Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie konečných výsledkov výberového konania (dodatok) na používateľských kontách EPSO jednotlivých uchádzačov: 06/12/2021

Počet uchádzačov na zozname: 153

Minimálny počet bodov: 61​

Dodatok k zoznamu bude uverejnený na našej webovej stránke približne do jedného mesiaca od uverejnenia konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO jednotlivých uchádzačov.

Post date: 08/12/2021 - 15:25

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 09/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 150

Minimálny počet bodov: 61​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 09/07/2021 - 14:38

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 31/03/2021

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 285

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 27.260​

Post date: 31/03/2021 - 16:12

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Dalpozzo Luca

Zastupujúci predseda

Dehon Pierre-Jacques
Thenner Birgitt
Schulz Stefan
Le Glaunec Jean-Stéphane
Debille Godelieve
Simelyte Ruta

Členovia

Debille Godelieve
Saliba Paul
Sy Sarah Salome
Sievers Marc
Hoegel Jens
Tsoraklidis Lazaros
Mortelmans Patricia
Brazauskaite Rasa
Moren Abat Marta
Lymberis Andreas 
Karatari Evgenia
Pereira Anabela
Leroy Adriana
Czernecki Pawel
Calizzani Cristina
Patanè Sergio
Kancs D'Artis 
Rios Olmedo Ana
De Sousa Isabel
Lemoigne Brigitte
Belichina Svetlana
Russell Renata
Marincean Simona
Luque Perez Encarnacion
Abril Jimenez Raul Mario
Halici Daniel
Kolodziejak Andreas 
Peschieri Manola
Peressini Sonia
De Montis Cesare
Bernitz Tommi 
Duverger Stephanie
Siemaszko Magdalena
Passalacqua Roberto
Clema Corrado
Blanco Thomas Soledad
Anderson Marnie
Forbes Arthur
Lizaso Olmos Miguel
Ibanez Juan Nicolas
Gherasim Alexandru
De Azevedo E Bourbon Maria João
Del Rio Cumbreño Jorge
Wiesner Lale
Malangone Angelo
Rosenbaum Eckehard
Angulo Rodriguez Elvira Maria
Salici Giovanni
Palumbo Massimo

Zastupujúci členovia

N/A

Post date: 11/09/2020 - 15:42

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 24/01/2020

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 294

Minimálny potrebný počet bodov: 27.260​

Post date: 18/02/2020 - 15:35

Uverejnenie pozvánky na simulované vybavovanie elektronickej pošty na používateľských kontách EPSO: 

Počet uchádzačov pozvaných na simulované vybavovanie elektronickej pošty: 1519

Minimálny počet bodov získaný z testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorý je potrebný na to, aby ste boli pozvaný na simulované vybavovanie elektronickej pošty: 48,5​

Post date: 08/11/2019 - 11:27