Skočiť na hlavný obsah

Ak už pracujem pre inštitúcie EÚ, mám väčšiu šancu na úspešné absolvovanie výberového konania?

Question categories:

EPSO v prvom rade organizuje verejné výberové konania, do ktorých sa môžu prihlásiť všetci občania EÚ. V žiadnom štádiu výberového konania sa nerozlišuje medzi internými a externými uchádzačmi a oprava testov vrátane počítačových testov, testov v rámci Talent Screener a písomných testov sa robí anonymne.

Všetci uchádzači dostávajú rovnaké testy a pre všetkých platia rovnaké kritériá oprávnenosti.

Služobný poriadok (úradný dokument, v ktorom sú opísané pravidlá, zásady a pracovné podmienky európskej verejnej služby) vymedzuje pre organizáciu súťaží veľmi jasný právny rámec. Otvorené výberové konania sú pre všetkých občanov EÚ, zatiaľ čo interné výberové konania sa organizujú výlučne pre uchádzačov, ktorí už v inštitúciách pracujú. Interným uchádzačom sa vo verejných výberových konaniach nemôžu poskytovať nijaké dodatočné privilégiá, pretože by šlo o jasný prípad nerovnakého zaobchádzania.