Pripravništva

Vas mika neposredna izkušnja dela v institucijah EU? Prijavite se za pripravništvo.

Programi pripravništva EU vsako leto omogočijo približno 1 900 mladim, da dopolnijo svoje poklicne spretnosti in poznavanje EU ter razvijajo osebnostne lastnosti. Večina institucij EU organizira tri do petmesečna pripravništva za mlade univerzitetne diplomante.

Pripravništvo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge se razlikujejo glede na to, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Izbirne postopke za pripravništvo vodijo posamezne institucije in agencije EU. Spodaj predstavljamo nekatere možnosti pripravništva. Upoštevajte, da so morda na voljo še druge možnosti, ki niso predstavljene na spletišču.

 

Pripravništvo

Prijave sprejemamo od: 29/04/2019 - 00:00
Rok za oddajo: ni roka
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)

 

Program pripravništva je namenjen predvsem mladim diplomantom, vendar ne izključuje tistih, ki so v okviru vseživljenjskega učenja pred kratkim pridobili univerzitetno izobrazbo in so na začetku nove poklicne poti. 

Kdo se lahko prijavi: 

  • državljani držav članic Evropske unije, stari 18 let ali več.
  • kandidati morajo imeti raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju (diploma je pridobljena v državah članicah EU ali jo organi držav članic priznajo za enakovredno s potrdilom o enakovrednosti diplom), kadar redni študij traja tri leta ali več.
  • kandidati, ki še niso opravljali oziroma zdaj ne opravljajo pripravništva v instituciji ali organu Evropske unije ali še niso bili zaposleni oziroma zdaj niso zaposleni v instituciji ali organu Evropske unije.

Trajanje: 6 mesecev

Plačano: da. 600 evrov (mesečno nadomestilo) in 350 evrov (nadomestilo za stroške nastanitve).

Začetek: 1. september ali 1. marec