Pārlekt uz galveno saturu

Kā EPSO nodrošina visiem vienādas iespējas?

Question categories:

Visi EPSO testi un punktu piešķiršana tajos tiek rūpīgi analizēti, lai nodrošinātu taisnīgumu un to, ka kādas atsevišķas kandidātu grupas nav grūtākā situācijā salīdzinājumā ar citām. EPSO pašlaik strādā pie tā, lai panāktu atbilstību jaunajam ISO standartam attiecībā uz atlases procedūrām, un jau tagad nodrošina atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

Viens no svarīgiem taisnīguma aspektiem ir dzimumu līdzsvars, un EPSO cenšas piesaistīt un atlasīt abu dzimumu kandidātus tā, lai viņu skaits būtu līdzsvarā. Reālajā dzīvē gan ir tā, ka dažiem profiliem piesakās vai nu pārsvarā vīrieši, vai sievietes. Tomēr kopumā starp pieteikuma iesniedzējiem abi dzimumi ir līdzsvarā, un pēdējos plaša profila administratoru konkursos puse konkursu izturējušo kandidātu bija vīrieši, bet otra puse – sievietes.