny by bola výhodou.

Trvanie: maximálne 6 mesiacov

Platená stáž: pre mladých absolventov s menej ako ročnou odbornou praxou.
Neplatená povinná stáž: pre študentov, ktorí už majú pobyt v hostiteľskej krajine a študujú v nej.

Ďalšie informácie: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ponúka dvakrát ročne stáže absolventom vysokých škôl. Sú príležitosťou dozvedieť sa viac o úlohách a činnostiach EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne

Dátumy nástupu: 16. februára a 16. septembra

Ďalšie informácie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Krátkodobé stáže v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Občas sa ponúkajú neplatené stáže na krátke obdobia bez obmedzenia veku.

Kto sa môže prihlásiť: Študenti vysokých škôl a čerství absolventi

Trvanie: 1 mesiac až 3 mesiace

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Počas stáže vo Výbore regiónov sa ocitnete uprostred dynamického politického diania. Oboznámite sa s cieľmi Výboru regiónov a s jeho prácou v záujme európskej integrácie. Každý stážista, resp. každá stážistka je pridelený(-á) na určitý útvar Výboru regiónov. Typ práce závisí vo veľkej miere od konkrétneho oddelenia. Niektoré oddelenia sú viac politicky orientované, iné majú viac administratívny ráz. Typ pridelenej práce sa vo všeobecnosti rovná práci výkonného úradníka v platovej triede AD5.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl z členskej krajiny EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, s dôkladnou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo angličtiny).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 € mesačne

Dátum nástupu: 16. február a 16. september

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stáže Výboru regiónov pre štátnych úradníkov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Tieto stáže majú preniesť poznatky a skúsenosti zainteresovaných strán do politických procesov Výboru regiónov a zároveň poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom praktické poznatky a spätnú väzbu o činnosti Výboru regiónov. Účastníci stáže získajú všeobecný prehľad o cieľoch európskej kooperácie a integrácie prostredníctvom práce Výboru regiónov a budú mať príležitosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Úradníci miestnych, regionálnych alebo národných orgánov v členských štátoch EÚ alebo v krajine, ktorá je oficiálnym kandidátom na pristúpenie. Uchádzači by mali byť odborníkmi pracujúcimi na mieste s povinnosťami zodpovedajúcimi úrovni administrátora EÚ.

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov)

Platená stáž: Nie. Mzdu zabezpečuje vysielajúca inštitúcia.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krátkodobé študijné pobyty vo Výbore regiónov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Študijný pobyt vo Výbore regiónov umožní príjemcom ukončiť konkrétny projekt a zároveň získať jedinečné, osobné skúsenosti v oblasti fungovania Výboru regiónov. Stážisti získajú praktické skúsenosti a poznatky o každodennej činnosti jednotlivých oddelení výboru a majú možnosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, absolventi aspoň bakalárskeho stupňa štúdia,

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov v závislosti od dostupných zdrojov)

Platená stáž: Nie.

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: (EIB) Európska investičná banka
Druh zmluvy: Stážisti

EIB ponúka obmedzený počet stáží pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí chcú získať prehľad o činnostiach banky alebo získať skúsenosti v oblasti, ktorá je predmetom ich študijného záujmu. K dispozícii sú 4 rôzne programy stáží: EIB, FEMIP, EPTATF a AKT.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a kandidátskych krajín (v súčasnosti Turecko, Srbsko a Čierna Hora) s odbornou praxou kratšou ako jeden rok.

Trvanie: 1 – 5 mesiacov (6 mesiacov na žiadosť vysokej školy).

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. februára/1. marca/1. septembra/1. októbra

Ďalšie informácie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Nástroj pre euro-stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP)

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: (EIB) Európska investičná banka
Druh zmluvy: Stážisti

Kto sa môže zúčastniť? Občania Alžírska, Egypta, Palestíny*, Izraela, Jordánska, Libanonu, Maroka a Tuniska.

Trvanie: 6 mesiacov (maximálne 1 rok).

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. september/1. október.

* Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke.

Ďalšie informácie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Trustový fond pre technickú pomoc Východnému partnerstvu (ETPATF)

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: (EIB) Európska investičná banka
Druh zmluvy: Stážisti

Kto sa môže zúčastniť? Občania Azerbajdžanu – s výhradou podpísanej rámcovej dohody – Arménska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

Trvanie: 6 mesiacov (maximálne 1 rok).

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. september/1. október.

Ďalšie informácie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

Africké, karibské a tichomorské krajiny (AKT)

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: (EIB) Európska investičná banka
Druh zmluvy: Stážisti

Kto sa môže zúčastniť? Občania týchto štátov: Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cookove ostrovy, Čad, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Eritrea, Etiópia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Kiribati, Komory, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mauritánia, Mikronézia, Mozambik, Namíbia, Nauru, Niger, Nigéria, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Surinam, Svazijsko, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Šalamúnove ostrovy, Tanzánia, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východný Timor, Zambia, Zimbabwe.

Trvanie: 6 mesiacov (maximálne 1 rok).

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. september/1. október.

Ďalšie informácie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Štrasburg (Francúzsko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky ombudsman
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky ombudsman ponúka stáže pre absolventov univerzít alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny záujem o verejnú správu Európskej únie, a najmä o to, ako táto správa ovplyvňuje životy občanov.

Stáže majú poskytnúť čerstvým absolventom praktické skúsenosti v oblasti práce európskeho ombudsmana a umožniť im uplatniť vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Medzi úlohy stážistov v závislosti od charakteru konkrétnej stáže bude patriť pomoc pri preskúmaní sťažností, pomoc v oblasti médií a komunikácie, práca na projektoch IT alebo výskume súvisiacom s prácou ombudsmana. Stážisti pracujú pod priamym dohľadom úradníka alebo zamestnanca kancelárie ombudsmana, zvyčajne vedúceho útvaru alebo úradníka na rovnocennej pozícii.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, s vysokoškolským vzdelaním trvajúcim aspoň 3 roky alebo s diplomom v jednom z odborov uvedených v oznámení o stáži.

Trvanie: Maximálne 1 rok (v závislosti od výkonnosti).

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 EUR mesačne v Bruseli a približne 1 600 EUR mesačne v Štrasburgu.

Dátumy nástupu: 1. január a 1. september

Ďalšie informácie: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

EDPS ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl príležitosť uviesť do praxe poznatky získané počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Stáže umožnia stážistom získať praktické skúsenosti s každodennou činnosťou EDPS a takisto s ochranou údajov vo všeobecnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (tri roky vysokoškolského vzdelania) a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 950 EUR mesačne

Dátum nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Miesto(-a): Warsaw (Poland)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra Frontex uvíta žiadosti od uchádzačov s veľkou motiváciou, ktorí majú rozmanité vzdelanostné a profesijné základy a chcú prispieť k práci agentúry a využiť pritom svoje odborné znalosti a záujmy. Program stáží agentúry Frontex poskytuje príležitosť nadobudnúť praktické pracovné skúsenosti so spoluprácou v oblasti vonkajších hraníc Európskej únie, získať znalosti o Európskej únii, jej inštitúciách a činnosti a využiť v praxi vedomosti získané počas štúdia či práce.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie alebo štátov pridružených k schengenskému priestoru, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie, ekvivalent vysokoškolského štúdia alebo štúdium v oblasti presadzovania práva) súvisiaceho s činnosťou agentúry Frontex a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent (ukončené minimálne 3 roky štúdia – aspoň bakalársky titul alebo jeho ekvivalent).

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 720 EUR mesačne.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Miesto(-a): Cologne (Germany)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ponúka čerstvým absolventom, ako aj vysokoškolským študentom príležitosti vo všetkých oblastiach činnosti organizácie. Cieľom stáží je sprostredkovať poznatky o agentúre a jej úlohe v rámci činností Európskej únie.

Kto sa môže prihlásiť: Občania jedného z členských štátov EASA alebo krajiny so štatútom pozorovateľa v správnej rade EASA, ktorých znalosti sú relevantné pre činnosti agentúry

Trvanie: 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


(CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania:

Miesto(-a): Thessaloniki (Greece)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáže v stredisku Cedefop je umožniť absolventom vysokých škôl a študentom doktorandského štúdia získať jedinečné a priame skúsenosti v oblasti fungovania tohto strediska a inštitúcií EÚ vo všeobecnosti. Stáž je okrem toho zameraná na priblíženie zámerov a cieľov integračného procesu a politiky EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent.

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. 919,40 EUR mesačne pre zahraničných stážistov ako aj stážistov s pobytom v Grécku, ktorí sa do Solúna na obdobie stáže musia presťahovať, a 689,50 EUR mesačne pre stážistov s pobytom v Solúne.

Dátum nástupu: 1. október

Ďalšie informácie: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Európska chemická agentúra (ECHA)

Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Inštitúcia/agentúra: (ECHA) Európska chemická agentúra
Druh zmluvy: Stážisti

Ročne je dostupných až 20 stáží pre absolventov vo vedeckých oblastiach, ako sú chémia, toxikológia, biológia, environmentálne vedy a technológie, ako aj v oblasti správy, ako sú právo, komunikácia, financie, ľudské zdroje a informačné a komunikačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: marec a september

 

Ďalšie informácie: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Stáže

Miesto(-a): Parma (Italy)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EFSA ponúka platené stáže talentovaným a vysokokvalifikovaným mladým odborníkom na začiatku ich kariéry v oblastiach podľa vlastného výberu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl so znalosťou angličtiny na úrovni B2, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, ako aj absolventi z tretích krajín.

Trvanie: 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno, grant vo výške 1 150 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: November/február (môžu sa líšiť, prečítajte si výzvu).

Ďalšie informácie: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v nadácii Eurofound je okrem iného poskytnúť čerstvým univerzitným absolventom jedinečnú a priamu skúsenosť s fungovaním nadácie v širšom európskom a inštitucionálnom kontexte a umožniť im získať praktické skúsenosti a znalosti o jej každodennej práci.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí ukončili prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. 

Trvanie: 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o najviac 6 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Okolo 1 410 EUR.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Stáže

Miesto(-a): Vilnius (Lithuania)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v zásade je: poskytnúť skúsenosti z odbornej prípravy na pracovisku v hlavných oblastiach činnosti inštitútu, prehĺbiť a uplatniť poznatky získané počas štúdia alebo pracovného života, poskytnúť praktické poznatky o práci agentúr a inštitúcií EÚ a umožniť stážistom získať pracovné skúsenosti v agentúre EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo krajiny EZVO, prípadne krajiny spĺňajúcej kritériá nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Trvanie: do 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 750 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy)

Miesto(-a): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom programu stáží Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) je podpora povedomia, znalostí a porozumenia, pokiaľ ide o úlohu F4E v rámci projektu ITER aj európskeho kontextu, ako aj poskytnutie odbornej prípravy absolventom vysokoškolského vzdelania v oblasti jadrového inžinierstva, fyziky, správy a komunikácií.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci jedného z členských štátov EÚ alebo Švajčiarska, ktorí absolvovali minimálne 3 roky vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň) a majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka.

Trvanie: od 4 do 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne a náhrada cestovných nákladov

Dátum nástupu: október

 

Ďalšie informácie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 13/11/2020 - 00:00
Dátum uzávierky: 14/12/2020 - 22:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom programu stáží je poskytnúť stážistom pracovné skúsenosti v oblasti právnych predpisov o námornej bezpečnosti, reakcie na znečistenie na mori a spolupráce členských štátov týkajúcej sa bezpečnosti na mori. Odborná príprava na pracovisku umožní stážistom získať praktické pracovné skúsenosti a v praxi uplatniť znalosti získané počas štúdia alebo profesionálnej kariéry v oblasti námornej bezpečnosti, komunikácie alebo správy.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, s dobrou znalosťou angličtiny. Uchádzači musia mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia (vysokoškolské vzdelanie) a plnohodnotný titul.

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Plat sa stanoví podľa konkrétneho prípadu.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. september

Ďalšie informácie: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Európska agentúra pre lieky (EMA)

Miesto(-a): Amsterdam (The Netherlands)
Inštitúcia/agentúra: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Druh zmluvy: Stážisti

Európska agentúra pre lieky (EMA) ponúka program stáží pre absolventov vysokých škôl. Program poskytuje stážistom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EMA, oboznámiť sa s jej úlohou v rámci EÚ a európskej regulačnej siete pre lieky a získať cenné odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo členských štátov EHP, ktorí prednedávnom získali vysokoškolský diplom alebo diplom v oblasti výskumu alebo ktorí sú ako vysokoškolskí študenti zapojení do programu Erasmus+ alebo iného podobného programu.

Trvanie: 10 mesiacov 

Platená stáž: Áno. 25 % základného platu zamestnanca v platovej triede AD 5 (stupeň 1) a korekčný koeficient v prípade Holandska.

Dátumy nástupu: október

Ďalšie informácie: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v rámci centra EMCDDA je poskytnúť účastníkom praktické znalosti o fungovaní európskej agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, Nórska a Turecka

Trvanie: 3 mesiace – 8 mesiacov 

Platená stáž: V závislosti od rozpočtových prostriedkov

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


(ENISA) Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Miesto(-a): Atény (Grécko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ENISA má vďaka svojmu programu stáží prínos z podnetov nadšených absolventov vysokých škôl, ktorí prinášajú nové pohľady a súčasné akademické poznatky. To všetko obohacuje každodennú prácu agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí ukončili prvý cyklus vysokoškolského štúdia a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Európska železničná agentúra (ERA)

Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ERA, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji jednotného európskeho železničného priestoru (SERA), ponúka stážistom možnosť prispieť k dosahovaniu jej ambicióznych cieľov. Ako stážisti budete spolu s najlepšími odborníkmi pracovať na reálnych projektoch v oblasti vášho záujmu. Ponúkame vám lákavé a stimulujúce pracovné prostredie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ)

Trvanie: 3 mesiace – 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 200 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Stáže

Miesto(-a): Turín (Taliansko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží je poskytnúť stážistom pracovnú skúsenosť zameranú na administratívu spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ponúknuť im prehľad o cieľoch a činnostiach ETF a umožniť im, aby nadobudnuté poznatky využili v praxi.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských krajín EÚ a partnerské krajiny ETF.

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Miesto(-a): Viedeň (Rakúsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Jedným z cieľov stáže v Agentúre pre základné práva (FRA) je umožniť stážistom spolupodieľať sa na poslaní agentúry, ktorým je zabezpečiť ochranu základných práv pre všetkých v EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi, ktorí ku dňu podania prihlášky na stáž ukončili aspoň prvý cyklus vyššieho vzdelávania (napr. univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent. Stážisti sa vyberajú zo štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a potenciálnych kandidátskych krajín (Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: 1. október

Ďalšie informácie: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


(Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva

Miesto(-a): The Hague (The Netherlands)
Druh zmluvy: Stážisti

Europol ponúka absolventom a odborníkom cenné príležitosti na vzdelávanie. Stáže poskytujú príležitosť vyskúšať si prácu v Europole a tvoriť súčasť multikultúrneho tímu. Europol ponúka každý rok rad stáží, ktoré poskytujú účastníkom možnosť dozvedieť sa viac o činnosti agentúry a využiť svoje znalosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k plneniu poslania Europolu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí majú vzdelanie zodpovedajúce ukončenému alebo prebiehajúcemu vysokoškolskému štúdiu, prípadne odbornej príprave relevantnej pre úlohy Europolu a veľmi dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov Európskej únie (jedným z nich by mala byť angličtina). 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 790 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – celoeurópsky program označovania

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program umožňuje mladým vysokoškolským absolventom získať jedinečné osobné skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti, ako aj konkrétne s prácou v úrade EUIPO. Ponúka im takisto príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Cieľom programu je navyše priblížiť ciele a postupy týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie a systému dizajnu Spoločenstva, ako aj otázok porušovania duševného vlastníctva a presadzovania práva v tejto oblasti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Mladí odborníci

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom tohto programu stáží je umožniť mladým odborníkom získať praktické skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti a konkrétne s prácou v úrade EUIPO a takisto im poskytnúť príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia a odbornej praxe, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov a 2 týždne.

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Obdobie medzi 1. septembrom a 15. októbrom

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – mladí zamestnanci úradov priemyselného vlastníctva

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EUIPO poskytuje mladým zamestnancom vnútroštátnych a medzinárodných úradov priemyselného vlastníctva možnosť absolvovať stáž podporovanú grantom. Tieto stáže poskytnú odbornú prípravu v špecifických oblastiach správy práv priemyselného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o ochranné známky a vzory. Stáž predstavuje príležitosť získať informácie o službách elektronickej registrácie úradu EUIPO, pozorovať techniky a stratégie riadenia a porozumieť databázam a odborným znalostiam úradu EUIPO. Stážisti takisto pracujú v iných špecifických oblastiach odbornosti, ako sú ľudské zdroje, komunikácie či informačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Neplatené stáže

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program stáží je určený vysokoškolským absolventom, ktorí už v priebehu štúdia alebo inak získali počiatočné skúsenosti v oblastiach činnosti úradu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 2 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen)

Miesto(-a): Torrejon de Ardoz (Spain)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v rámci satelitného strediska je umožniť stážistom získať praktické skúsenosti a znalosti o jeho každodennej práci a zároveň obohatiť činnosť strediska vďaka osobitným úlohám zvereným stážistom, ako aj podnetom, ktoré prinášajú čerství absolventi so súčasnými akademickými vedomosťami.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov EÚ alebo tretích krajín, ktoré podpísali prílohu o ustanoveniach o pripojení tretích štátov k činnosti SatCen-u

Trvanie: 2 mesiace – 6 mesiacov (môže byť predĺžené až na 12 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Spoločné výskumné centrum

Miesto(-a): Geel (Belgium), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Inštitúcia/agentúra: Joint Research Centre
Druh zmluvy: Stážisti

Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka stážistom stimulujúce, multikultúrne a multidisciplinárne výskumné prostredie. Ide o dva druhy stáží:

1. odborná príprava zameraná na prípravu diplomovej práce;

2. odborná príprava v období do piatich rokov od ukončenia univerzitného vzdelania (alebo jeho ekvivalentu).

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, ako aj ďalších krajín, ktoré finančne prispievajú na rámcový program.

Trvanie: od 3 do 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. V závislosti od miesta konania stáže.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST)

Miesto(-a): The Hague (The Netherlands)
Druh zmluvy: Stážisti

Eurojust ponúka počas celého roka množstvo stáží, ktoré poskytujú záujemcom možnosť naučiť sa viac o aktivitách tejto organizácie, uplatniť vedomosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k poslaniu Eurojustu. 

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí dokončili stupeň vzdelania, ktorý zodpovedá univerzitných štúdiám alebo odbornej príprave, ktorá súvisí s úlohami stáže v Eurojuste, prípadne sú študentmi na tomto stupni vzdelania alebo majú relevantnú pracovnú skúsenosť, ktorá môže byť pre stáž prínosom.

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


(CdT) Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Druh zmluvy: Stážisti

Prekladateľské stredisko ponúka stáže určené predovšetkým študentom vysokých škôl z členských štátov Európskej únie a občanom kandidátskych krajín, ktorí chcú získať skúsenosti v oblastiach činnosti strediska, pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí a mať príležitosť nadviazať kontakty.

Kto sa môže prihlásiť: Uchádzači, ktorí absolvovali aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného vzdelávania v oblasti záujmu strediska a ktorí majú počiatočné skúsenosti v jednej z oblastí jeho činnosti. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov. 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 25 % základného mesačného platu dočasného zamestnanca v platovej triede AD 5, stupeň 1.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stáže

Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Druh zmluvy: Stážisti

GSA ponúka platené stáže v rôznych oddeleniach.

Kto sa môže prihlásiť: 

 • Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie. 
 • Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.
 • Uchádzači ešte doposiaľ stáž v GSA neabsolvovali.

Trvanie zmluvy: 6 mesiacov

Možnosť predĺženia: áno

Platená stáž: áno. 1 000 EUR (mesačný grant)

Ďalšie informácie: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 10/03/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: 12/04/2021 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: (EDA) Európska obranná agentúra
Druh zmluvy: Stážisti

EDA každoročne organizuje 1-ročný program stáží zameraný na čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí chcú získať svoju prvú pracovnú skúsenosť v organizácii, ktorá je centrom spolupráce v oblasti obrany v Európe.

Vďaka stáži v agentúre EDA získate:

 • jedinečný pohľad na politiky a procesy rozvoja európskej obranyschopnosti,
 • príležitosť uplatniť vedomosti získané počas štúdia,
 • možnosť byť súčasťou multikultúrneho a dynamického pracovného prostredia.

Kto sa môže prihlásiť: Čerství absolventi vysokých škôl, ktorí sa doposiaľ nezúčastnili na žiadnej stáži, či už platenej alebo neplatenej, a neboli ani v pracovnom pomere s inou európskou inštitúciou alebo orgánom dlhšie ako šesť týždňov. Oprávneným uchádzačom môže byť len ten, kto do uplynutia lehoty na podanie prihlášok splní kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Trvanie: 1 rok

Platená stáž: Áno, 1 229,32 EUR/mesiac (2021)

Dátumy nástupu: Raz ročne, 1. alebo 16. septembra.

Ďalšie informácie: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Stáže (rôzne profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/03/2021 - 12:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti

Orgán ESMA vyhlásil všeobecné výzvy na vyjadrenie záujmu o stáže bez konkrétneho termínu na podávanie prihlášok pre tieto profily:

 • prierezový profil,
 • právo a
 • finančné trhy.

Cieľom týchto programov stáží je sprostredkovať absolventom/vysokoškolským študentom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť v oblastiach činnosti orgánu ESMA. Program stáží ponúka 6 – 12-mesačnú odbornú prípravu v oblastiach analýzy trhu, štatistiky alebo správy údajov. Poskytuje aj možnosť oboznámiť sa s koncepčnými a empirickými otázkami fungovania a integrácie finančných trhov, ako aj regulácie, dohľadu a presadzovania pravidiel v Európskej únii. Ďalšie informácie sú uvedené v oznámeniach o voľných pracovných miestach na náborovom portáli orgánu ESMA.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi a vysokoškolskí študenti

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: 1 185,07 EUR (stáž pre vysokoškolských študentov)/1 777,60 EUR (stáž pre absolventov)

Dátumy nástupu: rôzne.

Ďalšie informácie: https://esmacareers.adequasys.com


Stáže

Miesto(-a): Bilbao (Spain), Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáže v agentúre EU-OSHA je poskytnúť stážistom informácie o cieľoch a činnosti agentúry, získať praktické skúsenosti a poznatky o každodennej práci agentúry EU-OSHA a poskytnúť príležitosť pracovať v rôznorodom, multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí, čo prispeje k rozvoju vzájomného porozumenia, dôvery a tolerancie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokej školy, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska (strán Dohody o EHP). Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov (možnosť predĺženia o ďalších šesť mesiacov).

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. septembra

Ďalšie informácie: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Stáže

Miesto(-a): Frankfurt (Germany)
Druh zmluvy: Stážisti

 

Kto sa môže prihlásiť: Stážisti sú vybraní spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a kandidátskych krajín po ich pristúpení. Uchádzači musia byť študentmi vysokej školy alebo musia mať diplom potvrdzujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania. Na zaradenie do programu stáží sa nevyžaduje minimálna úroveň vysokoškolského vzdelania.

Trvanie: 1-6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 300 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: nie sú stanovené presné termíny.

Ďalšie informácie: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/04/2019 - 00:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Druh zmluvy: Stážisti

 

Program stáží sa zameriava najmä na mladých absolventov vysokých škôl. To však neznamená, že by sa o tieto stáže nemohli uchádzať aj tí, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania získali vysokoškolský diplom iba nedávno a sú na začiatku novej profesionálnej dráhy. 

Kto sa môže prihlásiť: 

 • Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
 • Žiadatelia musia mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému minimálne trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom udeleným v niektorom z členských štátoch EÚ alebo osvedčením o rovnocennosti vydaným orgánmi členských štátov.
 • Podmienkou je, že žiadatelia neboli a nie sú na žiadnej stáži v rámci inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ani neboli a nie sú v zamestnaneckom pomere akéhokoľvek druhu v žiadnej z inštitúcií alebo orgáne Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 600 EUR (mesačný grant) a 350 EUR (príspevok na ubytovanie).

Dátumy nástupu: 1. septembra alebo 1. marca.

Ďalšie informácie: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Stáže (administratívne profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 08/05/2020 - 12:00
Dátum uzávierky: 31/01/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti

EBA vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o rôzne stáže. Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne

Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stáže (technické profily)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 06/11/2020 - 12:00
Dátum uzávierky: 15/04/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o stáž pre rôzne technické profily v týchto oddeleniach:

 1. odbor ekonomickej analýzy a štatistiky (EAS);
 2. odbor prudenciálnej regulácie a politiky dohľadu (PRSP) a oddelenie pre koordináciu politík (PAC);
 3. odbor bankových trhov, inovácií a spotrebiteľov (BMIC);
 4. právne oddelenie.

Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom nadobudnúť jedinečné a priame skúsenosti s každodenným fungovaním EBA a oboznámiť sa s cieľmi a účelom finančnej regulácie.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne

Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships