Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Pracovník ľudských zdrojov AD 6 Bratislava (Slovensko)
Uradník pre IKT AD 7 Bratislava (Slovensko)
Vedúci(-a) úseku AD 6 Budapešť (Maďarsko)
Špecialista - Technológia a inovatívne riešenia AD 6 Haag (Holandsko)
Výkonný riaditeľ AD 14 Bukurešť
Výkonný riaditeľ AD 14 Brusel (Belgicko)
Vedúci úseku pre organizovanie podujatí a protokol s(m/ž) AD 7 Haag (Holandsko)
Vedúci oddelenia financií a rozpočtu AD 9 Haag (Holandsko)
Osobný asistent AST 3 Frankfurt (Nemecko)
Personálny pracovník - dodržiavanie predpisov a riadenie rizík v oblasti ľudských zdrojov AD 5 Luxemburg (Luxembursko)
pracovník pre ľudské zdroje
AD 7 Varšava (Poľsko)
Špecialista - Riadenie a podpora nasadenia AD 6 Haag (Holandsko)
Koordinátor ľudských zdrojov (asistent) AST 3 Brusel (Belgicko)
Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje AD 8 Lisabon (Portugalsko)
Projektový manažér – plán rozvoja spôsobilostí (CDP) AD 10 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - letová spôsobilosť AD 10 Brusel (Belgicko)
Pracovník IT služieb AD 7 Luxemburg (Luxembursko)
Lekár (m/ž) AD 5, AD 7 Brusel (Belgicko)
Úradník pre základné práva AD 10 Valletta (Malta)
Zodpovedná osoba AD 5 Štrasburg (Francúzsko)
Administrátor pre bezpečnosť infraštruktúry (M/Ž) AST 4 Vigo (Španielsko)
Administrátor IT (M/Ž) AD 6 Vigo (Španielsko)
Programový administrátor - Infraštruktúra AD 7 Luxemburg (Luxembursko)
Expert na politiku AD 6 Paríž (Francúzsko)
Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie AD 8 Praha (Česká republika)
Riadenie bezpečnosti ICT a manažér rizík AD 7 Praha (Česká republika)
Štandardizačný inžinier AD 7 Praha (Česká republika)
GSMC Operačný Analytik AD 7 Paríž (Francúzsko)
Vedúci oddelenia Riadenie programu zabezpečenej komunikácie AD 10 Praha (Česká republika)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Právny expert FG IV Frankfurt (Nemecko)
Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov FG III Luxemburg (Luxembursko)
Biznis analytik N/A Luxemburg (Luxembursko)
Poradca pre rozpočet a financie FG IV Brusel (Belgicko)
administratívny asistent
FG II Paríž (Francúzsko)
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Riaditeľ AD 14 Brusel (Belgicko)
Stážisti
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Stáže (rôzne profily) N/A Bratislava (Slovensko)
Iné zmluvy
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
finančný pracovník N/A Luxemburg (Luxembursko)
Samostatný referent N/A Luxemburg (Luxembursko)
Pracovník pre prácu s údajmi N/A Luxemburg (Luxembursko)
Vyslaní národní experti (SNE)
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Projektový manažér - CBRN a ľudské faktory N/A Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - medicína N/A Brusel (Belgicko)
ANALYTIK BANKOVÉHO SEKTORA N/A Paríž (Francúzsko)
expert na kybernetickú bezpečnosť N/A Paríž (Francúzsko)

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – medzinárodná spolupráca (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Programový úradník pre IT/koordinátor výzvy
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prevádzkový analytic - Operačné riaditeľstvo
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Lekár (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Štandardizačný inžinier
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Prípadová analytička
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Veduci referent pre oblasť politiky
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výkonný riaditeľ
Miesto(-a): Bilbao (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový manažér - letová spôsobilosť
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Expert na politiku
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci(-a) úseku
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca údajov/analytik
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Strategický analytik
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyšší vedecký úradník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výkonný riaditeľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre informačnú bezpečnosť
Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový administrátor - Infraštruktúra
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník ľudských zdrojov
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riadenie bezpečnosti ICT a manažér rizík
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Irsky prekladateľ
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník na verejné obstarávanie
Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Vývoj analýzy údajov a veda o údajoch
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Koordinátor ľudských zdrojov (asistent)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výkonný riaditeľ
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník na matematické modelovanie
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre financie, rozpočet a kontrolu
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky: