Skočiť na hlavný obsah

Otvorené výberové konania

Vyhľadávajte v našej databáze pracovných príležitostí aktuálne voľné trvalé a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a vysielania pracovníkov. Viac informácií o druhu ponúkaných zmlúv nájdete na našej stránke týkajúcej sa kategórií zamestnancov.

Na tejto stránke sa neuverejňujú všetky voľné pracovné miesta v EÚ. 

Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, môžete navštíviť aj stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére

Niektoré výberové konania pre dočasných a zmluvných zamestnancov môžu samostatne organizovať aj agentúry EÚ. EPSO nezodpovedá za voľné pracovné miesta na webových sídlach inštitúcií, orgánov a agentúr.

Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Architekt technických riešení FG IV Brusel (Belgicko)
administratívny asistent
FG II Paríž (Francúzsko)
Projektový poradca FG IV Brusel (Belgicko)
systémový inžinier FG IV Brusel (Belgicko)
Personálny asistent - vedúci personálnych procesov a systémov FG III Luxemburg (Luxembursko)
Poradca pre rozpočet a financie FG IV Brusel (Belgicko)
Miestny úradník pre bezpečnosť informácií FG IV Paríž (Francúzsko)
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Výskumný/-á pracovník/-íčka FG IV Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Senior Agent – Podpora politiky FG IV Haag (Holandsko)
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
expert na kybernetickú bezpečnosť FG IV Brusel (Belgicko)
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Dátum uzávierky
Prípadová analytička AD 5 Haag (Holandsko)
Úradník pre komunikáciu AD 6 Brusel (Belgicko)
Senior špecialista – Integračný architekt, architektúra a inžinierska koordinácia AD 7 Haag (Holandsko)
Asistent IT služieb AST 3 Luxemburg (Luxembursko)
Úradník pre základné práva AD 10 Valletta (Malta)
Hlavný prevádzkový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Inžinier poskytovania služieb systému Galileo AD 7 Praha (Česká republika)
Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje AD 8 Lisabon (Portugalsko)
pracovník pre ľudské zdroje
AD 7 Varšava (Poľsko)
Programový úradník pre IT/koordinátor výzvy AD 5 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér - letová spôsobilosť AD 10 Brusel (Belgicko)
Manažér služby Galileo AD 8 Praha (Česká republika)
Koordinátor vývoja informačných technológií AD 7 Paríž (Francúzsko)
Administrátor IT (M/Ž) AD 6 Vigo (Španielsko)
Dátový analytik AD 7 Haag (Holandsko)
Ekonóm AD 5, AD 6, AD 7 Brusel (Belgicko)
Vyšší vedecký úradník AD 7 Brusel (Belgicko)
Projektový manažér – plán rozvoja spôsobilostí (CDP) AD 10 Brusel (Belgicko)
Administrátor pre bezpečnosť infraštruktúry (M/Ž) AST 4 Vigo (Španielsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 6 Haag (Holandsko)
Koordinátor ľudských zdrojov (asistent) AST 3 Brusel (Belgicko)
Programový administrátor - Infraštruktúra AD 7 Luxemburg (Luxembursko)
Lekár (m/ž) AD 5, AD 7 Brusel (Belgicko)
Správca údajov/analytik AD 5 Paríž (Francúzsko)
Vedúci oddelenia AD 11 Varšava (Poľsko)
Senior špecialista – DevSecOps & Cloud Native bezpečnostný inžinier AD 7 Haag (Holandsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Haag (Holandsko)
Riaditeľ AD 14 Barcelona (Španielsko)
Crypto Strážca FG IV Paríž (Francúzsko)
Bezpečnostný pracovník IKT AD 5 Praha (Česká republika)
Finančný asistent AST 1, AST 3 Brusel (Belgicko)
Pracovník ľudských zdrojov AD 6 Bratislava (Slovensko)

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Senior Agent – Podpora politiky
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Účtovník a finančný referent (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre riadenie rizík (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Biznis analytik
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Referent pre operácie – podpora v oblasti azylu (m/ž)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právny špecialista (inštitucionálne záležitosti)
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Architekt technických riešení
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Prípadová analytička
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre komunikáciu
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový manažér – plán rozvoja spôsobilostí (CDP)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca údajov/analytik
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia bezpečnosti
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci(-a) úseku
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výkonný riaditeľ
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre informačnú bezpečnosť
Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový Pracovník
Miesto(-a): Bukurešť
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci odboru bezpečnosť a Infraštruktúra
Miesto(-a): Atény (Grécko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Uradník pre IKT
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca poskytovania služieb zabezpečenej komunikácie
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Expert na politiku
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zodpovedná osoba
Miesto(-a): Štrasburg (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Programový administrátor - Infraštruktúra
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Lekár (m/ž)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - SIRIUS EU-IRU
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci sekretariátu (M/Ž)
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Personálny pracovník - dodržiavanie predpisov a riadenie rizík v oblasti ľudských zdrojov
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výkonný riaditeľ
Miesto(-a): Bilbao (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci(-a) úseku
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Ekonóm
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyšší vedecký úradník
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Bezpečnostný pracovník IKT
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník ľudských zdrojov
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Jazykový administrátor
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Technická podpora EU-IRU
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia služieb, systémovej infraštruktúry a bezpečnostného inžinierstva
Miesto(-a): Praha (Česká republika)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník na verejné obstarávanie
Miesto(-a): Dublin (Írsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Riaditeľ odboru pre ľudské zdroje
Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: pracovník pre ľudské zdroje

Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky: