Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako si môžem zmeniť osobné údaje v používateľskom konte EPSO?

V ľavej časti stránky vášho používateľského konta EPSO kliknite na „Osobné údaje“ a postupujte podľa pokynov na úpravu vašich osobných údajov.

Ak chcete zmeniť svoje priezvisko / rodné priezvisko / meno / rod / dátum narodenia / občianstvo, pošlite krátke zhrnutie vašej žiadosti a kópiu úradného dokladu odôvodňujúceho zmenu (kópiu pasu, preukazu totožnosti, právneho rozhodnutia atď.) e-mailom na adresu EPSO-PERS-DATA@ec.europa.eu. Keď úrad EPSO vašu žiadosť potvrdí, zmena sa zobrazí vo vašom konte EPSO. Upozorňujeme, že každá žiadosť o zmenu osobných údajov môže byť zamietnutá, ak do piatich dní nepredložíte žiadny dôkaz.

Upozorňujeme, že prijatie tejto zmeny bude trvať niekoľko dní. Nevytvárajte preto medzitým inú žiadosť o rovnakú zmenu. Pokiaľ ide o prihlášku/rezerváciu termínu testu atď., nečakajte na potvrdenie zmeny (zmien).

Majte na pamäti, že informácie v schválenej prihláške meniť nemôžete. Zmeny osobných údajov sa však vo validovaných žiadostiach zohľadňujú.