Pripravništva

Vas mika neposredna izkušnja dela v institucijah EU? Prijavite se za pripravništvo.

Programi pripravništva EU vsako leto omogočijo približno 1 900 mladim, da dopolnijo svoje poklicne spretnosti in poznavanje EU ter razvijajo osebnostne lastnosti. Večina institucij EU organizira tri do petmesečna pripravništva za mlade univerzitetne diplomante.

Pripravništvo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge se razlikujejo glede na to, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Izbirne postopke za pripravništvo vodijo posamezne institucije in agencije EU. Spodaj predstavljamo nekatere možnosti pripravništva. Upoštevajte, da so morda na voljo še druge možnosti, ki niso predstavljene na spletišču.

 


Praksa Robert Schuman

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Druga mesta EU, Strasbourg (Francija)
Institucija/Agencija: Evropski parlament
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Namen prakse Robert Schuman je omogočiti vpogled v delo Evropskega parlamenta in tako prispevati k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju državljanov EU.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti, stari 18 let ali več. Temeljito morajo obvladati dva uradna jezika Evropske unije, pred prakso so delali največ dva zaporedna meseca v institucijah ali organih EU.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da. Okoli 1 300 evrov

Začetek: 1. marec in 1. oktober

Več informacij: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Plačana praksa na Svetu Evropske unije

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Svet Evropske unije
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Glede na potrebe službe je dnevno delo praktikanta na splošno enako delu upravnih uslužbencev na začetku poklicne poti: priprava sestankov in pisanje zapisnikov, udeležba na sejah odbora Coreper in pripravljalnih teles Sveta, raziskovalno delo v zvezi z določenim projektom, prevajanje dokumentov, zbiranje dokumentacije, pisanje poročil. Praktikanti so vključeni tudi v študijski program, ki obsega obiske in konference na drugih institucijah v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Kdo se lahko prijavi: državljani EU, ki so do konca prijavnega roka končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in imajo diplomo ali enakovredno spričevalo.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da. 1 220,78 evrov na mesec, povračilo potnih stroškov in subvencionirana prehrana v restavraciji Generalnega sekretariata Sveta.

Začetek:

 • 1. februar (prijava avgusta/septembra – takrat preverite prijavni rok)
 • 1. september (prijava februarja/marca – takrat preverite prijavni rok)

Več informacij: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Neplačana obvezna praksa na Svetu Evropske unije

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Svet Evropske unije
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Glede na potrebe službe je dnevno delo praktikanta na splošno enako delu upravnih uslužbencev na začetku poklicne poti: priprava sestankov in pisanje zapisnikov, udeležba na sejah odbora Coreper in pripravljalnih teles Sveta, raziskovalano delo v zvezi z določenim projektom, prevajanje dokumentov, zbiranje dokumentacije, pisanje poročil. Praktikanti so vključeni tudi v študijski program, ki obsega obiske in konference na drugih institucijah v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Kdo se lahko prijavi: praksa je namenjena samo univerzitetnim študentom tretjega, četrtega ali petega letnika in z državljanstvom EU, ki morajo kot del študija opraviti obvezno prakso.

Trajanje: 2–5 mesecev 

Plačano: ne. Povračilo potnih stroškov. Subvencionirana prehrana v restavraciji Generalnega sekretariata Sveta. Zdravstveno/nezgodno zavarovanje.

Začetek:

 • 1. februar (prijava septembra/oktobra – takrat preverite prijavni rok).
 • 1. september (prijava februarja/marca – takrat preverite prijavni rok).

Več informacij: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Svet Evropske unije – Program pozitivnih ukrepov za pripravnice in pripravnike z invalidnostjo

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Svet Evropske unije
Vrsta pogodbe: Pripravnik

 

Glede na potrebe službe je dnevno delo pripravnice oz. pripravnika na splošno enako delu upravnih uslužbencev oz. uslužbenk na začetku poklicne poti, npr. priprava sestankov in pisanje zapisnikov, udeležba na sejah odbora Coreper in pripravljalnih teles Sveta, raziskovalno delo v zvezi z določenim projektom, prevajanje dokumentov, zbiranje dokumentacije, pisanje poročil. Pripravnice in pripravniki se lahko vključijo tudi v študijski program, ki obsega obiske in konference na drugih institucijah v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Kdo se lahko prijavi: pripravništva so rezervirana za diplomante in diplomantke ter visokošolske študente in študentke tretjih, četrtih ali petih letnikov z državljanstvom EU in s priznano invalidnostjo

Trajanje: 5 mesecev 

Plačilo: 1 220,78 evra na mesec, povračilo potnih stroškov in subvencionirana prehrana v restavraciji Generalnega sekretariata Sveta (ob predložitvi ustrezne utemeljitve lahko invalidne pripravnice in pripravniki prejmejo dodatek v višini do polovice nadomestila za pripravništvo)

Začetek:

 • 1. februar (obdobje prijave: septembra/oktobra – preverite končne datume takrat)
 • 1. september (obdobje prijave: februarja/marca – preverite končne datume takrat)

Več informacij: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Pripravništva

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Grange (Irska), Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska komisija
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva Evropske komisije je namenjen univerzitetnim diplomantom z vsega sveta.

Pripravništvo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge so odvisne od tega, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Pripravniki opravljajo enake naloge kot novozaposleni diplomanti. V praksi to pomeni, da organizirajo delovne skupine in sestanke, zbirajo informacije in dokumentacijo, pripravljajo poročila in odgovarjajo na vprašanja, sodelujejo na sestankih enote in drugih dogodkih. Vsaka služba ima tudi svoje posebne naloge – pravniki v Komisiji bodo opravljali drugačne naloge kot ekonomisti na Računskem sodišču ali splošni uslužbenci v Parlamentu.

Kdo se lahko prijavi: Diplomanti vseh smeri, ki že imajo diplomo (predložiti je treba prepis ocen, če diploma še ni bila podeljena). Državljanstvo EU ni obvezno (manjše število mest je rezervirano za državljane držav zunaj EU), navadno pa je potrebno znanje dveh jezikov EU. Delovne izkušnje in podiplomska izobrazba pomenijo prednost, niso pa nujne.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. 1 176,83 evrov s 1. marcem 2018 ter povračilo za potne stroške.

Začetek: 1. marec in 1. oktober 

Več informacij: https://ec.europa.eu/stages/


Pripravništvo za tolmače na Sodišču Evropske unije

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništva za tolmače so namenjena predvsem diplomiranim konferenčnim tolmačem začetnikom, ki imajo ustrezno jezikovno kombinacijo za potrebe direktorata za tolmačenje. Konferenčni tolmači začetniki pod nadzorom mentorjev izpopolnijo svoje tolmaške veščine in spretnosti, predvsem na področju sodnega tolmačenja, kamor sodi tudi priprava spisa, terminološko delo in praktične vaje v „tihi kabini‟.

Kdo se lahko prijavi: Konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja in znanjem francoščine.

Trajanje: 10–12 tednov

Več informacij: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Pripravništva

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Sodišče Evropske unije vsako leto ponudi manjše število petmesečnih plačanih pripravništev. Pripravniki so navadno dodeljeni direktoratu za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, uradu pravnega svetovalca za upravne zadeve, registru Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje.

Kdo se lahko prijavi: Diplomanti prava ali političnih ved (glavni predmet pravo) z znanjem francoščine.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. Okoli 1 120 evrov na mesec 

Začetek: 1. marec in 1. oktober 

Več informacij: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Evropska centralna banka

Lokacija/-e: Frankfurt (Germany)
Institucija/Agencija: Evropska centralna banka
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva Evropske centralne banke (ECB) omogoča pripravnikom, da v praksi preverijo svoje znanje in bolje razumejo, kaj pomeni delati za Evropo. Med pripravništvom dobijo vpogled v dejavnosti ECB in prispevajo k poslanstvu ECB. Pod strokovnim vodenjem opravljajo različne naloge, odvisno od enote, kateri se pridružijo. Med temi nalogami so lahko raziskave, priprava osnutkov poročil, zbiranje statističnih podatkov, izvajanje operativnih nalog in sodelovanje v ad hoc študijah.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali pristopnih držav, ki so končali najmanj prvo stopnjo visokošolskega študija (diploma)

Trajanje: 3–6 mesecev (se lahko enkrat podaljša do največ 12 mesecev)

Plačano: da, okoli 1 050 evrov na mesec

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Pripravništva

Prijave sprejemamo od: 01/05/2021 - 00:01
Rok za oddajo: 30/06/2021 - 23:59(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropsko računsko sodišče organizira tri pripravništva na leto na ustreznih področjih svojega dela.

Kdo se lahko prijavi: državljani EU s priznano univerzitetno diplomo ali končanimi najmanj štirimi semestri univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo).

Trajanje: 3, 4 ali 5 mesecev.

Plačano: da. Približno 1 350 evrov (odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev).

Začetek: vsako leto 1. februarja, 1. maja in 1. septembra.

Več informacij: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Evropska služba za zunanje delovanje

Lokacija/-e: Mesta zunaj EU
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska unija že dolgo ponuja pripravniška mesta v delegacijah EU v svetu, namenjena predvsem študentom in mladim diplomantom. Pripravništvo je izobraževalni projekt, pripravnik ni v pogodbenem oz. delovnem razmerju z delegacijo.

Kdo se lahko prijavi: Državljani EU, državljani držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU in državljani države gostiteljice, odvisno od posameznega področja. Plačana praksa je namenjena univerzitetnim ali visokošolskim diplomantom z diplomo najmanj prve stopnje; neplačana je obvezna praksa za univerzitetne ali visokošolske študente tretjega, četrtega ali petega letnika. Kandidati morajo obvladati delovni jezik delegacije EU, znanje uradnega jezika države gostiteljice je dodatna prednost.

Trajanje: največ 6 mesecev

Plačano: za diplomante z manj kot enoletno delovno izkušnjo.
Neplačana obvezna praksa: za študente, ki že prebivajo in študirajo v državi gostiteljici.

Več informacij: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Pripravništvo

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski ekonomsko-socialni odbor dvakrat letno ponudi pripravništva za univerzitetne diplomante. Med pripravništvom spoznajo naloge in dejavnosti Odbora ter pridobijo strokovne izkušnje v večkulturnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni diplomanti, državljani držav članic Evropske unije.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. Okoli 1190 evrov na mesec

Začetek: 16. februar in 16. september

Več informacij: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Kratkotrajno pripravništvo na Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Kratkotrajna neplačana pripravništva so občasna, starostne omejitve za kandidate ni.

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni študenti in novi diplomanti

Trajanje: 1–3 mesece

Plačano pripravništvo: Ne

Začetek pripravništva: poteka

Več informacij: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Pripravništva

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo na Odboru regij pomeni delo v dinamičnem političnem zboru. Pripravniki spoznajo cilje in prizadevanja Odbora regij v zvezi z evropskim povezovanjem. Vsak pripravnik je dodeljen posamezni službi, delovne naloge so odvisne od enote, nekatere enote so usmerjene v politično delo, druge v upravno. Na splošno velja, da pripravniki opravljajo enako delo kot nižji upravni uslužbenci (AD5).

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni diplomanti iz držav EU in držav, uradnih kandidatk za pristop. Temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov EU in dobro znati enega od delovnih jezikov EU (francoščina ali angleščina).

Trajanje: 5 mesecev

Plačano pripravništvo: Da. Okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek pripravništva: 16. februar in 16. september

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Praksa za vladne uradnike na Odboru regij

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Praksa omogoči Odboru regij, da v svoje postopke politik vključi znanje in izkušnje organov v državah članicah, organom na lokalni in regionalni ravni pa prinesejo praktično znanje/povratne informacije o delu Odbora regij. Udeleženci prakse spoznajo delo Odbora in pridobijo splošno predstavo o ciljih evropskega sodelovanja in povezovanja, spoznajo delo v večkulturnem in večjezičnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Uradniki iz lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov v državah članicah EU ali državah, uradnih kandidatkah za pristop. Udeleženci morajo biti strokovnjaki na delovnih mestih, ki ustrezajo upravnim uslužbencem EU.

Trajanje: 1–4 mesece (lahko se podaljša na 6 mesecev)

Plačano: Ne. Dohodek zagotavlja organ pošiljatelj.

Začetek prakse: poteka

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Kratkotrajni študijski obiski na Odboru regij

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski odbor regij
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Študijski obiski na Odboru regij omogočajo udeležencem, da dokončajo konkreten projekt in hkrati neposredno spoznajo dela Odbora regij. Pridobijo praktično izkušnjo in poznavanje vsakodnevnih dejavnosti služb Odbora, spoznajo delo v večkulturnem in večjezičnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Državljani držav EU in držav, uradnih kandidatk za pristop, imeti morajo diplomo najmanj prve stopnje.

Trajanje: 1–4 mesece (lahko se podaljša na 6 mesecev, odvisno od razpoložljivih virov)

Plačano: Ne

Več informacij: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Pripravništvo

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska investicijska banka (EIB)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

EIB ponuja omejeno število mest za prakso študentov in diplomantov, ki želijo spoznati delo banke in si pridobiti izkušnje na svojem študijskem področju. Na voljo so 4 programi pripravništva: EIB, FEMIP, EPTATF in ACP.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU in držav kandidatk (trenutno: Turčije, Srbije in Črne gore) z manj kot enoletno delovno izkušnjo.

Trajanje: 1–5 mesecev (6 mesecev na zahtevo univerze)

Plačano: da.

Začetek: 1. februar/1. marec, 1. september/1. oktober

Več informacij: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Sklad za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP)

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska investicijska banka (EIB)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Kdo se lahko prijavi: Alžirija, Egipt, Palestina*, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko in Tunizija.

Trajanje: 6 mesecev (do 1 leta).

Plačano: da.

Začetek: 1. september/1. oktober

*To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

Več informacij: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (skrbniški sklad za tehnično pomoč vzhodnemu partnerstvu)

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska investicijska banka (EIB)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Kdo se lahko prijavi? Na prakso se lahko prijavijo državljani Azerbajdžana (pod pogojem, da je podpisan okvirni sporazum), Armenije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine.

Trajanje: 6 mesecev (do 1 leta).

Plačano: da.

Začetek: 1. september / 1. oktober.

Več informacij: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

Afriške, karibske in pacifiške države (države AKP)

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska investicijska banka (EIB)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Kdo se lahko prijavi:  Angola - Antigva in Barbuda - Belize - Zelenortski otoki - Komori - Bahami - Barbados - Benin - Bocvana - Burkina Faso -Burundi - Kamerun- Srednjeafriška republika - Čad - Demokratična republika Kongo – Republika Kongo - Cookovi otoki - Slonokoščena obala - Džibuti- Dominika - Dominikanska republika - Eritreja - Etiopija - Fidži - Gabon - Gambija - Gana - Grenada - Republika Gvineja - Gvineja Bissau - Gvajana - Haiti - Jamajka - Kenija - Kiribati - Lesoto - Liberija - Madagaskar - Malavi - Mali - Marshallovi otoki - Mavritanija - Mauritius - Mikronezija - Mozambik - Namibija - Nauru - Niger - Nigerija - Niue -Palau - Papua Nova Gvineja - Ruanda - Saint Kitts in Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent in Grenadine - Solomonovi otoki - Samoa - Sao Tome in Principe - Senegal - Sejšeli - Sierra Leone - Somalija - Surinam -Esvatini- Tanzanija - Vzhodni Timor - Togo - Tonga - Trinidad in Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambija – Zimbabve

Trajanje: 6 mesecev (do 1 leta).

Plačano: da.

Začetek: 1. september/1. oktober

Več informacij: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Pripravništvo

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Strasbourg (Francija)
Institucija/Agencija: Evropski varuh človekovih pravic
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Urad evropskega varuha človekovih pravic ponuja pripravništvo univerzitetnim in visokošolskim diplomantom, ki jih zanima javna uprava Evropske unije, predvsem v razmerju do državljanov EU.

Pripravniki pridobijo praktične izkušnje z delom evropskega varuha človekovih pravic ter dopolnijo znanje in veščine, pridobljene v času študija. Glede na področje pripravništva delovne naloge obsegajo pomoč pri preiskavah prejetih pritožb, pomoč pri medijskem komuniciranju, sodelovanje pri projektih IT in raziskovanjih, relevantnih za delo varuha. Pripravniki delajo pod neposrednim mentorstvom uradnika oz. uslužbenca urada evropskega varuha, navadno vodje enote (ali enakovredni položaj).

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU in držav kandidatk s končanim najmanj triletnim študijem in diplomo na enem od področij, predvidenih v razpisu za opravljanje pripravništva.

Trajanje: največ 1 leto (odvisno od uspešnosti).

Plačano: da. Okoli 1 300 evrov na mesec v Bruslju, okoli 1 600 evrov na mesec v Strasbourgu.

Začetek: 1. januar in 1. september

Več informacij: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) daje novim univerzitetnim diplomantom možnost, da v praksi preverijo znanje, ki so ga pridobili s študijem, zlasti na svojem področju kompetenc. Pripravništvo omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na področju vsakdanjih dejavnosti urada ENVP ter varstva podatkov.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU s končano najmanj prvo stopnjo visokošolskega študija (triletni študij) in diplomo ali enakovrednim spričevalom.

Trajanje: 5 mesecev 

Plačano: da, okoli 950 evrov na mesec

Začetek: 1. marec in 1. oktober

Več informacij: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Lokacija/-e: Warsaw (Poland)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska agencija za mejno in obalno stražo pričakuje prijave motiviranih kandidatov z različnimi poklicnimi izkušnjami in izobrazbo, ki lahko s svojim strokovnim znanjem in interesi prispevajo k delu agencije. Program pripravništva agencije Frontex omogoča pripravnikom, da pridobijo praktične izkušnje sodelovanja na področju zunanjih meja Evropske unije, znanje o Evropski uniji, njenih institucijah in dejavnostih ter uporabijo znanje, pridobljeno v času študija ali zaposlitve.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic Evropske unije ali pridruženih schengenskih držav s končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in diplomo ali enakovrednim spričevalom (najmanj 3 leti študija – najmanj prve stopnje ali enakovredno) univerzitetnega študija (univerzitetno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanja na področju kazenskega pregona), ki je relevantno za izpolnjevanje nalog agencije Frontex.

Trajanje: 3–12 mesecev

Plačano: da. Okoli 720 evrov na mesec.

Začetek: v teku

Več informacij: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Lokacija/-e: Cologne (Germany)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska agencija za varnost v letalstvu ponuja diplomantom in univerzitetnimim študentom pripravništvo na vseh področjih svojega dela. Pripravniki se spoznajo z delom agencije in se seznanijo z njenimi dejavnostmi na ravni Evropske unije.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EASA ali držav opazovalk v upravnem odboru EASA s področja, povezanega z dejavnostmi agencije

Trajanje: 12 mesecev 

Plačano: da

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravniki se spoznajo z delom Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, se seznanijo z dejavnostmi centra na ravni Evropske unije ter pridobijo praktične in delovne izkušnje.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna, ki so končali univerzitetni študij in pridobili diplomo

Trajanje: 3–9 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 505 evrov na mesec

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Lokacija/-e: Thessaloniki (Greece)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo pri Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja je namenjeno diplomantom in doktorskim študentom, ki lahko tako pridobijo enkratno neposredno izkušnjo na področju delovanja centra in institucij EU na splošno. Pripravniki se lahko poleg tega seznanijo s cilji povezovanja in politik EU.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav Evropske unije in držav kandidatk s končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in diplomo ali enakovrednim spričevalom.

Trajanje: 9 mesecev

Plačano: da. 919,4 evrov na mesec za pripravnike iz tujine in za pripravnike, ki prebivajo v Grčiji in ki se morajo v času pripravništva preseliti v Solun, ter 689,5 evrov na mesec za pripravnike, ki že prebivajo v Solunu.

Začetek: 1. oktober

Več informacij: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Lokacija/-e: Helsinki (Finska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Diplomantom ponujamo do 20 pripravništev na leto na različnih znanstvenih področjih, kot so kemija, toksikologija, biologija, okoljske znanosti in tehnologije, ter v upravi, denimo komuniciranje, finance, človeški viri ter informacijske in komunikacijske tehnologije.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so državljani držav članic EU ali držav članic Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija, Lihtenštajn)

Trajanje: 3–6 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 300 evrov na mesec

Začetek: marca in septembra

 

Več informacij: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Pripravništvo

Lokacija/-e: Parma (Italy)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ponuja plačana pripravništva za nadarjene in visoko kvalificirane mlade strokovnjake na začetku poklicne poti na področjih, ki si jih izberejo.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti z znanjem angleščine (stopnja B2), ki so državljani držav članic EU in tretjih držav.

Trajanje: 12 mesecev 

Plačano: da, mesečno 1 150 evrov.

Začetek: november/februar (lahko se spreminja, več v razpisu).

Več informacij: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

Lokacija/-e: Dublin (Irska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo pri agenciji je namenjeno novim univerzitetnim diplomantom, ki tako pridobijo enkratno neposredno izkušnjo na področju delovanja Eurofounda v širšem evropskem in institucionalnem okviru ter praktično izkušnjo pri vsakodnevnem delu Eurofounda.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav Evropske unije in držav kandidatk s končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in diplomo ali enakovrednim spričevalom. 

Trajanje: 6 mesecev (lahko se podaljša za največ 6 mesecev)

Plačano: da, okoli 1 410 evrov.

Začetek: v teku

Več informacij: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Pripravništva

Lokacija/-e: Vilnius (Lithuania)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Namen pripravništva je predvsem omogočiti pripravnikom delovno prakso na ključnih področjih delovanja inštituta, razširiti in uporabiti znanje, pridobljeno v času študija ali poklicnega dela, spoznati v praksi delo agencij in institucij EU, pridobiti delovno izkušnjo v agenciji EU.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, državljani države EU, države EFTA ali države upravičenke instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Trajanje: do 6 mesecev

Plačano: da, okoli 750 evrov na mesec

Začetek: v teku

Več informacij: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzije za energijo (Fuzija za energijo)

Lokacija/-e: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva na področju fuzije za energijo (F4E) je namenjen spodbujanju ozaveščenosti, znanja in razumevanja vloge fuzije za energijo v projektu ITER in v evropskem okviru ter usposabljanju univerzitetnih diplomantov na področju jedrskega inženirstva, fizike, uprave in komunikacije.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali Švice s končanim najmanj triletnim študijem (najmanj prva stopnja univerzitetnega študija) in zelo dobrim znanjem angleščine.

Trajanje: 4 do 9 mesecev

Plačano: da, okoli 1 000 evrov na mesec, potni stroški so povrnjeni

Začetek: oktober

 

Več informacij: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Pripravništva

Lokacija/-e: Lizbona (Portugalska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

S svojim programom pripravništva ponujajo pripravnikom delo v zvezi z zakonodajo o pomorski varnosti, ukrepi glede onesnaževanja morja in sodelovanjem držav članic na področju varnosti na morju. Pripravniki med delom pridobijo praktične izkušnje in uporabijo znanje, pridobljeno v času študija ali poklicnega ukvarjanja s pomorsko varnostjo, komunikacijo ali upravo.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU, Islandije, Norveške in držav kandidatk upravičenk instrumenta za predpristopno pomoč. Kandidati morajo dobro znati angleščino in imeti diplomo prve stopnje univerzitetnega študija.

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da, plačilo določeno za vsako pripravništvo posebej.

Začetek: 1. marec in 1. september

Več informacij: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Evropska agencija za zdravila (EMA)

Lokacija/-e: Amsterdam (The Netherlands)
Institucija/Agencija: (EMA) Evropska agencija za zdravila
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska agencija za zdravila (EMA) izvaja program pripravništva, namenjen univerzitetnim diplomantom. Pripravniki se lahko seznanijo z delom agencije, njeno vlogo v EU ter z delovanjem evropske regulativne mreže za zdravila. Program omogoča koristno poklicno usposabljanje.

Kdo se lahko prijavi: državljani in državljanke države članice EU ali EGP, ki so pred kratkim prejeli univerzitetno ali raziskovalno diplomo ali so vpisani v univerzitetni študij v okviru programa Erasmus+ ali podobnega programa.

Trajanje: 10 mesecev 

Plačano: da. 25 % osnovne plače za razred AD5 (1.stopnja) in korekcijski koeficient za Nizozemsko.

Začetek: oktober

Več informacij: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Lokacija/-e: Lizbona (Portugalska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravniki pridobijo praktične izkušnje z delom Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, državljani držav članic EU, Norveške in Turčije

Trajanje: 3–8 mesecev 

Plačano: odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


(ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost

Lokacija/-e: Atene (Grčija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva omogoča agenciji ENISA, da izkoristi potencial in zavzetost diplomantov, ki s svežim pogledom in najnovejšim akademskim znanjem izboljšujejo vsakdanje delo agencije.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali Norveške, Islandije in Lihtenštajna s končano prvo stopnjo visokošolskega študija in diplomo oziroma enakovrednim spričevalom

Trajanje: 3–12 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek: v teku

Več informacij: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Lokacija/-e: Valenciennes (Francija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Agencija Evropske unije za železnice (ERA) ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (SERA). Vabimo vas, da nam pomagate pri uresničevanju naših ambicioznih ciljev. Sodelovali boste v resničnih projektih, kjer boste lahko uporabili svoje znanje in sodelovali z najboljšimi strokovnjaki v prijaznem in stimulativnem delovnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti (najmanj triletni študij) z zelo dobrim znanjem angleščine in drugega jezika (za državljane EU mora to biti eden od uradnih jezikov EU)

Trajanje: 3–5 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 200 evrov na mesec

Začetek: 1. marec in 1. oktober

Več informacij: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Pripravništva

Lokacija/-e: Torino (Italija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo pripravnikom omogoči pridobiti delovno izkušnjo pri vodenju sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju, bolje spoznati cilje in dejavnosti fundacije ter praktično uporabiti svoje znanje.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in partnerskih držav Evropske fundacije za usposabljanje.

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da

Začetek: v teku

Več informacij: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Lokacija/-e: Dunaj (Avstrija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Namen pripravništva je omogočiti pripravnikom, da tudi sami prispevajo k poslanstvu agencije in njenim prizadevanjem, da temeljne pravice uveljavi za vse prebivalce EU.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti, ki do roka za prijavo končajo najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobijo diplomo ali enakovredno spričevalo.  Biti morajo državljani držav Evropske unije, držav kandidatk (Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Turčija) ali potencialnih držav kandidatk (Bosna in Hercegovina, Kosovo).

Trajanje: 9 mesecev

Plačano: da

Začetek: 1. oktober

Več informacij: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)

Lokacija/-e: The Hague (The Netherlands)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Europol ponuja dragoceno priložnost za izpopolnjevanje diplomantom in delavcem iz stroke. Pripravniki spoznajo delo v agenciji in večkulturno delovno okolje. Europol vsako leto ponudi več pripravniških mest, ki pripravnikom omogočijo bolje spoznati dejavnosti agencije, uporabiti svoje znanje in veščine v praksi in sodelovati pri nalogah Europola.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU, ki so končali ali so še vključeni v univerzitetni študij ali poklicno in strokovno izobraževanje, relevantno za opravljanje nalog Europola, in zelo dobro obvladajo najmanj dva jezika Evropske unije (eden mora biti angleščina). 

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da, okoli 790 evrov na mesec

Začetek: v teku

Več informacij: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


Evropski urad za intelektualno lastnino – program Pan-European Seal

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program Pan-European Seal ponuja mladim univerzitetnim diplomantom enkratno neposredno izkušnjo z dejavnostmi Evropske unije na splošno in urada EUIPO posebej. Omogoča jim v praksi uporabiti znanje, pridobljeno v času študija, predvsem na njihoveem strokovnem področju. Pomaga jim razumeti cilje in postopke v zvezi s sistemom blagovne znamke EU in modela Skupnosti ter v zvezi s kršitvami in izvrševanjem pravic intelektualne lastnine.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 12 mesecev

Plačano: da

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – mladi strokovnjaki

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva omogoča mladim strokovnjakom pridobiti praktično znanje o Evropski uniji na splošno in uradu EUIPO posebej ter v praksi uporabiti znanje, pridobljeno v času študija in prvih zaposlitev, predvsem na njihovem strokovnem področju.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 12 mesecev in 2 tedna

Plačano: da

Začetek: 1. september –15. oktober

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – nižje osebje uradov za industrijsko lastnino

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski urad za intelektualno lastnino ponuja subvencionirano delovno prakso nižjim uradnikom iz nacionalnih in mednarodnih uradov za industrijsko lastnino. Delovna praksa omogoča strokovno izpopolnjevanje na posameznih področjih upravljanja industrijske lastnine, predvsem blagovnih znamk in modelov. Udeleženci se seznanijo s storitvami urada za elektronsko prijavo, tehnikami in strategijami upravljanja ter bazami podatkov in strokovnim znanjem urada. Razporejeni so tudi na druga delovna področja, kot so kadrovske zadeve, komunikacije, informacijska tehnologija.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – neplačano pripravništvo

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Ta program pripravništva je namenjen univerzitetnim diplomantom, ki so v času študija ali kako drugače že pridobili določene izkušnje na področju dela urada.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 2-6 mesecev

Plačano: ne

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Satelitski center Evropske unije (SatCen)

Lokacija/-e: Torrejon de Ardoz (Spain)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravniki pridobijo praktične izkušnje in poznavanje vsakodnevnih dejavnosti Satelitskega centra Evropske unije. Novi diplomanti za center opravljajo posebne naloge in mu zagotovijo najnovejše akademsko znanje.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali tretjih držav, ki so podpisale prilogo z določbami o pridružitvi tretjih držav k dejavnostim Satelitskega centra Evropske unije

Trajanje: 2–6 mesecev (lahko se podaljša na 12 mesecev)

Plačano: da, okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Skupno raziskovalno središče

Lokacija/-e: Geel (Belgium), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institucija/Agencija: Joint Research Centre
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Skupno raziskovalno središče (JRC) omogoča pripravništvo v stimulativnem, večkulturnem in multidisciplinarnem raziskovalnem okolju. JRC ponuja dve vrsti pripravništva:

1. v okviru priprave univerzitetne diplomske naloge

2. po zaključku univerzitetnega (ali enakovrednega) študija v obdobju 5 let po pridobitvi zadnje univerzitetne diplome

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU, držav kandidatk (v okviru predpristopne strategije) in drugih držav, ki finančno prispevajo k okvirnemu programu.

Trajanje: 3–5 mesecev 

Plačano: da, odvisno od kraja zaposlitve

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST)

Lokacija/-e: The Hague (The Netherlands)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Eurojust med letom ponuja več pripravniških mest, ki pripravnikom omogočijo bolje spoznati dejavnosti urada, uporabiti svoje znanje in veščine v praksi in sodelovati pri nalogah Eurojusta. 

Kdo se lahko prijavi: državljani držav Evropske unije in držav kandidatk, ki so bodisi končali ali so še vključeni v univerzitetni študij oziroma enakovredno izobraževanje ali poklicno in strokovno izobraževanje, relevantno za opravljanje pripravništva pri Eurojustu, bodisi imajo ustrezne strokovne izkušnje, ki jih lahko uporabijo pri pripravništvu.

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: ne

Začetek: v teku

Več informacij: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Prevajalski center omogoča pripravnikom, predvsem univerzitetnim študentom držav Evropske unije in državljanom držav kandidatk, da bolje spoznajo področja dela centra, pridobijo osebne izkušnje v večkulturnem in večjezičnem okolju in navežejo stike.

Kdo se lahko prijavi: kandidati, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetnega študija oziroma enakovrednega izobraževanja na relevantnem področju in že imajo nekaj izkušenj na področjih dejavnosti centra. Kandidati morajo temeljito obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije in zadovoljivo znati še drug jezik EU.  

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da, 25 % osnovne mesečne plače začasnega uslužbenca (razred AD5, 1. stopnja).

Začetek: v teku

Več informacij: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Pripravništvo

Prijave sprejemamo od: 29/04/2019 - 00:00
Rok za oddajo: ni roka
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

 

Program pripravništva je namenjen predvsem mladim diplomantom, vendar ne izključuje tistih, ki so v okviru vseživljenjskega učenja pred kratkim pridobili univerzitetno izobrazbo in so na začetku nove poklicne poti. 

Kdo se lahko prijavi: 

 • državljani držav članic Evropske unije, stari 18 let ali več.
 • kandidati morajo imeti raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju (diploma je pridobljena v državah članicah EU ali jo organi držav članic priznajo za enakovredno s potrdilom o enakovrednosti diplom), kadar redni študij traja tri leta ali več.
 • kandidati, ki še niso opravljali oziroma zdaj ne opravljajo pripravništva v instituciji ali organu Evropske unije ali še niso bili zaposleni oziroma zdaj niso zaposleni v instituciji ali organu Evropske unije.

Trajanje: 6 mesecev

Plačano: da. 600 evrov (mesečno nadomestilo) in 350 evrov (nadomestilo za stroške nastanitve).

Začetek: 1. september ali 1. marec

Več informacij: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Pripravništva (administrativni profili)

Lokacija/-e: Paris (France)
Institucija/Agencija: (EBA) Evropski bančni organ
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski bančni organ objavlja razpis za prijavo interesa za različna pripravništva. Pripravništvo novim diplomantom omogoča, da pridobijo enkratno neposredno izkušnjo ter se seznanijo z delovanjem Evropskega bančnega organa, splošnimi cilji in nameni finančne regulative in nadzora ter nalogami Evropskega bančnega organa.

Kdo se lahko prijavi: novi diplomanti

Trajanje: 6 mesecev z možnost nadaljnjega podaljšanja za šest mesecev (skupaj največ 12 mesecev)

Plačilo: v skladu s sklepom EBA o pripravništvu (na voljo na spletišču EBA)

Začetek: različno

Več informacij: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Pripravništva (tehnična področja)

Lokacija/-e: Paris (France)
Institucija/Agencija: (EBA) Evropski bančni organ
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski bančni organ (EBA) objavlja razpis za prijavo interesa za pripravništvo na različnih tehničnih področjih v naslednjih službah:

 1. Oddelek za ekonomske analize in statistiko
 2. Oddelek za bonitete in nadzor ter enota za usklajevanje politik
 3. Oddelek za bančne trge, inovacije in potrošnike
 4. Pravna služba

Pripravništvo je namenjeno diplomantom, ki lahko tako pridobijo enkratno neposredno izkušnjo pri vsakodnevnih dejavnostih Evropskega bančnega organa ter razumevanje ciljev finančne uredbe.

Kdo se lahko prijavi: novi diplomanti

Trajanje: 6 mesecev z možnostjo nadaljnjega podaljšanja za 6 mesecev (skupaj največ 12 mesecev)

Plačilo: v skladu s sklepom EBA o pripravništvu (na voljo na spletišču EBA)

Začetek: različno

Več informacij: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Pripravništvo

Lokacija/-e: Praga (Češka)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Agencija za evropski GNSS (GSA) ponuja plačana pripravništva v različnih oddelkih.

Kdo se lahko prijavi: 

 • univerzitetni diplomanti/diplomantke, ki so državljani/državljanke ene od držav članic Evropske unije 
 • kandidati/kandidatke, ki temeljito obvladajo dva uradna jezika Evropske unije
 • kandidati/kandidatke, ki pri GSA še niso opravljali pripravništva

Trajanje pogodbe: 6 mesecev

Možnost podaljšanja: da

Plačano: da. 1000 evrov (na mesec)

Več informacij: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Pripravništva

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: (EDA) Evropska obrambna agencija
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Agencija EDA izvaja 1-letni program pripravništva za univerzitetne diplomante in diplomantke, ki si želijo pridobiti prve delovne izkušnje v organizaciji, ključni za obrambno sodelovanje v Evropi.

Pripravništvo v agenciji EDA omogoča:

 • edinstven vpogled v politike in procese za razvoj evropskih obrambnih zmogljivosti
 • priložnost za uporabo znanja, pridobljenega med študijem
 • pridobitev izkušenj v večkulturnem in dinamičnem poklicnem okolju

Kdo se lahko prijavi: Nedavni diplomanti in diplomantke, ki še niso opravljali plačanega ali neplačanega pripravništva ali druge oblike zaposlitve v drugih evropskih institucijah ali organih v trajanju več kot šest tednov. Kandidati in kandidatke morajo do roka prijave izpolnjevati pogoje za prijavo, ki so objavljeni v razpisu.

Trajanje: 1 leto

Plačilo: Da: 1 229,32 EUR/mesec (2021)

Začetek: Enkrat letno, in sicer 1. ali 16. septembra.

Več informacij: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Pripravništva (različni profili)

Prijave sprejemamo od: 29/03/2021 - 12:00
Rok za oddajo: ni roka
Lokacija/-e: Paris (France)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

ESMA je objavila splošne razpise za prijavo interesa za pripravništvo (brez posebnega roka za prijavo) za naslednje profile:

 • prečni profili
 • pravni profili
 • profili v zvezi s finančnimi trgi

Diplomanti in dodiplomski študenti lahko med opravljanjem pripravništva pridobijo enkratno neposredno izkušnjo ter se seznanijo z delovanjem organa ESMA. Pripravništva omogočajo 6–12 mesecev praktičnega usposabljanja na področju analize trga, statistike ali upravljanja podatkov. Pripravniki in pripravnice se lahko seznanijo tudi s konceptualnimi in empiričnimi vidiki delovanja in povezovanja finančnih trgov ter ureditvijo, nadzorom in izvrševanjem v Evropski uniji. Več informacij je v razpisih prostih delovnih mest na zaposlitvenem portalu ESMA.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti in dodiplomski študenti

Trajanje: 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev (skupaj največ 12 mesecev)

Plačilo: 1 185,07 EUR (pripravništvo za dodiplomske študente); 1777,60 EUR (pripravništvo za diplomante)

Začetek: različno

Več informacij: https://esmacareers.adequasys.com


Pripravništvo

Lokacija/-e: Bilbao (Spain), Bruselj (Belgija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Pripravništvo v agenciji EU-OSHA je namenjeno pripravnikom, ki želijo spoznati cilje in dejavnosti agencije ter pridobiti praktične izkušnje in znanje o vsakdanjem delu agencije. Pripravništvo omogoča delo v raznolikem, večkulturnem in večjezičnem okolju ter prispeva k razvoju medsebojnega razumevanja, zaupanja in strpnosti.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so državljani držav članic Evropske unije ter držav članic Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija, Lihtenštajn). Kandidati morajo temeljito obvladati dva uradna jezika Evropske unije.

Trajanje: 6 mesecev (možnost nadaljnjega podaljšanja za šest mesecev)

Plačano: da. Okoli 1190 evrov na mesec.

Začetek: 1. september.

Več informacij: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Pripravništvo

Lokacija/-e: Frankfurt (Germany)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

 

Kdo se lahko prijavi: kandidati morajo biti državljani držav Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in držav kandidatk po pristopu. Vpisani morajo biti v univerzitetni študijski program ali imeti univerzitetno diplomo. Za prijavo v program pripravništva ni predpisana minimalna raven univerzitetnega študija.

Trajanje: 1–6 mesecev

Plačano: da. Okoli 1 300 evrov na mesec.

Začetek: različno.

Več informacij: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers